učionica 508

Raspored časova za letnji semestar, školska 2022/2023 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
10:15-13:00 (F-112) Osnove elektrodinamike, predavanja, grupa1 Fizika 2014Dr Ljiljana Stevanović
13:15-14:45 (M2.M1223 ) Statistička kontrola kvaliteta, vežbe, grupa1 Matematika 2021 Milena Stojanović
16:15-18:00 (XX.H266C) Industrijski procesi, predavanja Primenjena hemija sa osnovama menadžmentaDr Marjan Ranđelović
17:15-19:00 (10.FMA03) Atomska i molekularna fizika, vežbe Fizika 2021Dr Nenad Milojević

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-10:15 ( XX.H252C) Viši kurs hemije životne sredine, predavanja Primenjena hemija sa osnovama menadžmentaDr Тatjana Anđelković
10:15-12:00 ( XX.H206C) Viši kurs biohemije, predavanja Primenjena hemija sa osnovama menadžmentaDr Ivan Palić
10:15-12:00 ( XX.H206C) Viši kurs biohemije, predavanja HemijaDr Ivan Palić
12:15-14:00 (H-117-B) Instrumentalne metode u organskoj hemiji, predavanja Hemija 2014Dr Gordana Stojanović
14:15-16:00 (H-117-B) Instrumentalne metode u organskoj hemiji, vežbe, grupa1 Hemija 2014Dr Gordana Stojanović

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (H-128-B) Hemodinamika zagađujućih supstanci, predavanja Hemija 2014Dr Тatjana Anđelković
10:15-12:00 (H-130-B) Кorozija i zaštita metala, predavanja Hemija 2014Dr Aleksandar Bojić
12:00-13:30 (20.ТMODRŽ) Тurizam i održivi razvoj, predavanja Тurizam 2021Dr Тatjana Đekić
13:30-15:00 (BIO305) Osnovi ekologije životinja, predavanja Biologija 2014Dr Ana Savić
15:15-18:00 ( XX.H250C) Viši kurs fizičke hemije, predavanja Primenjena hemija sa osnovama menadžmentaDr Milan Mitić
15:15-18:00 ( XX.H208C) Viši kurs fizičke hemije, predavanja HemijaDr Milan Mitić

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
10:45-12:30 (H-117-B) Instrumentalne metode u organskoj hemiji, predavanja Hemija 2014Dr Gordana Stojanović
12:30-14:15 (H-117-B) Instrumentalne metode u organskoj hemiji, vežbe, grupa2 Hemija 2014Dr Gordana Stojanović

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
09:15-11:00 (XX.H122C) Metode odvajanja u hemiji 1 , predavanja Hemija 2021Dr Snežana Тošić
Zimski semestarZauzetost prostorija