laboratorija 504

Raspored časova za zimski semestar, školska 2022/2023 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
09:15-11:00 (10.FMA17) Fizika lasera, predavanja Fizika 2021Dr Suzana Stamenković
11:15-12:00 (10.FMA17) Fizika lasera, vežbe Fizika 2021Dr Suzana Stamenković
14:15-17:00 ( 10.FMA01 ) Nuklearna fizika, predavanja Fizika 2021Dr Jasmina Jeknić-Dugić
14:15-17:00 (10FMA01 ) Nuklearna fizika, predavanja Fizika 2021Dr Jasmina Jeknić-Dugić

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
10:30-12:15 (10.FMA12) Fizika čvrstog stanja, predavanja Fizika 2021Dr Ljiljana Кostić
14:15-15:00 (10.FMA12) Fizika čvrstog stanja, laboratorijske vežbe Fizika 2021 Jelena Delibašić
15:15-18:00 (10.FMA18) Fizika materijala, predavanja Fizika 2021Dr Ljiljana Кostić

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (10.FMA12) Fizika čvrstog stanja, vežbe Fizika 2021 Jelena Delibašić
08:15-10:00 ( 10.FMA26) Кvantna mehanika, vežbe Fizika 2021Dr Vladan Pavlović
10:15-12:00 ( 10.FMA01 ) Nuklearna fizika, vežbe Fizika 2021Dr Jasmina Jeknić-Dugić
10:15-12:00 (10FMA01 ) Nuklearna fizika, vežbe Fizika 2021Dr Jasmina Jeknić-Dugić
12:15-14:00 (10.FMA18) Fizika materijala, laboratorijske vežbe Fizika 2021 Jelena Delibašić
14:15-16:00 (10.FMA37) Poglavlja teorijske fizike, vežbe Fizika 2021Dr Danilo Delibašić

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (F-121) Oscilacije i talasi, predavanja Fizika 2014Dr Ana Mančić
10:15-12:00 (10.FIZ11) Elektromagnetizam, predavanja Fizika 2021Dr Dejan Dimitrijević
12:15-14:00 (F-110) Osnove atomske i molekularne fizike, laboratorijske vežbe Fizika 2014Dr Ljiljana Кostić
14:15-16:00 (10.FMA21) Fizika u školi 1, predavanja Fizika 2021Dr Ljiljana Кostić
14:15-16:00 (10.FMA21) Fizika u školi 1 , predavanja Fizika 2021Dr Ljiljana Кostić

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
14:30-16:00 (F-124) Specijalna teorija relativnosti, predavanja Fizika 2014Dr Dragoljub Dimitrijević
Letnji semestarZauzetost prostorija