laboratorija 506

Raspored časova za zimski semestar, školska 2019/2020 godina


sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-09:00 (F-212) Fizička i tehnička merenja, vežbe Fizika 2014 Jelena Aleksić
09:15-11:00 (F-212) Fizička i tehnička merenja, laboratorijske vežbe Fizika 2014 Jelena Aleksić
11:15-13:00 (F-212) Fizička i tehnička merenja, predavanja Fizika 2014Dr Biljana Samardžić

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
10:15-12:00 (F-111) Eksperimentalne metode u fizici, predavanja, grupa1 Fizika 2014Dr Vidosav Marković
12:15-14:00 (F-201) Тeorijska mehanika, predavanja Fizika 2014Dr Nenad Milojević
15:15-17:00 (F-219) Numeričke metode u fizici, predavanja Fizika 2014Dr Dejan Aleksić

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
10:15-12:00 (F-204) Fizička elektronika, laboratorijske vežbe Fizika 2014Dr Biljana Samardžić
10:15-12:00 (Pr-01) Fizička elektronika, laboratorijske vežbe Fizika 2014Dr Biljana Samardžić
12:15-15:00 (F-204) Fizička elektronika, predavanja Fizika 2014Dr Biljana Samardžić
12:15-15:00 (Pr-01) Fizička elektronika, predavanja Fizika 2014Dr Biljana Samardžić
15:15-16:00 (F-204) Fizička elektronika, vežbe Fizika 2014Dr Biljana Samardžić
15:15-16:00 (Pr-01) Fizička elektronika, vežbe Fizika 2014Dr Biljana Samardžić
Letnji semestarZauzetost prostorija