laboratorija 506

Raspored časova za zimski semestar, školska 2021/2022 godina


utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
14:15-16:00 (F-125) Fizički izvori štetnosti, predavanja Fizika 2014Dr Jasmina Jeknić-Dugić

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
11:15-13:00 ( 10.FMA01 ) Nuklearna fizika, vežbe Fizika 2021Dr Jasmina Jeknić-Dugić
11:15-13:00 (10.FMA01 ) Nuklearna fizika, vežbe Fizika 2021Dr Jasmina Jeknić-Dugić
11:15-13:00 (10FMA01 ) Nuklearna fizika, vežbe Fizika 2021Dr Jasmina Jeknić-Dugić
13:15-14:00 ( 10.FMA01 ) Nuklearna fizika, laboratorijske vežbe Fizika 2021 Danilo Delibašić
13:15-14:00 (10.FMA01 ) Nuklearna fizika, laboratorijske vežbe Fizika 2021 Danilo Delibašić
13:15-14:00 (10FMA01 ) Nuklearna fizika, laboratorijske vežbe Fizika 2021 Danilo Delibašić

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
10:15-12:00 (F-111) Eksperimentalne metode u fizici, predavanja Fizika 2014Dr Vidosav Marković
12:15-15:00 ( 10.FMA40) Savremene metode eksperimentalne fizike, predavanja Fizika 2021Dr Vidosav Marković
15:15-17:00 ( 10.FMA40) Savremene metode eksperimentalne fizike, laboratorijske vežbe Fizika 2021Dr Vidosav Marković

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
12:15-15:00 ( 10.FMA02) Fizička elektronika, predavanja Fizika 2021Dr Biljana Samardžić
12:15-15:00 (10.FMA02 ) Fizička elektronika, predavanja Fizika 2014Dr Biljana Samardžić
12:15-15:00 (10.FMA02 ) Fizička elektronika, predavanja Fizika 2021Dr Biljana Samardžić
15:15-17:00 ( 10.FMA02) Fizička elektronika, laboratorijske vežbe Fizika 2021Dr Biljana Samardžić
15:15-17:00 (10.FMA02 ) Fizička elektronika, laboratorijske vežbe Fizika 2014Dr Biljana Samardžić
15:15-17:00 (10.FMA02 ) Fizička elektronika, laboratorijske vežbe Fizika 2021Dr Biljana Samardžić
Letnji semestarZauzetost prostorija