laboratorija 506

Raspored časova za zimski semestar, školska 2022/2023 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
10:15-12:00 (10.FMA37) Poglavlja teorijske fizike, predavanja Fizika 2021Dr Ana Mančić
12:15-14:00 ( 10.FMA26) Кvantna mehanika, predavanja Fizika 2021Dr Nenad Milojević
14:15-16:00 (10.FIZ13) Osnove matematičke fizike, predavanja Fizika 2021Dr Goran Đorđević

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (F-124) Specijalna teorija relativnosti, vežbe Fizika 2014Dr Dragoljub Dimitrijević
10:15-12:00 (10.FIZ11) Elektromagnetizam, predavanja Fizika 2021Dr Dejan Dimitrijević
14:15-16:00 (10.FIZ13) Osnove matematičke fizike, predavanja Fizika 2021Dr Goran Đorđević

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
13:15-14:00 ( 10.FMA01 ) Nuklearna fizika, laboratorijske vežbe Fizika 2021Dr Danilo Delibašić
13:15-14:00 (10FMA01 ) Nuklearna fizika, laboratorijske vežbe Fizika 2021Dr Danilo Delibašić
14:15-17:00 (10.FMA20 ) Fizika senzora i pretvarača, predavanja Fizika 2021Dr Biljana Samardžić
17:15-19:00 (10.FMA20 ) Fizika senzora i pretvarača, laboratorijske vežbe Fizika 2021Dr Biljana Samardžić

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
10:15-12:00 (F-111) Eksperimentalne metode u fizici, predavanja Fizika 2014Dr Vidosav Marković
12:15-15:00 ( 10.FMA40) Savremene metode eksperimentalne fizike, predavanja Fizika 2021Dr Vidosav Marković
15:15-17:00 ( 10.FMA40) Savremene metode eksperimentalne fizike, laboratorijske vežbe Fizika 2021Dr Vidosav Marković

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
10:15-12:00 (10.FMA04 ) Osnove fizike plazme, predavanja Fizika 2021Dr Dejan Dimitrijević
12:15-15:00 ( 10.FMA02) Fizička elektronika, predavanja Fizika 2021Dr Biljana Samardžić
12:15-15:00 (10.FMA02 ) Fizička elektronika, predavanja Fizika 2021Dr Biljana Samardžić
15:15-17:00 ( 10.FMA02) Fizička elektronika, laboratorijske vežbe Fizika 2021Dr Biljana Samardžić
15:15-17:00 (10.FMA02 ) Fizička elektronika, laboratorijske vežbe Fizika 2021Dr Biljana Samardžić
Letnji semestarZauzetost prostorija