laboratorija 506

Raspored časova za zimski semestar, školska 2023/2024 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (10.FIZ08) Programiranje u fizici, predavanja Fizika 2021Dr Dejan Aleksić
10:15-12:00 (10.FMA37) Poglavlja teorijske fizike, predavanja Fizika 2021Dr Ana Mančić
12:15-14:00 ( 10.FMA26) Кvantna mehanika, predavanja Fizika 2021Dr Nenad Milojević
14:15-16:00 (10.FIZ13) Osnove matematičke fizike, predavanja Fizika 2021Dr Goran Đorđević

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
10:15-12:00 (10.FIZ11) Elektromagnetizam, predavanja Fizika 2021Dr Dejan Dimitrijević
14:15-16:00 (10.FIZ13) Osnove matematičke fizike, predavanja Fizika 2021Dr Goran Đorđević
16:15-18:00 (10.FMA49) Uvod u nelinearnu dinamiku, predavanja Fizika 2021Dr Ana Mančić
18:15-20:00 (10.FMA48) Uvod u kvantnu optiku, vežbe Fizika 2021Dr Vladan Pavlović

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
13:15-14:00 ( 10.FMA01 ) Nuklearna fizika, laboratorijske vežbe Fizika 2021Dr Danilo Delibašić
13:15-14:00 (10.FMA01 ) Nuklearna fizika, laboratorijske vežbe Fizika 2021Dr Danilo Delibašić
14:15-17:00 (10.FMA20 ) Fizika senzora i pretvarača, predavanja Fizika 2021Dr Biljana Samardžić
17:15-19:00 (10.FMA20 ) Fizika senzora i pretvarača, laboratorijske vežbe Fizika 2021Dr Biljana Samardžić

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-10:15 ( 10.FMA40) Savremene metode eksperimentalne fizike, predavanja Fizika 2021Dr Vidosav Marković
10:15-12:00 (10.FMA04 ) Osnove fizike plazme, predavanja Fizika 2021Dr Dejan Dimitrijević
12:15-15:00 ( 10.FMA02) Fizička elektronika, predavanja Fizika 2021Dr Biljana Samardžić
12:15-15:00 (10.FMA02 ) Fizička elektronika, predavanja Fizika 2021Dr Biljana Samardžić
15:15-17:00 ( 10.FMA02) Fizička elektronika, laboratorijske vežbe Fizika 2021Dr Biljana Samardžić
15:15-17:00 (10.FMA02 ) Fizička elektronika, laboratorijske vežbe Fizika 2021Dr Biljana Samardžić
Letnji semestarZauzetost prostorija