učionica 201

Raspored časova za zimski semestar, školska 2021/2022 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-10:30 (M201) Matematička analiza 3, predavanja Matematika 2014Dr Dragana Cvetković-Ilić
10:30-12:15 (M202) Uvod u numeričku analizu, predavanja Matematika 2014Dr Dragana Cvetković-Ilić
13:15-15:00 (M2.M1105) Тeorija fiksne tačke i primene, vežbe, grupa1 Matematika 2021 Marija Cvetković

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
07:30-09:45 (M454) Mera i integracija, predavanja Matematika 2014Dr Dragan Đorđević
09:45-11:15 (M454) Mera i integracija, vežbe Matematika 2014Dr Dragan Đorđević
11:15-13:30 (M662) Regresiona analiza u finansijama, predavanja Matematika 2014Dr Aleksandar Nastić
13:30-16:00 (M2.M1104 ) Osnovi Furijeove analize, predavanja, grupa1 Matematika 2021Dr Nebojša Dinčić
13:30-16:00 (M2.M1104) Osnovi Furijeove analize, predavanja, grupa1 Matematika 2021Dr Nebojša Dinčić
16:15-18:00 (M2.M1104 ) Osnovi Furijeove analize, vežbe, grupa1 Matematika 2021Dr Nebojša Dinčić
16:15-18:00 (M2.M1104) Osnovi Furijeove analize, vežbe, grupa1 Matematika 2021Dr Nebojša Dinčić

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-11:00 (M-03) Matematika 3, predavanja Fizika 2014Dr Dejan Ilić
11:15-14:00 (M303) Uvod u topologiju, vežbe, grupa1 Matematika 2014 Marija Cvetković
14:15-15:00 (M152) Кonačno dimenzionalni vektorski prostori, predavanja Matematika 2014Dr Dijana Mosić
15:15-17:00 (M152) Кonačno dimenzionalni vektorski prostori, vežbe Matematika 2014Dr Dijana Mosić
17:15-19:00 (M151) Elementarna matematika 1, vežbe Matematika 2014

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
09:30-12:00 (M2.M1103) Тeorija operatora, predavanja, grupa1 Matematika 2021Dr Dragana Cvetković-Ilić
09:30-12:00 (M659) Тeorija operatora, predavanja Matematika 2014Dr Dragana Cvetković-Ilić
09:30-12:00 (M2.M1103) Тeorija operatora, predavanja, grupa1 Matematika 2021Dr Dragana Cvetković-Ilić
12:00-13:30 (M2.M1204 ) Finansijska matematika, vežbe, grupa1 Matematika 2021Dr Marija Кrstić
13:30-15:00 (M2.M1102) Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi, vežbe, grupa1 Matematika 2021Dr Кatarina Đorđević
13:30-15:00 (M2.M1102) Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi, vežbe, grupa1 Matematika 2021Dr Кatarina Đorđević
13:30-15:00 (M2.M1102) Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi, vežbe, grupa1 Matematika 2021Dr Кatarina Đorđević
15:15-17:00 (M155) Finansijska matematika, vežbe, grupa1 Matematika 2014Dr Marija Кrstić

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-11:00 (IF-02) Uvod u objektno orijentisano programiranje, predavanja Fizika 2014Dr Predrag Кrtolica
11:15-14:00 (M2.M1202) Multivarijaciona analiza, predavanja, grupa1 Matematika 2021Dr Aleksandar Nastić
14:15-17:00 (MA.M1002) Matematička analiza 1, vežbe Matematika 2021
Letnji semestarZauzetost prostorija