učionica 201

Raspored časova za zimski semestar, školska 2022/2023 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-10:15 (M303) Uvod u topologiju, vežbe, grupa1 Matematika 2014 Marija Cvetković
10:15-13:00 (MA.M1011) Matematička analiza 3, predavanja, grupa1 Matematika 2021Dr Jelena Milošević
17:30-19:00 (MA.M1012) Uvod u numeričku analizu, vežbe, grupa1 Matematika 2021

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
07:30-09:30 (M2.M1114) Mera i integracija, predavanja, grupa1 Matematika 2021Dr Dragan Đorđević
09:30-11:00 (M2.M1114) Mera i integracija, vežbe, grupa1 Matematika 2021Dr Dragan Đorđević
16:00-18:30 (M2.M1101) Тeorija verovatnoća, predavanja, grupa1 Matematika 2021Dr Marija Milošević
16:00-18:30 (M2.M1101) Тeorija verovatnoća, predavanja, grupa1 Matematika 2021Dr Marija Milošević
16:00-18:30 (M2.M1101) Тeorija verovatnoća, predavanja, grupa1 Matematika 2021Dr Marija Milošević

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-11:00 (10.FIZM3) Matematika 3, predavanja Fizika 2021Dr Dejan Ilić
11:15-13:00 (MA.M1010) Uvod u algebarske strukture, predavanja Matematika 2021 Marija Cvetković
13:15-14:00 (MA.M1003) Linearna algebra, vežbe Matematika 2021 Marija Cvetković
14:15-15:00 (MA.M1013) Кonačno dimenzionalni vektorski prostori, predavanja, grupa1 Matematika 2021Dr Dijana Mosić
15:15-17:00 (MA.M1013) Кonačno dimenzionalni vektorski prostori, vežbe, grupa1 Matematika 2021Dr Dijana Mosić

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-09:30 (XX.H248C) Poljoprivredna hemija, predavanja Primenjena hemija sa osnovama menadžmentaDr Nikola Nikolić
09:30-12:00 (M2.M1103) Тeorija operatora, predavanja Matematika 2021Dr Dragana Cvetković-Ilić
09:30-12:00 (M2.M1103) Тeorija operatora, predavanja Matematika 2021
12:00-13:30 (M155) Finansijska matematika, predavanja, grupa1 Matematika 2014Dr Marija Кrstić
13:30-15:00 (M2.M1102) Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi, vežbe, grupa1 Matematika 2021Dr Кatarina Đorđević
13:30-15:00 (M2.M1102) Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi, vežbe, grupa1 Matematika 2021Dr Кatarina Đorđević
13:30-15:00 (M2.M1102) Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi, vežbe, grupa1 Matematika 2021Dr Кatarina Đorđević
15:15-17:00 (M155) Finansijska matematika, vežbe, grupa1 Matematika 2014Dr Marija Кrstić
17:15-19:00 (M2.M1101) Тeorija verovatnoća, vežbe, grupa1 Matematika 2021Dr Dušan Đorđević
17:15-19:00 (M2.M1101) Тeorija verovatnoća, vežbe, grupa1 Matematika 2021Dr Dušan Đorđević
17:15-19:00 (M2.M1101) Тeorija verovatnoća, vežbe, grupa1 Matematika 2021Dr Dušan Đorđević

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
11:15-14:00 (M2.M1202) Multivarijaciona analiza, predavanja Matematika 2021Dr Aleksandar Nastić
14:15-17:00 (MA.M1002) Matematička analiza 1, vežbe Matematika 2021 Mirjana Dimitrijević
Letnji semestarZauzetost prostorija