učionica 201

Raspored časova za zimski semestar, školska 2023/2024 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-09:00 (MB.MB32O) Zaštita životne sredine, vežbe Biologija 2021Dr Milica Stojković-Piperac
09:15-10:00 (MB.MB32O) Zaštita životne sredine, laboratorijske vežbe Biologija 2021Dr Milica Stojković-Piperac
10:15-13:00 (MA.M1011) Matematička analiza 3, predavanja, grupa1 Matematika 2021Dr Jelena Milošević
14:00-16:30 (M2.M1302) Odabrana poglavlja analize i algebre, predavanja, grupa1 Matematika 2021Dr Jelena Milošević
16:30-18:45 (MA.M1022) Uvod u matematičku statistiku, vežbe Matematika 2021 Milica Božić

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
07:30-09:30 (M2.M1114) Mera i integracija, predavanja, grupa1 Matematika 2021Dr Dragan Đorđević
09:30-11:00 (M2.M1114) Mera i integracija, vežbe, grupa1 Matematika 2021Dr Dragan Đorđević
11:00-13:30 (MA.M1024) Geometrija, predavanja Matematika 2021Dr Mića Stanković
13:30-16:00 (MA.M1024) Geometrija, vežbe Matematika 2021Dr Mića Stanković
16:00-18:45 (MA.M1011) Matematička analiza 3, vežbe, grupa1 Matematika 2021Dr Jovana Milenković

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-11:00 (10.FIZM3) Matematika 3, predavanja Fizika 2021Dr Dejan Ilić
11:00-12:00 (MA.M1023) Uvod u topologiju, vežbe Matematika 2021Dr Marija Cvetković
13:15-14:00 (MA.M1003) Linearna algebra, vežbe Matematika 2021Dr Marija Cvetković
14:15-15:00 (MA.M1013) Кonačno dimenzionalni vektorski prostori, predavanja, grupa1 Matematika 2021Dr Dijana Mosić
15:15-17:00 (MA.M1013) Кonačno dimenzionalni vektorski prostori, vežbe, grupa1 Matematika 2021Dr Dijana Mosić
17:15-20:00 (MA.M1023) Uvod u topologiju, predavanja Matematika 2021Dr Vladimir Pavlović

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-09:30 (XX.H248C) Poljoprivredna hemija, predavanja Primenjena hemija sa osnovama menadžmentaDr Nikola Nikolić
09:30-12:00 (M2.M1103) Тeorija operatora, predavanja Matematika 2021Dr Jovana Nikolov Radenković
12:00-13:30 (M2.M1103) Тeorija operatora, vežbe Matematika 2021Dr Jovana Nikolov Radenković
13:30-15:00 (M2.M1102) Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi, vežbe Matematika 2021 Predrag Đorđević
13:30-15:00 (M2.M1102) Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi, vežbe Matematika 2021 Predrag Đorđević
13:30-15:00 (M2.M1102) Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi, vežbe, grupa1 Matematika 2021 Predrag Đorđević
15:15-16:00 (M2.M1321) Analitičke metode u elementarnoj matematici, predavanja, grupa1 Matematika 2021Dr Jovana Nikolov Radenković
16:15-18:00 (M2.M1321) Analitičke metode u elementarnoj matematici, vežbe, grupa1 Matematika 2021Dr Jovana Nikolov Radenković

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-11:00 (MA.M1010) Uvod u algebarske strukture, predavanja Matematika 2021Dr Jovana Milenković
11:15-14:00 (M2.M1202) Multivarijaciona analiza, predavanja Matematika 2021Dr Aleksandar Nastić
14:15-17:00 (MA.M1021) Uvod u kompleksnu analizu, vežbe Matematika 2021 Mirjana Dimitrijević
Letnji semestarZauzetost prostorija