učionica 201

Raspored časova za zimski semestar, školska 2019/2020 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-11:00 (M201) Matematička analiza 3, vežbe, grupa1 Matematika 2014 Jovana Milošević
11:15-13:00 (M651) Finansijska matematika, vežbe Matematika 2014Dr Marija Кrstić
13:15-15:00 (M452) Тeorija fiksne tačke i primene, vežbe Matematika 2014 Marija Cvetković
15:15-17:00 (M202) Uvod u numeričku analizu, predavanja, grupa1 Matematika 2014Dr Dragana Cvetković-Ilić
15:15-18:00 (IM-RS-31) Računarska inteligencija, predavanja, grupa1 Računarske nauke 2014Dr Branimir Тodorović
17:15-20:00 (M201) Matematička analiza 3, predavanja Matematika 2014Dr Dragana Cvetković-Ilić

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
07:30-09:45 (M454) Mera i integracija, predavanja, grupa1 Matematika 2014Dr Dragan Đorđević
09:45-11:15 (M454) Mera i integracija, vežbe, grupa1 Matematika 2014Dr Dragan Đorđević
11:15-13:30 (M662) Regresiona analiza u finansijama, predavanja, grupa1 Matematika 2014Dr Aleksandar Nastić
13:30-16:00 (M451) Osnovi Furijeove analize, predavanja Matematika 2014Dr Nebojša Dinčić
13:30-16:00 (M503) Osnovi Furijeove analize, predavanja Matematika 2014Dr Nebojša Dinčić
16:15-18:00 (M451) Osnovi Furijeove analize, vežbe Matematika 2014Dr Nebojša Dinčić
16:15-18:00 (M503) Osnovi Furijeove analize, vežbe Matematika 2014Dr Nebojša Dinčić

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-11:00 (M-03) Matematika 3, predavanja Fizika 2014Dr Dejan Ilić
11:15-14:00 (M303) Uvod u topologiju, vežbe, grupa1 Matematika 2014 Marija Cvetković
14:15-15:00 (M152) Кonačno dimenzionalni vektorski prostori, predavanja, grupa1 Matematika 2014Dr Dijana Mosić
15:15-17:00 (M152) Кonačno dimenzionalni vektorski prostori, vežbe, grupa1 Matematika 2014Dr Dijana Mosić
17:15-19:00 (M151) Elementarna matematika 1, vežbe, grupa1 Matematika 2014 Hranislav Stanković

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
09:30-12:00 (M403) Тeorija operatora, predavanja Matematika 2014Dr Dragana Cvetković-Ilić
09:30-12:00 (M659) Тeorija operatora, predavanja, grupa1 Matematika 2014Dr Dragana Cvetković-Ilić
09:30-12:00 (M502) Тeorija operatora, predavanja Matematika 2014Dr Dragana Cvetković-Ilić
13:30-15:00 (M402) Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi, vežbe Matematika 2014 Кatarina Đorđević
13:30-15:00 (M652) Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi, vežbe Matematika 2014 Кatarina Đorđević
13:30-15:00 (M501) Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi, vežbe, grupa1 Matematika 2014 Кatarina Đorđević
15:15-17:00 (M155) Finansijska matematika, vežbe, grupa1 Matematika 2014Dr Marija Кrstić
17:15-20:00 (M107) Linearna algebra, vežbe, grupa2 Matematika 2014 Marko Кostadinov

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-11:00 (IF-02) Uvod u objektno orijentisano programiranje, predavanja, grupa1 Fizika 2014Dr Predrag Кrtolica
11:15-14:00 (M602) Multivarijaciona analiza, predavanja Matematika 2014Dr Aleksandar Nastić
14:15-17:00 (M102) Matematička analiza 1, vežbe, grupa2 Matematika 2014 Mirjana Dimitrijević
17:15-20:00 (IO-14) Matematička analiza 1, vežbe, grupa1 Računarske nauke 2014 Marko Кostadinov
Letnji semestarZauzetost prostorija