učionica 210

Raspored časova za zimski semestar, školska 2021/2022 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
09:30-11:00 (M455) Тeorija skupova, vežbe Matematika 2014 Marija Cvetković
11:15-13:00 (M410) Algebarska topologija, vežbe Matematika 2014 Marija Cvetković
13:15-16:00 (M410) Algebarska topologija, predavanja Matematika 2014Dr Vladimir Pavlović
16:00-18:30 (M201) Matematička analiza 3, vežbe Matematika 2014Dr Jovana Milenković

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-10:15 (M2.M1205) Тeorija uzoraka i planiranje eksperimenata, predavanja, grupa1 Matematika 2021Dr Aleksandar Nastić
10:15-13:00 (M2.M1102) Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi, predavanja, grupa1 Matematika 2021Dr Jelena Manojlović
10:15-13:00 (M2.M1102) Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi, predavanja, grupa1 Matematika 2021Dr Jelena Manojlović
10:15-13:00 (M2.M1102) Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi, predavanja, grupa1 Matematika 2021Dr Jelena Manojlović
17:15-20:00 (MA.M1002) Matematička analiza 1, vežbe Matematika 2021 Mirjana Dimitrijević

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-09:00 (M655) Metode funkcionalne analize u ekonomiji, vežbe Matematika 2014Dr Dragan Đorđević
09:00-11:15 (M655) Metode funkcionalne analize u ekonomiji, predavanja Matematika 2014Dr Dragan Đorđević
12:15-13:00 (MA.M1002) Matematička analiza 1, predavanja Matematika 2021Dr Snežana Živković Zlatanović
14:15-17:00 (MA.M1003) Linearna algebra, vežbe Matematika 2021 Marija Cvetković
17:00-20:30 (M2.M1302) Odabrana poglavlja analize i algebre, vežbe, grupa1 Matematika 2021Dr Кatarina Đorđević

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-11:00 (M2.M1204 ) Finansijska matematika, predavanja, grupa1 Matematika 2021Dr Miljana Jovanović
11:15-14:00 (M2.M1301) Metodika nastave matematike, predavanja, grupa1 Matematika 2021Dr Jelena Manojlović
11:15-14:00 (M453) Metodika nastave matematike, predavanja Matematika 2014Dr Jelena Manojlović
11:15-14:00 (M656) Metodika nastave matematike, predavanja Matematika 2014Dr Jelena Manojlović
14:15-16:00 (M151) Elementarna matematika 1, predavanja Matematika 2014Dr Vladimir Pavlović

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
07:45-10:15 (M301) Matematička statistika, vežbe, grupa1 Matematika 2014Dr Miroslav Ristić
10:15-13:00 (M301) Matematička statistika, predavanja Matematika 2014Dr Miroslav Ristić
15:00-16:30 (M2.M1101) Тeorija verovatnoća, vežbe, grupa1 Matematika 2021Dr Dušan Đorđević
15:00-16:30 (M2.M1101) Тeorija verovatnoća, vežbe, grupa1 Matematika 2021Dr Dušan Đorđević
15:00-16:30 (M2.M1101) Тeorija verovatnoća, vežbe, grupa1 Matematika 2021Dr Dušan Đorđević
16:45-18:15 (M657) Finansijsko modeliranje 1, vežbe Matematika 2014 Bojana Jovanović
18:30-20:00 (M660) Тeorija rizika, vežbe Matematika 2014 Bojana Jovanović
Letnji semestarZauzetost prostorija