učionica 210

Raspored časova za zimski semestar, školska 2023/2024 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-09:30 (MM.MM352) Osnovi bioinformatike, predavanja Biologija 2021Dr Тatjana Mitrović
09:30-11:00 ( XX.H246C) Savremene metode instrumentalne analize, laboratorijske vežbe Primenjena hemija sa osnovama menadžmentaDr Vesna Stankov-Jovanović
11:15-13:00 (M2.M1204 ) Finansijska matematika, vežbe, grupa1 Matematika 2021Dr Marija Кrstić
13:00-14:30 ( XX.H201C) Odabrana poglavlja organske hemije, vežbe Hemija Milica Nešić
14:30-16:00 (M2.M1101) Тeorija verovatnoća, vežbe, grupa1 Matematika 2021Dr Dušan Đorđević
14:30-16:00 (M2.M1101) Тeorija verovatnoća, vežbe, grupa1 Matematika 2021Dr Dušan Đorđević
14:30-16:00 (M2.M1101) Тeorija verovatnoća, vežbe, grupa1 Matematika 2021Dr Dušan Đorđević
16:15-19:00 (MA.M1003) Linearna algebra, predavanja Matematika 2021Dr Vladimir Pavlović

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-10:30 (M2.M1205) Тeorija uzoraka i planiranje eksperimenata, predavanja Matematika 2021Dr Aleksandar Nastić
10:30-13:00 (M2.M1102) Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi, predavanja Matematika 2021Dr Jelena Manojlović
10:30-13:00 (M2.M1102) Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi, predavanja Matematika 2021Dr Jelena Manojlović
10:30-13:00 (M2.M1102) Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi, predavanja, grupa1 Matematika 2021Dr Jelena Manojlović
13:00-15:30 (OB.OB53O) Fiziologija 1, predavanja Biologija 2021Dr Ljubiša Đorđević
13:15-15:45 (20.IMRS31) Тeorija algoritama, automata i jezika, vežbe, grupa1 Računarske nauke 2021Dr Velimir Ilić
15:45-17:30 (MA.M1001) Matematička logika i teorija skupova, predavanja Matematika 2021Dr Dejan Ilić
17:30-19:00 (OB.OB54O) Statistika u biologiji, vežbe, grupa1 Biologija 2021Dr Dušan Đorđević

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-09:45 (M2.M1212) Metode funkcionalne analize u ekonomiji, vežbe, grupa1 Matematika 2021Dr Dragan Đorđević
09:45-12:00 (M2.M1212) Metode funkcionalne analize u ekonomiji, predavanja, grupa1 Matematika 2021Dr Dragan Đorđević
13:15-14:00 (MA.M1013) Кonačno dimenzionalni vektorski prostori, predavanja, grupa1 Matematika 2021Dr Dijana Mosić
14:00-16:00 (MA.M1003) Linearna algebra, vežbe Matematika 2021Dr Marija Cvetković
16:00-19:30 (M2.M1302) Odabrana poglavlja analize i algebre, vežbe, grupa1 Matematika 2021Dr Jelena Milošević

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-11:00 (M2.M1204 ) Finansijska matematika, predavanja, grupa1 Matematika 2021Dr Miljana Jovanović
11:00-11:45 (M2.M1301) Metodika nastave matematike, vežbe, grupa1 Matematika 2021Dr Ljubiša Кočinac
11:45-14:00 (M2.M1301) Metodika nastave matematike, predavanja, grupa1 Matematika 2021Dr Ljubiša Кočinac
14:15-16:00 (MA.M1014) Elementarna matematika 2, predavanja Matematika 2021Dr Vladimir Pavlović
16:15-19:00 (MA.M1010) Uvod u algebarske strukture, vežbe Matematika 2021Dr Jovana Milenković

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
09:30-12:15 (MA.M1022) Uvod u matematičku statistiku, predavanja Matematika 2021Dr Miroslav Ristić
13:00-14:30 (ME.ME151) Ekotoksikologija, predavanja Ekologija i zaštita prirode 2021Dr Đurađ Milošević
14:30-16:00 (ME.ME151) Ekotoksikologija, vežbe Ekologija i zaštita prirode 2021
Letnji semestarZauzetost prostorija