učionica 210

Raspored časova za zimski semestar, školska 2019/2020 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-11:00 (M401) Тeorija verovatnoća, predavanja Matematika 2014Dr Marija Milošević
08:15-11:00 (M601) Тeorija verovatnoća, predavanja Matematika 2014Dr Marija Milošević
08:15-11:00 (M504) Тeorija verovatnoća, predavanja Matematika 2014Dr Marija Milošević
11:15-13:00 (M410) Algebarska topologija, vežbe, grupa1 Matematika 2014 Marija Cvetković
13:15-16:00 (M410) Algebarska topologija, predavanja, grupa1 Matematika 2014Dr Vladimir Pavlović

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
10:15-13:00 (M402) Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi, predavanja Matematika 2014Dr Jelena Manojlović
10:15-13:00 (M652) Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi, predavanja Matematika 2014Dr Jelena Manojlović
10:15-13:00 (M501) Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi, predavanja, grupa1 Matematika 2014Dr Jelena Manojlović
14:15-17:00 (G132) Poslovna matematika, predavanja Geografija 2014Dr Marija Кrstić
17:15-20:00 (M102) Matematička analiza 1, vežbe, grupa2 Matematika 2014Dr Marko Đikić

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-09:00 (M655) Metode funkcionalne analize u ekonomiji, vežbe, grupa1 Matematika 2014Dr Dragan Đorđević
09:00-11:15 (M655) Metode funkcionalne analize u ekonomiji, predavanja, grupa1 Matematika 2014Dr Dragan Đorđević
14:15-17:00 (M107) Linearna algebra, vežbe, grupa1 Matematika 2014 Marija Cvetković
17:15-19:00 (M202) Uvod u numeričku analizu, vežbe, grupa1 Matematika 2014 Marko Кostadinov

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-11:00 (M203) Geometrija, vežbe, grupa1 Matematika 2014Dr Mića Stanković
11:15-14:00 (M453) Metodika nastave matematike, predavanja, grupa1 Matematika 2014Dr Snežana Ilić
11:15-14:00 (M656) Metodika nastave matematike, predavanja, grupa1 Matematika 2014Dr Snežana Ilić
14:15-16:00 (M151) Elementarna matematika 1, predavanja, grupa1 Matematika 2014Dr Vladimir Pavlović
16:15-19:00 (M203) Geometrija, vežbe, grupa2 Matematika 2014Dr Mića Stanković

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
07:45-10:15 (M301) Matematička statistika, vežbe, grupa1 Matematika 2014Dr Miodrag Đorđević
10:15-13:00 (M301) Matematička statistika, predavanja Matematika 2014Dr Biljana Popović
12:15-15:00 (M661) Тeorija odlučivanja, predavanja, grupa1 Matematika 2014Dr Miroslav Ristić
15:15-17:45 (M660) Тeorija rizika, predavanja Matematika 2014Dr Marija Milošević
18:00-19:30 (M660) Тeorija rizika, vežbe Matematika 2014Dr Marija Milošević
Letnji semestarZauzetost prostorija