učionica 210

Raspored časova za zimski semestar, školska 2022/2023 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-09:30 (MM.MM352) Osnovi bioinformatike, predavanja Biologija 2021Dr Тatjana Mitrović
09:30-11:00 ( XX.H246C) Savremene metode instrumentalne analize, laboratorijske vežbe Primenjena hemija sa osnovama menadžmentaDr Vesna Stankov-Jovanović
11:15-13:00 (M2.M1112) Algebarska topologija, vežbe, grupa1 Matematika 2021 Marija Cvetković
13:15-16:00 (M2.M1112) Algebarska topologija, predavanja, grupa1 Matematika 2021Dr Vladimir Pavlović

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-10:30 (M2.M1205) Тeorija uzoraka i planiranje eksperimenata, predavanja Matematika 2021Dr Aleksandar Nastić
10:30-13:00 (M2.M1102) Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi, predavanja, grupa1 Matematika 2021Dr Jelena Manojlović
10:30-13:00 (M2.M1102) Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi, predavanja, grupa1 Matematika 2021Dr Jelena Manojlović
10:30-13:00 (M2.M1102) Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi, predavanja, grupa1 Matematika 2021Dr Jelena Manojlović
15:45-17:15 (MA.M1001) Matematička logika i teorija skupova, vežbe Matematika 2021Dr Dejan Ilić
17:00-17:45 (20.GMRGS1) Regionalna geografija Srbije 1, vežbe Geografija 2021 Rastko Marković
18:00-19:30 (20.GMRURE) Ruralna ekologija, vežbe Geografija 2021 Rastko Marković

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-09:45 (M2.M1212) Metode funkcionalne analize u ekonomiji, vežbe, grupa1 Matematika 2021Dr Dragan Đorđević
09:45-12:00 (M2.M1212) Metode funkcionalne analize u ekonomiji, predavanja, grupa1 Matematika 2021Dr Dragan Đorđević
13:15-14:00 (MA.M1013) Кonačno dimenzionalni vektorski prostori, predavanja, grupa1 Matematika 2021Dr Dijana Mosić
14:00-16:00 (MA.M1003) Linearna algebra, vežbe Matematika 2021 Marija Cvetković
16:00-19:30 (M2.M1302) Odabrana poglavlja analize i algebre, vežbe, grupa1 Matematika 2021Dr Кatarina Đorđević

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-11:00 (M2.M1204 ) Finansijska matematika, predavanja, grupa1 Matematika 2021Dr Miljana Jovanović
11:15-14:00 (M2.M1301) Metodika nastave matematike, predavanja, grupa1 Matematika 2021Dr Aleksandra Кapešić
14:15-16:00 (MA.M1014) Elementarna matematika 2, predavanja Matematika 2021Dr Vladimir Pavlović
16:15-19:00 (MA.M1010) Uvod u algebarske strukture, vežbe Matematika 2021 Jovan Rajković

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
07:45-10:15 (M301) Matematička statistika, vežbe Matematika 2014 Milica Božić
10:15-13:00 (M301) Matematička statistika, predavanja Matematika 2014Dr Miroslav Ristić
13:00-14:30 (ME.ME151) Ekotoksikologija, predavanja Ekologija i zaštita prirode 2021Dr Đurađ Milošević
14:30-16:00 (ME.ME151) Ekotoksikologija, vežbe Ekologija i zaštita prirode 2021 Jelena Stanković
Letnji semestarZauzetost prostorija