OKTOBAR II ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Ekologija i zaštita prirode

Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
BEZ401 Ekologija biljaka

07.10.2024.

u 10:00h

08.10.2024.

u 10:00h

0
BEZ402 Ekologija životinja

07.10.2024.

u 10:00h

08.10.2024.

u 10:00h

0
BEZ501 Metodologija naučno-istraživačkog rada

09.10.2024.

u 12:00h

10.10.2024.

u 12:00h

0
BEZ502 Fitogeografija

10.10.2024.

u 12:00h

11.10.2024.

u 14:00h

0
BEZ503 Zoogeografija

09.10.2024.

u 12:00h

10.10.2024.

u 10:00h

0
Bioi11 Biološke simbioze

07.10.2024.

u 10:00h

09.10.2024.

u 10:00h

0
BIOI12 Entomologija

10.10.2024.

u 12:00h

11.10.2024.

u 12:00h

0
BIOI12 Entomologija

10.10.2024.

u 12:00h

11.10.2024.

u 12:00h

0
BIOI22 Metodika praktične nastave biologije u školama

09.10.2024.

u 12:00h

0
BIOI42 Biološka antropologija

07.10.2024.

u 10:00h

09.10.2024.

u 13:00h

0
EКO401 Кonzervaciona biologija

07.10.2024.

u 16:00h

0
EКO403 Hidrobiologija

09.10.2024.

u 11:00h

0
EКO404 Zaštita biološke raznovrsnosti

09.10.2024.

u 10:00h

10.10.2024.

u 10:00h

0
EКOI31 Vegetacija sveta

07.10.2024.

u 12:00h

09.10.2024.

u 12:00h

0
EКOI41 Limnologija

09.10.2024.

u 10:00h

0
EКOI42 Genotoksikologija

10.10.2024.

u 09:00h

0