JANUARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Ekologija i zaštita prirode

Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
BEZ401 Ekologija biljaka

08.02.2024.

u 10:00h

09.02.2024.

u 10:00h

0
BEZ402 Ekologija životinja

07.02.2024.

u 10:00h

08.02.2024.

u 10:00h

0
BEZ501 Metodologija naučno-istraživačkog rada

12.02.2024.

u 12:00h

13.02.2024.

u 12:00h

0
BEZ503 Zoogeografija

12.02.2024.

u 12:00h

13.02.2024.

u 10:00h

0
BIOI22 Metodika praktične nastave biologije u školama

25.01.2024.

u 10:00h

0
BIOI42 Biološka antropologija

07.02.2024.

u 11:00h

12.02.2024.

u 09:00h

0
EКO401 Кonzervaciona biologija

13.02.2024.

u 16:00h

0
EКO403 Hidrobiologija

09.02.2024.

u 11:00h

0
EКO404 Zaštita biološke raznovrsnosti

12.02.2024.

u 10:00h

13.02.2024.

u 10:00h

0
EКOI31 Vegetacija sveta

29.01.2024.

u 10:00h

30.01.2024.

u 12:00h

0
EКOI41 Limnologija

09.02.2024.

u 10:00h

0
EКOI42 Genotoksikologija

08.02.2024.

u 12:00h

0