JUNSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Fizika

Junski 2021/2022Junski 2 2021/2022Septembarski 2021/2022Oktobarski 2021/2022Oktobar II 2021/2022
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
2573 Matematička fizika

17.06.2022.

u 09:00h

0
BIOI12 Osnovi astrofizike sa astrobiologijom

23.06.2022.

u 13:00h

Milan Milošević
1
IO21 Osnovi računarstva

22.06.2022.

u 09:00h

23.06.2022.

u 14:00h

Marko Petković
0
M-01 Matematika 1

13.06.2022.

u 09:00h

20.06.2022.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0
M-02 Matematika 2

09.06.2022.

u 09:00h

10.06.2022.

u 09:00h

Jovana Nikolov Radenković
0
M-03 Matematika 3

10.06.2022.

u 09:00h

23.06.2022.

u 09:00h

Dejan Ilić
0
O-04 Engleski jezik 1

10.06.2022.

u 10:00h

13.06.2022.

u 10:00h

0
O-05F Engleski jezik 2

10.06.2022.

u 10:00h

13.06.2022.

u 10:00h

0
F-101 Mehanika

08.06.2022.

u 09:00h

0
F-101 Mehanika

08.06.2022.

u 09:00h

0
F-102 Metrologija i obrada rezultata merenja

10.06.2022.

u 09:00h

0
F-103 Тermodinamika i molekularna fizika

16.06.2022.

u 09:00h

0
F-103 Тermodinamika i molekularna fizika

16.06.2022.

u 09:00h

0
F-104 Elektromagnetizam

08.06.2022.

u 09:00h

0
F-104 Elektromagnetizam

08.06.2022.

u 09:00h

0
F-105 Osnovi matematičke fizike

16.06.2022.

u 09:00h

0
F-106 Optika

16.06.2022.

u 09:00h

0
F-106 Optika

16.06.2022.

u 09:00h

0
F-107 Osnovi teorijske mehanike

15.06.2022.

u 09:00h

0
F-109 Osnovi statističke fizike

08.06.2022.

u 09:00h

0
F-110 Osnovi atomske i molekularne fizike

16.06.2022.

u 09:00h

0
F-111 Eksperimentalne metode u fizici

22.06.2022.

u 09:00h

0
F-112 Osnovi elektrodinamike

16.06.2022.

u 09:00h

0
F-113 Osnovi kvantne mehanike

13.06.2022.

u 09:00h

0
F-114 Osnovi fizike čvrstog stanja

10.06.2022.

u 09:00h

0
F-115 Nuklearna fizika

20.06.2022.

u 09:00h

0
F-116 Fizički izvori štetnosti

21.06.2022.

u 09:00h

0
F-118 Osnovi biofizike

15.06.2022.

u 09:00h

0
F-119 Тeorija relativnosti

14.06.2022.

u 09:00h

0
F-120 Fizika atmosfere

14.06.2022.

u 09:00h

0
F-121 Oscilacije i talasi

21.06.2022.

u 09:00h

0
F-122 Uvod u kosmologiju

15.06.2022.

u 09:00h

0
F-124 Laboratorijski praktikum 1

13.06.2022.

u 09:00h

0
F-125 Laboratorijski praktikum 2

23.06.2022.

u 09:00h

0
F-126 Laboratorijski praktikum 3

14.06.2022.

u 09:00h

0
F-127 Laboratorijski praktikum 4

22.06.2022.

u 09:00h

0
H-144 Hemija

16.06.2022.

u 09:00h

0