DECEMBARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Geografija 2014

Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
G105 Кartografija

25.12.2023.

u 10:30h

Ivan Filipović
3
G106 Geološki resursi

29.12.2023.

u 12:30h

Nevenka Đerić
1
G107 Informatika

27.12.2023.

u 14:00h

28.12.2023.

u 14:00h

Milan Bašić
2
G108 Engleski jezik

26.12.2023.

u 10:00h

26.12.2023.

u 10:00h

Кatarina Milenković
0
G113 Hidrologija

27.12.2023.

u 10:00h

Ljiljana Stričević
12
G114 Geomorfologija

28.12.2023.

u 08:00h

Mrđan Đokić
3
G115 Geografija naselja

25.12.2023.

u 09:00h

Ninoslav Golubović
2
G121 Regionalna geografija II

26.12.2023.

u 10:00h

Aleksandar Radivojević
4
G122 Geografija Srbije II

27.12.2023.

u 11:00h

Ljiljana Stričević
1
G123 Metodika praktične nastave geografije

27.12.2023.

u 09:30h

Ranko Dragović
4
G124 Agrarna geografija

25.12.2023.

u 09:30h

Ninoslav Golubović
1
G137 Statistika

26.12.2023.

u 09:00h

27.12.2023.

u 10:00h

Maja Obradović
0
G138 Geohemija

25.12.2023.

u 12:00h

Dragan Đorđević
0
G141 Poslovna statistika

26.12.2023.

u 09:00h

27.12.2023.

u 10:00h

Maja Obradović
0
G142 Кulturno-istorijske osnove turizma

27.12.2023.

u 14:00h

0