APRILSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Geografija 2014

Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
G202 Zaštita životne sredine

05.04.2023.

u 11:00h

0
G204 Politička geografija

05.04.2023.

u 14:30h

0
G205 Stanovništvo sveta

05.04.2023.

u 11:30h

0
G206 Svetska privreda

04.04.2023.

u 14:00h

0
G207 Regionalna geografija Srbije I

04.04.2023.

u 10:00h

Aleksandar Radivojević
0
G210 Studijski istraživački rad

26.04.2023.

u 11:00h

Ninoslav Golubović
1
G213 Тurističko-geografske regije sveta

05.04.2023.

u 12:30h

0
G216 Nacionalni parkovi

05.04.2023.

u 11:00h

0
G217 Psihologija

07.04.2023.

u 13:00h

Jelisaveta Тodorović
4
G218 Nastavne strategije u izučavanju geografije

05.04.2023.

u 16:30h

0
G219 Nacionalna turistička geografija

05.04.2023.

u 10:45h

Selim Šaćirović
1
G220 Engleski jezik II

04.04.2023.

u 10:00h

04.04.2023.

u 10:00h

Кatarina Milenković
1
G223 Metodologija naučno-istraživačkog rada

06.04.2023.

u 10:00h

0
G277 Ruralna ekologija

05.04.2023.

u 11:00h

0