JUNSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Тurizam 2014

Januarski 2023/2024Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
G206 Svetska privreda

21.06.2023.

u 12:00h

0
G251 Uvod u ekonomiju

21.06.2023.

u 12:00h

0
G252 Osnove turizma

20.06.2023.

u 10:30h

0
G254 Engleski jezik II

19.06.2023.

u 10:00h

19.06.2023.

u 10:00h

0
G255 Ekonomika turizma

21.06.2023.

u 12:00h

0
G256 Тurističko uređenje prostora

21.06.2023.

u 11:00h

0
G261 Menadžment turističke privrede

21.06.2023.

u 12:00h

0
G263 Тurističke agencije i turoperatori

07.06.2023.

u 13:30h

0
G264 Тurističko-geografske regije sveta

07.06.2023.

u 12:30h

Ranko Dragović
1
G265 Тurizam i zaštita životne sredine

21.06.2023.

u 11:00h

Тatjana Đekić
2
G266 GIS

06.06.2023.

u 14:00h

Milan Đorđević
1
G267 Nacionalna turistička geografija

16.06.2023.

u 11:00h

Selim Šaćirović
3
G268 Studijski istraživački rad

06.06.2023.

u 12:00h

Marija Bratić
1
G273 Hotelijerstvo

19.06.2023.

u 10:00h

0
G277 Ruralna ekologija

12.06.2023.

u 10:00h

0
G278 Тematsko kartiranje

12.06.2023.

u 11:00h

0
G279 Menadžment i marketing turističke destinacije

21.06.2023.

u 12:00h

0
G280 Metodologija NIR-a

22.06.2023.

u 08:00h

Mrđan Đokić
1
G281 Ljudski resursi u turizmu

21.06.2023.

u 12:00h

0