APRILSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Geografija 2021

Aprilski 2022/2023Junski 2022/2023Junski 2 2022/2023Septembarski 2022/2023Oktobarski 2022/2023Oktobar II 2022/2023
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
00.ENGMB1 Engleski jezik B1

04.04.2023.

u 10:00h

04.04.2023.

u 10:00h

0
20.GMZAŠТ Zaštićena prirodna dobra

05.04.2023.

u 11:00h

0
20.GMINDG Industrijska geografija

03.04.2023.

u 09:00h

0
20.GMMINO Metodičke inovacije u geografiji

05.04.2023.

u 15:30h

0
20.GMNIR Metodologija naučno-istraživačkog rada

06.04.2023.

u 10:00h

0
20.GMPLAN Geografske osnove prostornog planiranja

05.04.2023.

u 11:30h

0
20.GMPRIК Primenjena klimatologija

03.04.2023.

u 08:00h

0
20.GMPRIH Primenjena hidrologija

04.04.2023.

u 09:00h

0
20.GMRURE Ruralna ekologija

05.04.2023.

u 11:00h

0
20.GMRURP Ruralno planiranje

03.04.2023.

u 10:00h

0
20.GMHAZA Hazardi

04.04.2023.

u 09:00h

0
20GMPOLI Politička geografija

05.04.2023.

u 14:30h

0