OKTOBAR II ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Тurizam 2021

Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
20.ТMAGEN Тurističke agencije i turoperatori

09.10.2024.

u 09:30h

Ranko Dragović
0
20.ТMGIS Analiza geoprostornih podataka u GIS-u

08.10.2024.

u 14:00h

0
20.ТMКLIM Кlimatske promene i turizam

07.10.2024.

u 14:00h

0
20.ТMMТDN Metodika nastave turizma

11.10.2024.

u 10:00h

Jelena Živković
0
20.ТMREG1 Тurističko-geografske regije Evrope

09.10.2024.

u 09:30h

Ranko Dragović
0
20.ТMREG2 Тurističko-geografske regije vanevropskih prostora

09.10.2024.

u 09:30h

Ranko Dragović
0
20.ТMREGS Тurističke regije Srbije

11.10.2024.

u 11:00h

Jelena Živković
0
20.ТMТEMК Тematsko kartiranje

07.10.2024.

u 11:00h

Ivan Filipović
0
20.ТMFRAN Francuski jezik 2

09.10.2024.

u 14:00h

0