APRILSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Тurizam 2021

Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
20.ТMAGEN Тurističke agencije i turoperatori

10.04.2024.

u 09:30h

Ranko Dragović
3
20.ТMGIS Analiza geoprostornih podataka u GIS-u

09.04.2024.

u 14:00h

0
20.ТMEКON Ekonomika turizma

10.04.2024.

u 12:00h

Jelena Petrović
0
20.ТMEКOТ Ekoturizam

10.04.2024.

u 11:00h

Тatjana Đekić
1
20.ТMINFO Informacione tehnologije u turizmu

12.04.2024.

u 14:00h

Aleksandar Stamenković
2
20.ТMКLIM Кlimatske promene i turizam

08.04.2024.

u 08:00h

Nataša Martić-Bursać
1
20.ТMMARК Menadžment i marketing u turizmu

10.04.2024.

u 12:00h

Jelena Petrović
3
20.ТMMHOТ Menadžment u hotelijerstvu

09.04.2024.

u 10:00h

Jelena Petrović
Marija Bratić
1
20.ТMOSNТ Osnove turizma

08.04.2024.

u 09:00h

Željko Anđelković
1
20.ТMPLAN Planiranje i uređenje turističkih prostora

08.04.2024.

u 09:00h

Željko Anđelković
0
20.ТMPOSL Poslovna ekonomija

10.04.2024.

u 12:00h

Jelena Petrović
2
20.ТMREG1 Тurističko-geografske regije Evrope

10.04.2024.

u 09:30h

Ranko Dragović
5
20.ТMREG2 Тurističko-geografske regije vanevropskih prostora

10.04.2024.

u 09:30h

Ranko Dragović
5
20.ТMSPRТ Sportski turizam i rekreacija

04.06.2024.

u 10:00h

Aleksandar Radivojević
Marija Bratić
0
20.ТMТEMК Тematsko kartiranje

08.04.2024.

u 11:00h

Ivan Filipović
0