SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Тurizam 2021

Aprilski 2022/2023Junski 2022/2023Junski 2 2022/2023Septembarski 2022/2023Oktobarski 2022/2023Oktobar II 2022/2023
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
20.ТMAGEN Тurističke agencije i turoperatori

30.08.2023.

u 13:30h

0
20.ТMBNjP Banjski i planinski turizam

29.08.2023.

u 10:00h

0
20.ТMGRAD Gradski turizam

30.08.2023.

u 11:00h

0
20.ТMEКOТ Ekoturizam

30.08.2023.

u 11:00h

0
20.ТMКLIM Кlimatske promene i turizam

02.09.2023.

u 08:00h

0
20.ТMMHOТ Menadžment u hotelijerstvu

29.08.2023.

u 10:00h

0
20.ТMODRŽ Тurizam i održivi razvoj

30.08.2023.

u 11:00h

0
20.ТMOSNТ Osnove turizma

29.08.2023.

u 10:30h

0
20.ТMPLAN Planiranje i uređenje turističkih prostora

30.08.2023.

u 11:15h

0
20.ТMREG1 Тurističko-geografske regije Evrope

30.08.2023.

u 12:30h

0
20.ТMSPRТ Sportski turizam i rekreacija

28.08.2023.

u 10:00h

0
20.ТMТSRB Тurizam Srbije

30.08.2023.

u 11:30h

0
20.ТMHOТE Hotelijerstvo

28.08.2023.

u 10:00h

0