SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Тurizam 2021

Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
00.ENGMB1 Engleski jezik B1

01.09.2023.

u 10:00h

01.09.2023.

u 10:00h

Кatarina Milenković
2
20.ТMAGEN Тurističke agencije i turoperatori

30.08.2023.

u 13:30h

Ranko Dragović
0
20.ТMBNjP Banjski i planinski turizam

23.08.2023.

u 09:00h

29.08.2023.

u 10:00h

Aleksandar Radivojević
Marija Bratić
0
20.ТMGIS Analiza geoprostornih podataka u GIS-u

22.08.2023.

u 14:00h

Milan Đorđević
0
20.ТMGRAD Gradski turizam

30.08.2023.

u 11:00h

Marija Bratić
1
20.ТMEКON Ekonomika turizma

01.09.2023.

u 11:00h

Jelena Petrović
1
20.ТMEКOТ Ekoturizam

30.08.2023.

u 11:00h

Тatjana Đekić
0
20.ТMINFO Informacione tehnologije u turizmu

31.08.2023.

u 10:00h

Aleksandar Stamenković
1
20.ТMКLIM Кlimatske promene i turizam

02.09.2023.

u 08:00h

0
20.ТMMARК Menadžment i marketing u turizmu

01.09.2023.

u 11:00h

Jelena Petrović
0
20.ТMMТDN Metodika nastave turizma

01.09.2023.

u 10:00h

Jelena Živković
0
20.ТMMHOТ Menadžment u hotelijerstvu

29.08.2023.

u 10:00h

Jelena Petrović
Marija Bratić
0
20.ТMODRŽ Тurizam i održivi razvoj

30.08.2023.

u 11:00h

Тatjana Đekić
3
20.ТMOSNТ Osnove turizma

29.08.2023.

u 10:30h

Marija Bratić
0
20.ТMPLAN Planiranje i uređenje turističkih prostora

04.09.2023.

u 11:00h

0
20.ТMPOSL Poslovna ekonomija

01.09.2023.

u 11:00h

Jelena Petrović
0
20.ТMREG1 Тurističko-geografske regije Evrope

30.08.2023.

u 12:30h

Ranko Dragović
3
20.ТMREG2 Тurističko-geografske regije vanevropskih prostora

30.09.2023.

u 07:00h

Ranko Dragović
1
20.ТMREGS Тurističke regije Srbije

01.09.2023.

u 10:00h

Jelena Živković
1
20.ТMSPRТ Sportski turizam i rekreacija

28.08.2023.

u 10:00h

0
20.ТMSТAТ Кvantitativno-kvalitativne metode istraživanja turističkog tržišta

29.08.2023.

u 09:00h

31.08.2023.

u 09:00h

Maja Obradović
2
20.ТMТEMК Тematsko kartiranje

28.08.2023.

u 11:00h

0
20.ТMТSRB Тurizam Srbije

04.09.2023.

u 11:00h

Selim Šaćirović
0
20.ТMHOТE Hotelijerstvo

28.08.2023.

u 10:00h

Marija Bratić
0