APRILSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Hemija 2014, modul Profesor hemije

Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
O-01-B Pedagogija

03.04.2023.

u 12:00h

03.04.2023.

u 13:00h

0
O-02-B Psihologija

07.04.2023.

u 13:00h

Jelisaveta Тodorović
2
H-200-B Elektrohemija

07.04.2023.

u 10:00h

07.04.2023.

u 12:00h

0
H-201-B Savremene optičke metode analize

06.04.2023.

u 10:00h

06.04.2023.

u 10:00h

0
H-203-B Odabrana poglavlja organske hemije

08.04.2023.

u 09:00h

08.04.2023.

u 09:00h

0
H-216-B Školski ogledi u organskoj hemiji

05.04.2023.

u 13:00h

05.04.2023.

u 13:00h

Danijela Кostić
1