APRILSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Računarske nauke 2021

Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
00.ENGB1 Engleski jezik B1

09.04.2024.

u 10:00h

09.04.2024.

u 12:00h

Кatarina Milenković
0
00.PED Pedagogija

09.04.2024.

u 09:00h

09.04.2024.

u 09:00h

Jelena Petrović
1
00.PSI Psihologija

11.04.2024.

u 12:00h

11.04.2024.

u 12:00h

Jelisaveta Тodorović
0
20.IO11 Uvod u programiranje

10.04.2024.

u 09:00h

12.04.2024.

u 09:00h

Ivan Stanimirović
32
20.IO12 Diskretne strukture 1

08.04.2024.

u 09:00h

11.04.2024.

u 09:00h

Jelena Ignjatović
19
20.IO13 Uvod u računarstvo

09.04.2024.

u 09:00h

11.04.2024.

u 14:00h

Predrag Кrtolica
31
20.IO14 Matematika 1

08.04.2024.

u 09:00h

12.04.2024.

u 14:00h

Miroslav Ćirić
34
20.IO31 Strukture podataka i algoritmi

08.04.2024.

u 09:00h

11.04.2024.

u 09:00h

Jelena Ignjatović
11
20.IO32 Matematika 3

09.04.2024.

u 09:00h

11.04.2024.

u 14:00h

Dejan Ilić
16
20.IO33 Uvod u baze podataka

10.04.2024.

u 09:00h

12.04.2024.

u 09:00h

Milan Тasić
20
20.IO34 Objektno-orijentisano programiranje 2

10.04.2024.

u 14:00h

12.04.2024.

u 14:00h

Marko Milošević
10
20.IO42 Veb programiranje

08.04.2024.

u 09:00h

12.04.2024.

u 09:00h

Ivan Stanković
0
20.IO51 Verovatnoća

08.04.2024.

u 09:00h

10.04.2024.

u 09:00h

Jasmina Đorđević
6
20.IO52 Paralelno i distribuirano programiranje

09.04.2024.

u 09:00h

11.04.2024.

u 09:00h

Branimir Тodorović
21
20.IO62 Uvod u softversko inženjerstvo

10.04.2024.

u 09:00h

12.04.2024.

u 14:00h

Svetozar Rančić
0
20.IOI04 Internet pametnih uređaja

08.04.2024.

u 12:00h

11.04.2024.

u 12:00h

Dejan Aleksić
2
20.IOI05 Numerički metodi 1

08.04.2024.

u 18:00h

10.04.2024.

u 18:00h

Marko Petković
1
20.IOI06 Skript jezici

08.04.2024.

u 12:00h

11.04.2024.

u 12:00h

Marko Petković
18
20.IOI07 Upravljanje projektima u IТ

09.04.2024.

u 14:00h

11.04.2024.

u 14:00h

Marko Miladinović
8
20.IOI08 Metodika nastave informatike

09.04.2024.

u 09:00h

09.04.2024.

u 09:00h

Vesna Veličković
Ivana Micić
6
20.IOI09 Simbolička izračunavanja

09.04.2024.

u 18:00h

11.04.2024.

u 18:00h

Ivan Stanimirović
0
20.IOSP Stručna/pedagoška praksa

10.04.2024.

u 12:00h

10.04.2024.

u 12:00h

Ivan Stanković
2