Univerzitet u Nišu
Mirjana D. Mančev

Katalog izdanja Prirodno-matematičkog fakulteta kao osvrt na višedecenijski rad u nauci

Prirodno-matematički fakultet
Niš, 2018