Р.бр.

Шифра

Назив предмета

Б

Тип

Активна настава

Остали часови

ЕСПБ

П

В

СИР

ДОН

ПРВА ГОДИНА

1

M2.M1101

Теорија вероватноћа

1

НС

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

8.00

2

M2.M1102

Диференцијалне једначине и динамички системи

1

НС

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

8.00

3

M2.M1104

Основи Фуријеове анализе

1

ТМ

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

4

M2.PMI1

Изборни предмет 1 (бира се 7 кредита )

1

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

M2.M1103

Теорија оператора

1

НС

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

M2.M1401

Алгебре оператора и примене

1

НС

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

M2.M1402

Квантитативна екологија и генетика

1

НС

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

Укупно часова по виду наставе у блоку

12.00

8.00

0.00

0.00

0.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку

20.00

30.00

Укупно часова наставе у блоку

20.00

5

M2.M1109

Парцијалне диференцијалне једначине

2

ТМ

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

8.00

6

M2.PMI2

Изборни предмет 2 (бира се 8 кредита )

2

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

8.00

M2.M1403

Класична теоријска физика

2

ТМ

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

8.00

M2.M1119

Стохастички процеси

2

НС

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

8.00

M2.M1430

Структуре података и алгоритми

2

НС

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

8.00

7

M2.M1431

Објектно оријентисано програмирање

2

ТМ

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

8

M2.PMI3

Изборни предмет 3 (бира се 7 кредита )

2

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

M2.M1404

Неограничени оператори математичке физике

2

ТМ

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

M2.M1224

Методе статистичке анализе

2

НС

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

M2.M1405

Нумеричке апроксимације и квадратурне формуле

2

ТМ

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

Укупно часова по виду наставе у блоку

12.00

8.00

0.00

0.00

0.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку

20.00

30.00

Укупно часова наставе у блоку

20.00

Укупно часова по виду наставе у години

24.00

16.00

0.00

0.00

0.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у години

40.00

60.00

Укупно часова наставе у години

40.00

ДРУГА ГОДИНА

9

M2.PMI4

Изборни предмет 4 (бира се 7 кредита )

3

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

M2.M1406

Квантна механика

3

ТМ

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

M2.M1217

Нумеричка оптимизација

3

НС

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

M2.M1407

Визуелно програмирање

3

ТМ

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

10

M2.PMI5

Изборни предмет 5 (бира се 8 кредита )

3

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

8.00

M2.M1111

Диференцијална геометрија

3

НС

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

8.00

M2.M1216

Теорија масовног опслуживања

3

ТМ

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

8.00

M2.M1115

Нумеричко решавање диференцијалних једначина

3

НС

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

8.00

11

M2.PMI6

Изборни предмет 6 (бира се 8 кредита )

3

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

8.00

M2.M1121

Тензорски рачун

3

НС

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

8.00

M2.M1408

Примењена математичка статистика

3

СА

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

8.00

M2.M1409

Базе података и ВЕБ програмирање

3

ТМ

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

8.00

M2.M1410

Основе отворених квантних система

3

НС

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

8.00

12

M2.PMI7

Изборни предмет 7 (бира се 7 кредита )

3

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

M2.M1411

Интегралне једначине и специјалне функције

3

СА

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

M2.M1412

Математички модели нелинеарне динамике

3

СА

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

M2.M1413

Геометријско моделовање

3

СА

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

M2.M1414

Симетрије у физици

3

СА

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

Укупно часова по виду наставе у блоку

12.00

8.00

0.00

0.00

0.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку

20.00

30.00

Укупно часова наставе у блоку

20.00

13

M2.PMI8

Изборни предмет 8 (бира се 8 кредита )

4

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

8.00

M2.M1415

Хармонијска анализа, талисићи и примене

4

СА

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

8.00

M2.M1221

Стохастички динамички модели

4

НС

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

8.00

M2.M1416

Машинско учење

4

СА

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

8.00

M2.M1417

Атомска и молекуларна физика

4

НС

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

8.00

14

M2.PMI9

Изборни предмет 9 (бира се 7 кредита )

4

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

M2.M1418

Варијациони рачун

4

СА

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

M2.M1419

Математички модели у биологији и медицини

4

СА

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

M2.M1420

Обрада слика и сигнала

4

СА

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

M2.M1421

Општа теорија релативности

4

СА

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

15

M2.M1151

Стручна пракса

4

СА

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

3.00

16

M2.M1152

Предмет завршног рада - студијски истраживачки рад

4

СА

0.00

0.00

10.00

0.00

0.00

4.00

17

M2.M1153

Мастер рад

4

СА

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

8.00

Укупно часова по виду наставе у блоку

6.00

4.00

10.00

0.00

8.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку

20.00

30.00

Укупно часова наставе у блоку

28.00

Укупно часова по виду наставе у години

18.00

12.00

10.00

0.00

8.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у години

40.00

60.00

Укупно часова наставе у години

48.00