Редни број

 

Шифра предмета

 

Назив предмета

 

Се м.

Број часова активне наставе

Оста ли

часо ви

 

ЕСПБ

П

В

ДО

Н

СИР

ПРВА ГОДИНА

1.

M2.M1101

Teorija verovatnoća

1

45

30

0

0

0

8

2.

M2.M1102

Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi

1

45

30

0

0

0

8

3

M2.M1104

Osnovi Furijeove analize

1

45

30

0

0

0

7

 

4.

 

M2.PMI1

Izborni predmet 1

 

(Bira se 7 ESPB od ponuđenih 21 ESPB)

 

1

 

45

 

30

 

0

 

0

 

0

 

7

5.

M2.M1109

Parcijalne diferencijalne jednačine

2

45

30

0

0

0

8

 

6.

 

 

M2.PMI2

Izborni predmet 2

 

(Bira se 8 ESPB od ponuđenih

24 ESPB)

 

2

 

45

 

30

 

0

 

0

 

0

 

8

7.

M2.M1431

Objektno orijentisano programiranje

3

45

30

0

0

0

7

 

8.

 

 

M2.PMI3

Izborni predmet 3

 

(Bira se 7 ESPB od ponuđenih

21 ESPB)

 

3

 

45

 

30

 

0

 

0

 

0

 

7

Укупно часова активне наставе

600

 

 

Укупно ЕСПБ

60

ДРУГА ГОДИНА

 

9.

 

 

M2.PMI4

Izborni predmet 4

 

(Bira se 7 ESPB od ponuđenih

21 ESPB)

 

3

 

45

 

30

 

0

 

0

 

0

 

7

 

10.

M2.PMI4

Izborni predmet 5

 

(Bira se 8 ESPB od ponuđenih

24 ESPB)

 

3

 

45

 

30

 

0

 

0

 

0

 

8

 

18.

 

M2.PMI6

Izborni predmet 6

 

(Bira se 8 ESPB od ponuđenih

32 ESPB)

 

3

 

45

 

30

 

0

 

0

 

0

 

8

19.

M2.PMI7

Izborni predmet 7

3

45

30

0

0

0

7

 

 

 

(Bira se 7 ESPB od ponuđenih

28 ESPB)

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

 

M2.PMI8

Izborni predmet 8

 

(Bira se 8 ESPB od ponuđenih 32 ESPB)

 

4

 

45

 

30

 

0

 

0

 

0

 

8

 

21.

 

M2.PMI9

Izborni predmet 9

 

(Bira se 7 ESPB od ponuđenih 28 ESPB)

 

4

 

45

 

30

 

0

 

0

 

0

 

7

22.

M2.M1151

Stručna praksa

4

0

0

0

0

90

3

23.

M2.M1152

Predmet završnog rada – studijski istraživački rad

4

0

0

0

150

0

4

24.

M2.M1153

Master rad

4

0

0

0

0

30

8

Укупно часова активне наставе

600

120

 

Укупно ЕСПБ

60

Укупно часова активне наставе у свим годинама студија

1200

120

 

Укупно ЕСПБ бодова у свим годинама студија

120

 

 

Изборни предмети

 

Изборни предмет 1 (Student bira 7 ESPB od ponuđenih 21 ESPB)

 

 

M2.PM I1

M2.M1103

Teorija operatora

1

45

30

0

0

0

7

M2.M1401

Algebre operatora i primene

1

45

30

0

0

0

7

M2.M1402

Kvantitativna ekologija i genetika

1

45

30

0

0

0

7

 

Изборни предмет 2 (Student bira 8 ESPB od ponuđenih 24 ESPB)

 

 

M2.PMI 2

M2.M1403

Klasična teorijska fizika

3

45

30

0

0

0

8

M2.M1119

Stohastički procesi

3

45

30

0

0

0

8

M2.M1430

Strukture podataka i algoritmi

3

45

30

0

0

0

8

 

Изборни предмет 3 (Student bira 7 ESPB od ponuđenih 21 ESPB)

 

 

M2.PMI 3

M2.M1404

Neograničeni operatori matematičke fizike

3

45

30

0

0

0

7

M2.M1224

Metode statističke analize

3

45

30

0

0

0

7

M2.M1405

Numeričke aproksimacije i kvadraturne formule

3

45

30

0

0

0

7

 

Изборни предмет 4 (Student bira 7 ESPB od ponuđenih 21 ESPB)

 

 

M2.PMI4

M2.M1406

Kvantna mehanika

4

45

30

0

0

0

7

M2.M1217

Numerička optimizacija

4

45

30

0

0

0

7

M2.M1407

Vizuelno programiranje

4

45

30

0

0

0

7

 

Изборни предмет 5 (Student bira 8 ESPB od ponuđenih 24 ESPB)

 

 

M2.PM I4

M2.M1111

Diferencijalna geometrija

4

45

30

0

0

0

8

M2.M1216

Teorija masovnog opsluživanja

4

45

30

0

0

0

8

 

M2.M1115

Numeričko rešavanje diferencijalnih jednačina

4

45

30

0

0

0

8

 

Изборни предмет 6 (Student bira 8 ESPB od ponuđenih 32 ESPB)

 

 

 

M2.PM I6

M2.M1121

Tenzorski račun

4

45

30

0

0

0

8

M2.M1408

Primenjena matematička statistika

4

45

30

0

0

0

8

M2.M1408

Baze podataka i VEB programiranje

4

45

30

0

0

0

8

M2.M1410

Osnove otvorenih kvantnih sistema

4

45

30

0

0

0

8

 

Изборни предмет 7 (Student bira 7 ESPB od ponuđenih 28 ESPB)

 

 

M2.PM I7

M2.M1411

Integralne jednačine i specijalne funkcije

4

45

30

0

0

0

8

M2.M1412

Matematički modeli nelinearne dinamike

4

45

30

0

0

0

8

M2.M1413

Geometrijsko modelovanje

4

45

30

0

0

0

8

M2.M1414

Simetrije u fizici

4

45

30

0

0

0

8

 

Изборни предмет 8 (Student bira 8 ESPB od ponuđenih 32 ESPB)

 

 

M2.PM I8

M2.M1415

Harmonijska analiza, talаsići i primene

4

45

30

0

0

0

8

M2.M1221

Stohastički dinamički modeli

4

45

30

0

0

0

8

M2.M1416

Mašinsko učenje

4

45

30

0

0

0

8

M2.M1417

Atomska i molekularna fizika

4

45

30

0

0

0

8

 

Изборни предмет 9 (Student bira 7 ESPB od ponuđenih 28 ESPB)

 

 

M2.PM I9

M2.M1418

Varijacioni račun

4

45

30

0

0

0

7

M2.M1419

Matematički modeli u biologiji i medicine

4

45

30

0

0

0

7

M2.M1420

Obrada slika i signala

4

45

30

0

0

0

7

M2.M1421

Opšta teorija relativnosti

4

45

30

0

0

0

7