Редни број

 

Шифра предмета

 

Назив предмета

 

Се м.

Број часова активне наставе

Оста ли

часо ви

 

ЕСПБ

П

В

ДО

Н

СИР

ПРВА ГОДИНА

1.

M2.M1101

Teorija verovatnoća

1

45

30

0

0

0

8

2.

M2.M1102

Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi

1

45

30

0

0

0

8

3

M2.M1202

Multivarijaciona analiza

1

45

30

0

0

0

7

 

4.

 

M2.VSFI1

Izborni predmet 1

 

(Bira se 7 ESPB od ponuđenih 14 ESPB)

 

1

 

45

 

30

 

0

 

0

 

0

 

7

5.

M2.M1119

Stohastički procesi

2

45

30

0

0

0

8

6.

M2.M1207

Analiza vremenskih nizova

2

45

30

0

0

0

7

 

7.

 

M2.VSFI2

Izborni predmet 2

 

(Bira se 7 ESPB od ponuđenih 14 ESPB)

 

3

 

45

 

30

 

0

 

0

 

0

 

7

 

8.

 

 

M2.VSFI3

Izborni predmet 3

 

(Bira se 8 ESPB od ponuđenih

16 ESPB)

 

3

 

45

 

30

 

0

 

0

 

0

 

8

Укупно часова активне наставе

600

 

 

Укупно ЕСПБ

60

ДРУГА ГОДИНА

 

9.

 

 

M2.VSFI4

Izborni predmet 4

 

(Bira se 7 ESPB od ponuđenih

21 ESPB)

 

3

 

45

 

30

 

0

 

0

 

0

 

7

 

10.

M2.VSFI5

Izborni predmet 5

 

(Bira se 8 ESPB od ponuđenih

16 ESPB)

 

3

 

45

 

30

 

0

 

0

 

0

 

8

 

25.

 

M2.VSFI6

Izborni predmet 6

 

(Bira se 7 ESPB od ponuđenih

14 ESPB)

 

3

 

45

 

30

 

0

 

0

 

0

 

7

 

26.

 

M2.VSFI7

Izborni predmet 7

 

(Bira se 8 ESPB od ponuđenih

16 ESPB)

 

3

 

45

 

30

 

0

 

0

 

0

 

8

 

 

27.

 

M2.VSFI8

Izborni predmet 8

 

(Bira se 8 ESPB od ponuđenih 16 ESPB)

 

4

 

45

 

30

 

0

 

0

 

0

 

8

 

28.

 

M2.VSFI9

Izborni predmet 9

 

(Bira se 7 ESPB od ponuđenih 14 ESPB)

 

4

 

45

 

30

 

0

 

0

 

0

 

7

29.

M2.M1151

Stručna praksa

4

0

0

0

0

90

3

30.

M2.M1152

Predmet završnog rada – studijski istraživački rad

4

0

0

0

150

0

4

31.

M2.M1153

Master rad

4

0

0

0

0

30

8

Укупно часова активне наставе

600

120

 

Укупно ЕСПБ

60

Укупно часова активне наставе у свим годинама студија

1200

120

 

Укупно ЕСПБ бодова у свим годинама студија

120

 

 

Изборни предмети

 

Изборни предмет 1 (Student bira 7 ESPB od ponuđenih 14 ESPB)

 

M2.VS FI1

M2.M1204

Finansijska matematika

1

45

30

0

0

0

7

M2.M1205

Teorija uzoraka i planiranje eksperimenata

1

45

30

0

0

0

7

 

Изборни предмет 2 (Student bira 7 ESPB od ponuđenih 14 ESPB)

 

M2.VSF I2

M2.M1208

Aktuarska matematika

3

45

30

0

0

0

7

M2.M1124

Teorija igara

3

45

30

0

0

0

7

 

Изборни предмет 3 (Student bira 8 ESPB od ponuđenih 16 ESPB)

 

M2.VSF I3

M2.M1211

Regresiona analiza

3

45

30

0

0

0

8

M2.M1209

Parcijalne diferencijalne jednačine

3

45

30

0

0

0

8

 

Изборни предмет 4 (Student bira 7 ESPB od ponuđenih 21 ESPB)

 

 

 

M2.VSFI 4

M2.M1212

Metode funkcionalne analize u ekonomiji

4

45

30

0

0

0

7

M2.M1213

Statistički softver

4

45

30

0

0

0

7

M2.M1214

Objektno orijentisano programiranje

4

45

30

0

0

0

7

 

Изборни предмет 5 (Student bira 8 ESPB od ponuđenih 16 ESPB)

 

M2.VS

FI5

M2.M1215

Finansijsko modeliranje 1

4

45

30

0

0

0

8

M2.M1216

Teorija masovnog opsluživanja

4

45

30

0

0

0

8

 

 

Изборни предмет 6 (Student bira 7 ESPB od ponuđenih 14 ESPB)

 

M2.VS FI6

M2.M1217

Numerička optimizacija

4

45

30

0

0

0

7

M2.M1218

Teorija rizika

4

45

30

0

0

0

7

 

Изборни предмет 7 (Student bira 8 ESPB od ponuđenih 16 ESPB)

 

M2.VS FI7

M2.M1219

Teorija odlučivanja

4

45

30

0

0

0

8

M2.M1220

Ekonometrija

4

45

30

0

0

0

8

 

Изборни предмет 8 (Student bira 8 ESPB od ponuđenih 16 ESPB)

 

M2.VS FI8

M2.M1221

Stohastički dinamički modeli

4

45

30

0

0

0

8

M2.M1222

Finansijsko modeliranje 2

4

45

30

0

0

0

8

 

Изборни предмет 9 (Student bira 7 ESPB od ponuđenih 14 ESPB)

 

M2.VS FI9

M2.M1223

Statistička kontrola kvaliteta

4

45

30

0

0

0

7

M2.M1224

Metode statističke analize

4

45

30

0

0

0

7