Р.бр.

Шифра

Назив предмета

Б

Тип

Активна настава

Остали часови

ЕСПБ

П

В

СИР

ДОН

ПРВА ГОДИНА

1

M2.M1101

Теорија вероватноћа

1

НС

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

8.00

2

M2.M1202

Мултиваријациона анализа

1

СА

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

3

M2.M1102

Диференцијалне једначине и динамички системи

1

НС

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

8.00

4

M2.VSFI1

Изборни предмет 1 (бира се 7 кредита )

1

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

M2.M1204

Финансијска математика

1

ТМ

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

M2.M1205

Теорија узорака и планирање експеримената

1

ТМ

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

Укупно часова по виду наставе у блоку

12.00

8.00

0.00

0.00

0.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку

20.00

30.00

Укупно часова наставе у блоку

20.00

5

M2.M1119

Стохастички процеси

2

НС

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

8.00

6

M2.M1207

Анализа временских низова

2

ТМ

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

7

M2.VSFI2

Изборни предмет 2 (бира се 7 кредита )

2

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

M2.M1208

Актуарска математика

2

СА

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

M2.M1124

Теорија игара

2

ТМ

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

8

M2.VSFI3

Изборни предмет 3 (бира се 8 кредита )

2

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

8.00

M2.M1211

Регресиона анализа

2

НС

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

8.00

M2.M1209

Парцијалне диференцијалне једначине

2

ТМ

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

8.00

Укупно часова по виду наставе у блоку

12.00

8.00

0.00

0.00

0.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку

20.00

30.00

Укупно часова наставе у блоку

20.00

Укупно часова по виду наставе у години

24.00

16.00

0.00

0.00

0.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у години

40.00

60.00

Укупно часова наставе у години

40.00

ДРУГА ГОДИНА

9

M2.VSFI4

Изборни предмет 4 (бира се 7 кредита )

3

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

M2.M1212

Методе функционалне анализе у економији

3

ТМ

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

M2.M1213

Статистички софтвер

3

ТМ

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

M2.M1214

Објектно оријентисано програмирање

3

ТМ

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

10

M2.VSFI5

Изборни предмет 5 (бира се 8 кредита )

3

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

8.00

M2.M1215

Финансијско моделирање 1

3

ТМ

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

8.00

M2.M1216

Теорија масовног опслуживања

3

ТМ

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

8.00

11

M2.VSFI6

Изборни предмет 6 (бира се 7 кредита )

3

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

M2.M1217

Нумеричка оптимизација

3

НС

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

M2.M1218

Теорија ризика

3

НС

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

12

M2.VSFI7

Изборни предмет 7 (бира се 8 кредита )

3

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

8.00

M2.M1219

Теорија одлучивања

3

НС

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

8.00

M2.M1220

Економетрија

3

НС

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

8.00

Укупно часова по виду наставе у блоку

12.00

8.00

0.00

0.00

0.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку

20.00

30.00

Укупно часова наставе у блоку

20.00

13

M2.VSFI8

Изборни предмет 8 (бира се 8 кредита )

4

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

8.00

M2.M1221

Стохастички динамички модели

4

НС

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

8.00

M2.M1222

Финансијско моделирање 2

4

НС

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

8.00

14

M2.VSFI9

Изборни предмет 9 (бира се 7 кредита )

4

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

M2.M1223

Статистичка контрола квалитета

4

НС

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

M2.M1224

Методе статистичке анализе

4

НС

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

15

M2.M1151

Стручна пракса

4

СА

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

3.00

16

M2.M1152

Предмет завршног рада - студијски истраживачки рад

4

СА

0.00

0.00

10.00

0.00

0.00

4.00

17

M2.M1153

Мастер рад

4

СА

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

8.00

Укупно часова по виду наставе у блоку

6.00

4.00

10.00

0.00

8.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку

20.00

30.00

Укупно часова наставе у блоку

28.00

Укупно часова по виду наставе у години

18.00

12.00

10.00

0.00

8.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у години

40.00

60.00

Укупно часова наставе у години

48.00