Studijski programi – 2008.

Osnovne akademske studije

Biologija

Master akademske studije

Biologija Ekologija i zaštita prirode

Studijski programi – 2007/2008.

Osnovne akademske studije

Biologija

Diplomske akademske studije

Biologija Ekologija