Dr Jelena Petrović

Predavač
Departman za matematiku

Angažovanja u školskoj 2019/2020 godini
Šifra predmeta Predmet Studije, studijski program Tip nastave
1119 Pedagogija osnovne studije, Тeorijska matematika i primene
osnovne studije, Profesor matematike i računarstva
predavanja
O-01 Pedagogija osnovne akademske studije, Matematika
predavanja
O-02 Pedagogija osnovne akademske studije, Matematika 2014
predavanja
O-01 Pedagogija master akademske studije, Matematika 2014
predavanja
O-02-1 Didaktičke inovacije master akademske studije, Matematika 2014
predavanja
vežbe
O-12 Pedagogija master akademske studije, Opšta fizika
predavanja
O-01 Pedagogija master akademske studije, Fizika 2014
predavanja
Pr-7 Pedagogija master akademske studije, Fizika 2014
predavanja
Fi-1 Pedagogija master akademske studije, Fizika-informatika
predavanja
Fi-3 Pedagogija master akademske studije, Fizika 2014
predavanja
O-05 Pedagogija master akademske studije, Opšta hemija
predavanja
O-05 Pedagogija master akademske studije, Opšta hemija
predavanja
O-01-B Pedagogija master akademske studije, Hemija 2014
predavanja
O-02-1 Didaktičke inovacije master akademske studije, Hemija 2014
predavanja
vežbe
O-01-B Pedagogija master akademske studije, Hemija 2014
predavanja
BIOI61 Pedagogija osnovne akademske studije, Biologija
predavanja
BIOI32 Pedagogija osnovne akademske studije, Biologija 2014
predavanja
vežbe
O-12 Pedagogija master akademske studije, Biologija
predavanja
BIODI33 Didaktičke inovacije master akademske studije, Biologija 2014
master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode 2014
predavanja
vežbe
O-01 Pedagogija master akademske studije, Biologija 2014
predavanja
O-01 Pedagogija master akademske studije, Biologija 2014
master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode 2014
predavanja
O-02-1 Didaktičke inovacije master akademske studije, Biologija 2014
predavanja
vežbe
O-12 Pedagogija master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode
predavanja
GO-2002 Pedagogija osnovne akademske studije, Geografija
predavanja
O-01G Pedagogija osnovne akademske studije, Geografija
predavanja
G135 Pedagogija osnovne akademske studije, Geografija 2014
predavanja
vežbe
O-12 Pedagogija master akademske studije, Geografija
predavanja
G214 Didaktičke inovacije master akademske studije, Geografija 2014
predavanja
vežbe
O-01 Pedagogija master akademske studije, Geografija 2014
predavanja
O-01-B Pedagogija master akademske studije, Geografija 2014
predavanja
O-01 Pedagogija master akademske studije, Тurizam 2014
predavanja
O-01 Pedagogija osnovne akademske studije, Informatika
predavanja
O-01 Pedagogija osnovne akademske studije, Računarske nauke 2014
predavanja
IM-RS-I62 Didaktičke inovacije master akademske studije, Računarske nauke 2014
predavanja
vežbe
IM-UI-I62 Didaktičke inovacije master akademske studije, Računarske nauke 2014
predavanja
vežbe