Dr Jelena Petrović

Predavač
Departman za matematiku

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini
Šifra predmeta Predmet Studije, studijski program Tip nastave
O-01 Pedagogija osnovne akademske studije, Matematika
predavanja
O-12 Pedagogija master akademske studije, Opšta fizika
predavanja
Fi-1 Pedagogija master akademske studije, Fizika-informatika
predavanja
O-05 Pedagogija master akademske studije, Opšta hemija
predavanja
BIOI61 Pedagogija osnovne akademske studije, Biologija
predavanja
O-12 Pedagogija master akademske studije, Geografija
predavanja
O-01 Pedagogija osnovne akademske studije, Informatika
predavanja
O-05 Pedagogija master akademske studije, Opšta hemija
predavanja
O-12 Pedagogija master akademske studije, Biologija
predavanja
BIOI32 Pedagogija osnovne akademske studije, Biologija 2014
predavanja
Fi-3 Pedagogija master akademske studije, Fizika 2014
predavanja
O-12 Pedagogija master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode
predavanja
O-01 Pedagogija master akademske studije, Тurizam 2014
predavanja
O-01 Pedagogija master akademske studije, Geografija 2014
predavanja
BIODI33 Didaktičke inovacije master akademske studije, Biologija 2014
master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode 2014
predavanja
O-02 Pedagogija osnovne akademske studije, Matematika 2014
predavanja
O-01 Pedagogija osnovne akademske studije, Računarske nauke 2014
predavanja
G135 Pedagogija osnovne akademske studije, Geografija 2014
predavanja
O-01 Pedagogija master akademske studije, Biologija 2014
predavanja
O-01 Pedagogija master akademske studije, Biologija 2014
master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode 2014
predavanja
O-01-B Pedagogija master akademske studije, Geografija 2014
predavanja
O-01 Pedagogija master akademske studije, Matematika 2014
predavanja
O-02-1 Didaktičke inovacije master akademske studije, Matematika 2014
predavanja
IM-RS-I62 Didaktičke inovacije master akademske studije, Računarske nauke 2014
predavanja
IM-UI-I62 Didaktičke inovacije master akademske studije, Računarske nauke 2014
predavanja
O-02-1 Didaktičke inovacije master akademske studije, Hemija 2014
predavanja
O-02-1 Didaktičke inovacije master akademske studije, Biologija 2014
predavanja
00.PEDMAS Pedagogija master akademske studije, Matematika 2021
predavanja
00.PEDKOM Pedagoška komunikacija master akademske studije, Biologija 2021
predavanja
00.PEDMAS Pedagogija master akademske studije, Fizika 2021
predavanja
G214 Didaktičke inovacije master akademske studije, Тurizam 2014
predavanja
00.PED Pedagogija osnovne akademske studije, Biologija 2021
predavanja
20.IMI35 Didaktičko-informatičke inovacije master akademske studije, Računarske nauke 2021
predavanja
20.IMI35 Didaktičko-informatičke inovacije master akademske studije, Računarske nauke 2021
predavanja
20.IMI35 Didaktičko-informatičke inovacije master akademske studije, Veštačka inteligencija i mašinsko učenje
predavanja
20.GOPEDA Pedagogija osnovne akademske studije, Geografija 2021
predavanja
00.PEDКOM Pedagoška komunikacija master akademske studije, Geografija 2021
predavanja