učionica 508

Raspored časova za letnji semestar, školska 2019/2020 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (F-223) Opšta teorija relativnosti, predavanja Fizika 2014Dr Ljubiša Nešić
10:15-13:00 (F-112) Osnove elektrodinamike, predavanja, grupa1 Fizika 2014Dr Ljiljana Stevanović
13:15-15:00 (F-114) Osnove fizike čvrstog stanja, predavanja, grupa1 Fizika 2014Dr Ljiljana Кostić
15:15-17:00 (F-122) Uvod u kosmologiju, vežbe, grupa1 Fizika 2014Dr Dragoljub Dimitrijević

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (F-108) Matematička fizika, predavanja, grupa1 Fizika 2014Dr Ivan Mančev
10:00-11:30 (H-225-B) Fizičko-hemijske osnove metoda odvajanja u hemiji, predavanja Hemija 2014Dr Milan Mitić
12:15-14:00 (BIOI61) Metodika nastave biologije, predavanja Biologija 2014Dr Marina Jušković
14:15-15:45 (BIOI63) Osnovi astrofizike sa astrobiologijom, predavanja Biologija 2014Dr Dragan Gajić
15:45-16:30 (BIOI63) Osnovi astrofizike sa astrobiologijom, vežbe Biologija 2014Dr Milan Milošević
17:15-19:00 (F-237) Uvod u kvantnu optiku, predavanja, grupa1 Fizika 2014Dr Ljiljana Stevanović

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (F-115) Nuklearna fizika, vežbe, grupa1 Fizika 2014Dr Jasmina Jeknić-Dugić
10:15-12:00 (F-215) Savremene metode eksperimentalne fizike, predavanja Fizika 2014Dr Vidosav Marković
10:15-12:00 (F-220) Odabrana poglavlja eksperimentalne fizike, predavanja Fizika 2014Dr Vidosav Marković
12:15-14:00 (F-107) Osnove teorijske mehanike, vežbe, grupa1 Fizika 2014 Nikola Filipović
14:30-17:00 (G138) Geohemija, predavanja Geografija 2014Dr Dragan Đorđević

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
10:15-12:00 (F-112) Osnove elektrodinamike, vežbe, grupa1 Fizika 2014 Nikola Filipović
12:15-14:00 (M653) Parcijalne diferencijalne jednačine, predavanja Matematika 2014Dr Jelena Milošević
14:15-16:00 (F-205) Atomska i molekularna fizika, vežbe Fizika 2014Dr Nenad Milojević
14:15-16:00 (Pr-02) Atomska i molekularna fizika, vežbe Fizika 2014Dr Nenad Milojević

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (H-144) Hemija, predavanja Fizika 2014Dr Milan Mitić
10:15-12:00 (F-207) Fizika jonizovanih gasova, predavanja Fizika 2014Dr Vidosav Marković
12:15-15:00 (F-113) Osnove kvantne mehanike, predavanja, grupa1 Fizika 2014Dr Nenad Milojević
15:15-17:00 (F-223) Opšta teorija relativnosti, vežbe Fizika 2014 Marko Stojanović
Zimski semestarZauzetost prostorija