sala 100

Raspored časova za zimski semestar, školska 2019/2020 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (G120) Тuristička geografija, predavanja Geografija 2014Dr Marija Bratić
12:00-14:30 (O-02-B) Psihologija, predavanja Hemija 2014Dr Jelisaveta Тodorović
12:00-14:30 (G217) Psihologija, predavanja Geografija 2014Dr Jelisaveta Тodorović
14:30-16:45 (G261) Menadžment turističke privrede, predavanja Тurizam 2014Dr Jelena Petrović
16:45-19:00 (G251) Uvod u ekonomiju, predavanja Тurizam 2014Dr Jelena Petrović
19:00-20:30 (G251) Uvod u ekonomiju, vežbe, grupa1 Тurizam 2014Dr Jelena Petrović

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
10:15-11:00 (F-01-B) Fizika, predavanja Hemija 2014Dr Suzana Stamenković
11:15-12:00 (IO31-B) Primena računara u hemiji, predavanja Hemija 2014Dr Aleksandar Stamenković
14:15-16:00 (G270) Ekonomika i organizacija preduzeća, predavanja Тurizam 2014Dr Jelena Petrović
16:15-17:00 (G270) Ekonomika i organizacija preduzeća, vežbe Тurizam 2014Dr Jelena Petrović
17:00-18:30 (G104) Nacionalna ekonomija, predavanja Geografija 2014Dr Jelena Petrović
18:30-20:00 (G104) Nacionalna ekonomija, vežbe Geografija 2014Dr Jelena Petrović

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (F-01-B) Fizika, predavanja Hemija 2014Dr Suzana Stamenković
10:15-12:00 (BIOI52) Laboratorijske životinje u biološkim istraživanjima, predavanja Biologija 2014Dr Vladimir Cvetković
14:15-16:00 (BIO404) Školska praksa, predavanja, grupa1 Biologija 2014Dr Marina Jušković
16:00-17:30 (BIO402) Uporedna fiziologija životinja, predavanja, grupa1 Biologija 2014Dr Ljubiša Đorđević

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-09:30 (BIODI13) Biološke simbioze, predavanja Biologija 2014Dr Тatjana Mihajilov-Кrstev
09:30-11:00 (BIO401) Zaštita životne sredine, predavanja Biologija 2014Dr Slaviša Stamenković
14:30-16:00 (BEZ401) Ekologija biljaka, predavanja Biologija 2014Dr Vladimir Ranđelović
14:30-17:00 (BEZ401) Ekologija biljaka, predavanja Ekologija i zaštita prirode 2014Dr Vladimir Ranđelović

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
10:00-12:15 (BIO301) Genetika, predavanja Biologija 2014Dr Тatjana Mitrović
12:15-14:00 (BIOI51) Biogeografija, predavanja Biologija 2014Dr Vladimir Ranđelović
Letnji semestarZauzetost prostorija