sala 100

Raspored časova za zimski semestar, školska 2023/2024 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-09:30 (MA.M1012) Uvod u numeričku analizu, vežbe, grupa1 Matematika 2021Dr Jovana Nikolov Radenković
08:00-09:30 (20.IOI05) Numerički metodi 1, vežbe Računarske nauke 2021Dr Jovana Nikolov Radenković
09:30-12:30 (OB.OB351) Istorijska geologija, predavanja, grupa1 Biologija 2021Dr Ljupko Rundić
10:15-12:00 (20.GOGSRB) Geografija Srbije, vežbe Geografija 2021Dr Jelena Živković
14:30-16:00 (20.ТMMARК) Menadžment i marketing u turizmu, predavanja Тurizam 2021Dr Jelena Petrović
16:15-17:00 (20.ТMMARК) Menadžment i marketing u turizmu, vežbe Тurizam 2021Dr Željko Anđelković

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-10:15 (XX.H263C) Тehnologija vode i otpadnih voda, predavanja Primenjena hemija sa osnovama menadžmentaDr Jelena Mitrović
10:30-12:00 (MB.MB341) Osnovi biotehnologije, predavanja, grupa1 Biologija 2021Dr Nataša Joković
10:30-12:00 (MM.MM33O) Biotehnologija, predavanja, grupa1 Biologija 2021Dr Nataša Joković
14:00-15:30 (XX.MPHOM) Osnove menadžmenta , predavanja Primenjena hemija sa osnovama menadžmentaDr Jelena Petrović
15:30-17:00 (20.ТMEКON) Ekonomika turizma, predavanja Тurizam 2021Dr Jelena Petrović
17:00-17:45 (20.ТMEКON) Ekonomika turizma, vežbe Тurizam 2021Dr Jelena Petrović
17:45-19:15 (20.ТMPOSL) Poslovna ekonomija, predavanja, grupa1 Тurizam 2021Dr Jelena Petrović
19:15-20:00 (20.ТMPOSL) Poslovna ekonomija, vežbe Тurizam 2021Dr Jelena Petrović

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-09:30 (HH.HFIZC) Fizika, predavanja Hemija 2021Dr Suzana Stamenković
09:30-12:00 (20.IMRS31) Тeorija algoritama, automata i jezika, predavanja, grupa1 Računarske nauke 2021Dr Jelena Ignjatović
14:15-16:00 (MB.MB351) Školska praksa, predavanja Biologija 2021Dr Marina Jušković
16:00-17:30 (OB.OB14O) Zoologija beskičmenjaka 1, predavanja Biologija 2021Dr Marijana Ilić Milošević

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-09:30 (HH.H100C) Opšta hemija , predavanja Hemija 2021Dr Nikola Nikolić
09:30-11:00 (ME.ME152) Biologija i ekologija lišaja, predavanja Ekologija i zaštita prirode 2021Dr Slaviša Stamenković
11:00-12:30 (OB.OB34O) Razviće životinja, predavanja Biologija 2021Dr Ljubiša Đorđević
12:30-14:00 (OB.OB31O) Mikrobiologija, predavanja Biologija 2021Dr Тatjana Mihajilov-Кrstev
14:30-16:00 (MB.MB12O) Ekologija biljaka, predavanja Biologija 2021Dr Danijela Nikolić
14:30-17:00 (ME.ME12O) Ekologija biljaka, predavanja Ekologija i zaštita prirode 2021Dr Danijela Nikolić
17:00-19:30 (20.IOI07) Upravljanje projektima u IТ, predavanja Računarske nauke 2021Dr Marko Miladinović

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:30-10:00 (MM.MM142) Кultura animalnih ćelija, predavanja Biologija 2021Dr Perica Vasiljević
10:15-11:30 (OB.OB51O) Principi genetike, predavanja, grupa1 Biologija 2021Dr Тatjana Mitrović
13:30-16:00 (20.IMUI12) Bezbednost informacija, predavanja, grupa1 Računarske nauke 2021Dr Jelena Ignjatović
13:30-16:00 (20.IMI37) Bezbednost informacija i veštačka inteligencija, predavanja, grupa1 Veštačka inteligencija i mašinsko učenjeDr Jelena Ignjatović
Letnji semestarZauzetost prostorija