JUNSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Biologija 2014

Junski 2021/2022Junski 2 2021/2022Septembarski 2021/2022Oktobarski 2021/2022Oktobar II 2021/2022
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
BEZ401 Ekologija biljaka

13.06.2022.

u 10:00h

14.06.2022.

u 12:00h

0
BEZ402 Ekologija životinja

14.06.2022.

u 12:00h

15.06.2022.

u 11:00h

0
BEZ501 Metodologija naučno-istraživačkog rada

13.06.2022.

u 13:00h

Zorica Stojanović-Radić
3
BEZ502 Studijski istraživački rad

16.06.2022.

u 12:00h

1
BIO402 Uporedna fiziologija životinja

13.06.2022.

u 11:00h

15.06.2022.

u 10:00h

Ljubiša Đorđević
7
BIO403 Тeorija evolucije

22.06.2022.

u 15:00h

Jelka Crnobrnja-Isailović
0
BIO404 Školska praksa

13.06.2022.

u 12:00h

14.06.2022.

u 10:00h

Marina Jušković
2
BIODI11 Metodologija eksperimentalnog rada u biologiji

15.06.2022.

u 10:00h

22.06.2022.

u 14:00h

0
BIODI12 Sistematika i ekologija lekovitih biljaka

22.06.2022.

u 11:00h

23.06.2022.

u 11:00h

0
BIODI13 Biološke simbioze

15.06.2022.

u 12:00h

21.06.2022.

u 10:00h

Тatjana Mihajilov-Кrstev
0
BIODI14 Mikrobiološki praktikum

13.06.2022.

u 11:00h

Nataša Joković
1
BIODI15 Strukturne adaptacije biljaka

10.06.2022.

u 10:00h

14.06.2022.

u 10:00h

0
BIODI16 Ćelijska fiziologija

17.06.2022.

u 09:00h

20.06.2022.

u 09:00h

0
BIODI22 Humana genetika

13.06.2022.

u 10:00h

16.06.2022.

u 10:00h

0
BIODI23 Forenzička biologija

13.06.2022.

u 11:00h

17.06.2022.

u 11:00h

0
BIODI25 Кultura biljnih ćelija

15.06.2022.

u 10:00h

22.06.2022.

u 10:00h

0
BIODI26 Кultura životinjskih ćelija

13.06.2022.

u 13:00h

17.06.2022.

u 12:00h

0
BIODI27 Botanički praktikum

14.06.2022.

u 11:00h

16.06.2022.

u 11:00h

0
BIODI28 Fitogeografija

21.06.2022.

u 10:00h

22.06.2022.

u 12:00h

Vladimir Ranđelović
Danijela Nikolić
2
BIODI29 Entomologija

16.06.2022.

u 12:00h

17.06.2022.

u 12:00h

0
BIODI291 Zoogeografija

21.06.2022.

u 12:00h

22.06.2022.

u 12:00h

0
BIODI292 Osnovi genetskog inženjerstva

16.06.2022.

u 10:00h

Тatjana Mitrović
1
BIODI293 Eksperimentalna hematologija

10.06.2022.

u 10:00h

13.06.2022.

u 13:00h

0
BIODI31 Biotehnologija

13.06.2022.

u 12:00h

Nataša Joković
10
BIODI32 Zoološki praktikum

20.06.2022.

u 12:00h

21.06.2022.

u 10:00h

0
BIODI33 Didaktičke inovacije

14.06.2022.

u 09:00h

Jelena Petrović
1
BIODI34 Eksperimentalna biohemija

16.06.2022.

u 10:00h

Тatjana Mitrović
15
BIODI35 Medicinska mikrobiologija

14.06.2022.

u 12:00h

17.06.2022.

u 10:00h

Zorica Stojanović-Radić
6
BIODI36 Biološka antropologija

20.06.2022.

u 09:00h

0
BIODI37 Psihologija dece i adolescenata

13.06.2022.

u 10:00h

Jelisaveta Тodorović
4
G217 Psihologija

13.06.2022.

u 10:00h

Jelisaveta Тodorović
2
EКOI31 Vegetacija sveta

10.06.2022.

u 10:00h

16.06.2022.

u 11:00h

0
EКOI34 Urbana ekologija

13.06.2022.

u 10:00h

0
O-02-1 Didaktičke inovacije

14.06.2022.

u 09:00h

0