OKTOBARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Ekologija i zaštita prirode 2021

Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
MB.MB11O Metodologija naučno-istraživačkog rada

23.09.2024.

u 12:00h

24.09.2024.

u 12:00h

0
ME.ME12O Ekologija biljaka

23.09.2024.

u 10:00h

24.09.2024.

u 10:00h

0
ME.ME13O Zaštita biološke raznovrsnosti

24.09.2024.

u 10:00h

25.09.2024.

u 10:00h

0
ME.ME22O Ekologija životinja

16.09.2024.

u 10:00h

17.09.2024.

u 10:00h

0
ME.ME23O Hidrobiologija

18.09.2024.

u 11:00h

0
ME.ME241 Metodologija identifikacije i kartiranja staništa

25.09.2024.

u 10:00h

27.09.2024.

u 09:00h

0
ME.ME251 Ekologija vlažnih i riparijalnih staništa

24.09.2024.

u 12:00h

26.09.2024.

u 10:00h

0
ME.ME252 Fitocenologija

30.09.2024.

u 10:00h

01.10.2024.

u 10:00h

0
MB.MB142 Zoološki praktikum

23.09.2024.

u 12:00h

25.09.2024.

u 12:00h

0
MB.MB252 Entomologija

30.09.2024.

u 12:00h

01.10.2024.

u 12:00h

0
ME.ME31O Кonzervaciona biologija

01.10.2024.

u 14:00h

0
ME.ME32O Fitogeografija

26.09.2024.

u 12:00h

27.09.2024.

u 14:00h

0
ME.ME33O Zoogeografija

25.09.2024.

u 12:00h

26.09.2024.

u 10:00h

0
ME.ME342 Fitoremedijacija

23.09.2024.

u 12:00h

24.09.2024.

u 12:00h

0
ME.ME351 Vegetacija sveta

25.09.2024.

u 10:00h

27.09.2024.

u 12:00h

0
ME.ME352 Limnologija

18.09.2024.

u 10:00h

0
MM.MM352 Osnovi bioinformatike

17.09.2024.

u 10:00h

17.09.2024.

u 11:00h

0