JUNSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Ekologija i zaštita prirode 2021

Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024Junski 2024/2025
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
MB.MB11O Metodologija naučno-istraživačkog rada

10.06.2024.

u 12:00h

11.06.2024.

u 12:00h

0
ME.ME12O Ekologija biljaka

06.06.2024.

u 10:00h

07.06.2024.

u 12:00h

Danijela Nikolić
Dragana Jenačković Gocić
6
ME.ME13O Zaštita biološke raznovrsnosti

11.06.2024.

u 10:00h

12.06.2024.

u 10:00h

Milica Stojković-Piperac
3
ME.ME152 Biologija i ekologija lišaja

10.06.2024.

u 14:00h

Slaviša Stamenković
1
ME.ME22O Ekologija životinja

03.06.2024.

u 10:00h

04.06.2024.

u 10:00h

Ana Savić
3
ME.ME23O Hidrobiologija

05.06.2024.

u 11:00h

Ana Savić
3
ME.ME241 Metodologija identifikacije i kartiranja staništa

07.06.2024.

u 10:00h

10.06.2024.

u 11:30h

Dragana Jenačković Gocić
1
ME.ME242 Zaštićene vrste i područja Srbije

27.06.2024.

u 13:30h

Bojan Zlatković
5
ME.ME251 Ekologija vlažnih i riparijalnih staništa

05.06.2024.

u 17:00h

11.06.2024.

u 10:00h

Dragana Jenačković Gocić
9
ME.ME252 Fitocenologija

10.06.2024.

u 10:00h

11.06.2024.

u 10:00h

0
MB.MB142 Zoološki praktikum

17.06.2024.

u 12:00h

19.06.2024.

u 10:00h

0
MB.MB252 Entomologija

17.06.2024.

u 13:00h

19.06.2024.

u 12:00h

0
ME.ME31O Кonzervaciona biologija

11.06.2024.

u 16:00h

Jelka Crnobrnja-Isailović
2
ME.ME32O Fitogeografija

20.06.2024.

u 12:00h

21.06.2024.

u 12:00h

Danijela Nikolić
2
ME.ME33O Zoogeografija

19.06.2024.

u 12:00h

20.06.2024.

u 10:00h

Saša Stanković
4
ME.ME342 Fitoremedijacija

06.06.2024.

u 12:00h

11.06.2024.

u 12:00h

0
ME.ME351 Vegetacija sveta

10.06.2024.

u 10:00h

12.06.2024.

u 12:00h

0
ME.ME352 Limnologija

05.06.2024.

u 10:00h

0
MM.MM352 Osnovi bioinformatike

05.06.2024.

u 10:00h

05.06.2024.

u 11:00h

Тatjana Mitrović
3