SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Ekologija i zaštita prirode 2021

Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
MB.MB11O Metodologija naučno-istraživačkog rada

09.09.2024.

u 12:00h

10.09.2024.

u 12:00h

0
ME.ME12O Ekologija biljaka

26.08.2024.

u 10:00h

27.08.2024.

u 12:00h

0
ME.ME13O Zaštita biološke raznovrsnosti

27.08.2024.

u 12:00h

28.08.2024.

u 12:00h

0
ME.ME22O Ekologija životinja

26.08.2024.

u 10:00h

27.08.2024.

u 10:00h

0
ME.ME23O Hidrobiologija

28.08.2024.

u 11:00h

0
ME.ME241 Metodologija identifikacije i kartiranja staništa

28.08.2024.

u 10:00h

29.08.2024.

u 09:00h

0
ME.ME251 Ekologija vlažnih i riparijalnih staništa

30.08.2024.

u 10:00h

02.09.2024.

u 10:00h

0
ME.ME252 Fitocenologija

03.09.2024.

u 10:00h

04.09.2024.

u 10:00h

0
MB.MB142 Zoološki praktikum

03.09.2024.

u 12:00h

05.09.2024.

u 12:00h

0
MB.MB252 Entomologija

06.09.2024.

u 13:00h

09.09.2024.

u 12:00h

0
ME.ME31O Кonzervaciona biologija

30.08.2024.

u 16:00h

0
ME.ME32O Fitogeografija

09.09.2024.

u 12:00h

10.09.2024.

u 14:00h

0
ME.ME33O Zoogeografija

09.09.2024.

u 12:00h

10.09.2024.

u 10:00h

0
ME.ME342 Fitoremedijacija

26.08.2024.

u 12:00h

27.08.2024.

u 14:00h

0
ME.ME351 Vegetacija sveta

28.08.2024.

u 10:00h

29.08.2024.

u 12:00h

0
ME.ME352 Limnologija

28.08.2024.

u 10:00h

0
MM.MM352 Osnovi bioinformatike

27.08.2024.

u 10:00h

27.08.2024.

u 11:00h

0