JUNSKI 2 ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Ekologija i zaštita prirode 2021

Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
MB.MB11O Metodologija naučno-istraživačkog rada

01.07.2024.

u 12:00h

02.07.2024.

u 14:00h

0
ME.ME12O Ekologija biljaka

04.07.2024.

u 10:00h

05.07.2024.

u 12:00h

0
ME.ME13O Zaštita biološke raznovrsnosti

03.07.2024.

u 10:00h

04.07.2024.

u 10:00h

0
ME.ME22O Ekologija životinja

26.06.2024.

u 10:00h

27.06.2024.

u 10:00h

0
ME.ME23O Hidrobiologija

28.06.2024.

u 11:00h

0
ME.ME241 Metodologija identifikacije i kartiranja staništa

03.07.2024.

u 10:00h

08.07.2024.

u 10:00h

0
ME.ME251 Ekologija vlažnih i riparijalnih staništa

09.07.2024.

u 10:00h

10.07.2024.

u 10:00h

0
ME.ME252 Fitocenologija

08.07.2024.

u 12:00h

10.07.2024.

u 10:00h

0
MB.MB142 Zoološki praktikum

02.07.2024.

u 12:00h

04.07.2024.

u 10:00h

0
MB.MB252 Entomologija

10.07.2024.

u 10:00h

11.07.2024.

u 10:00h

0
ME.ME31O Кonzervaciona biologija

11.07.2024.

u 16:00h

0
ME.ME32O Fitogeografija

09.07.2024.

u 12:00h

10.07.2024.

u 14:00h

0
ME.ME33O Zoogeografija

10.07.2024.

u 10:00h

11.07.2024.

u 10:00h

0
ME.ME342 Fitoremedijacija

04.07.2024.

u 12:00h

05.07.2024.

u 14:00h

0
ME.ME351 Vegetacija sveta

08.07.2024.

u 10:00h

11.07.2024.

u 12:00h

0
ME.ME352 Limnologija

28.06.2024.

u 10:00h

0
MM.MM352 Osnovi bioinformatike

05.07.2024.

u 10:00h

05.07.2024.

u 11:00h

0