JUNSKI 2 ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Fizika

Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
2573 Matematička fizika

04.07.2023.

u 09:00h

0
I121 Uvod u objektno-orijentisano programiranje

29.06.2023.

u 09:00h

0
M-01 Matematika 1

27.06.2023.

u 09:00h

30.06.2023.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0
M-02 Matematika 2

29.06.2023.

u 09:00h

05.07.2023.

u 09:00h

Jovana Nikolov Radenković
0
M-03 Matematika 3

26.06.2023.

u 10:00h

01.07.2023.

u 09:00h

Dejan Ilić
0
M-1281 Elementarna matematika 2

29.06.2023.

u 09:00h

0
O-02 Psihologija

28.06.2023.

u 09:00h

30.06.2023.

u 09:00h

Jelisaveta Тodorović
0
O-04 Engleski jezik 1

03.07.2023.

u 10:00h

04.07.2023.

u 10:00h

0
O-05F Engleski jezik 2

03.07.2023.

u 10:00h

04.07.2023.

u 10:00h

0
F-101 Mehanika

28.06.2023.

u 09:00h

0
F-101 Mehanika

28.06.2023.

u 09:00h

0
F-102 Metrologija i obrada rezultata merenja

01.07.2023.

u 09:00h

0
F-103 Тermodinamika i molekularna fizika

04.07.2023.

u 09:00h

0
F-103 Тermodinamika i molekularna fizika

04.07.2023.

u 09:00h

0
F-104 Elektromagnetizam

03.07.2023.

u 12:00h

0
F-104 Elektromagnetizam

03.07.2023.

u 12:00h

0
F-105 Osnovi matematičke fizike

05.07.2023.

u 09:00h

08.07.2023.

u 14:00h

Goran Đorđević
0
F-106 Optika

28.06.2023.

u 09:00h

0
F-106 Optika

28.06.2023.

u 09:00h

0
F-107 Osnovi teorijske mehanike

30.06.2023.

u 12:00h

0
F-109 Osnovi statističke fizike

30.06.2023.

u 12:00h

0
F-110 Osnovi atomske i molekularne fizike

04.07.2023.

u 09:00h

0
F-111 Eksperimentalne metode u fizici

28.06.2023.

u 09:00h

0
F-114 Osnovi fizike čvrstog stanja

01.07.2023.

u 09:00h

0
F-115 Nuklearna fizika

05.07.2023.

u 09:00h

0
F-116 Fizički izvori štetnosti

03.07.2023.

u 09:00h

0
F-120 Fizika atmosfere

27.06.2023.

u 09:00h

0
F-121 Oscilacije i talasi

03.07.2023.

u 09:00h

0
F-122 Uvod u kosmologiju

07.07.2023.

u 09:00h

Goran Đorđević
0
F-124 Laboratorijski praktikum 1

26.06.2023.

u 09:00h

0
F-125 Laboratorijski praktikum 2

03.07.2023.

u 09:00h

Vesna Manić
0
F-126 Laboratorijski praktikum 3

27.06.2023.

u 09:00h

0
F-127 Laboratorijski praktikum 4

08.07.2023.

u 09:00h

0
H-144 Hemija

08.07.2023.

u 10:00h

0