JANUARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Тurizam 2014

Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
G206 Svetska privreda

10.02.2023.

u 12:00h

0
G251 Uvod u ekonomiju

24.02.2023.

u 12:00h

0
G252 Osnove turizma

14.02.2023.

u 10:30h

Selim Šaćirović
1
G254 Engleski jezik II

07.02.2023.

u 10:00h

09.02.2023.

u 10:00h

0
G255 Ekonomika turizma

22.02.2023.

u 12:00h

0
G256 Тurističko uređenje prostora

08.02.2023.

u 11:00h

0
G257 Banjski turizam

01.02.2023.

u 10:00h

0
G261 Menadžment turističke privrede

10.02.2023.

u 12:00h

0
G263 Тurističke agencije i turoperatori

08.02.2023.

u 13:30h

Ranko Dragović
1
G264 Тurističko-geografske regije sveta

08.02.2023.

u 12:30h

Ranko Dragović
4
G265 Тurizam i zaštita životne sredine

08.02.2023.

u 11:00h

Тatjana Đekić
4
G266 GIS

07.02.2023.

u 14:00h

Milan Đorđević
5
G267 Nacionalna turistička geografija

01.02.2023.

u 11:00h

Selim Šaćirović
4
G270 Ekonomika i organizacija preduzeća

24.02.2023.

u 12:00h

0
G273 Hotelijerstvo

06.02.2023.

u 10:00h

0
G274 Кulturno istorijske osnove Srbije

09.02.2023.

u 09:30h

0
G277 Ruralna ekologija

10.02.2023.

u 10:00h

0
G278 Тematsko kartiranje

06.02.2023.

u 10:30h

0
G279 Menadžment i marketing turističke destinacije

10.02.2023.

u 12:00h

0
G280 Metodologija NIR-a

09.02.2023.

u 08:00h

Mrđan Đokić
3
G281 Ljudski resursi u turizmu

06.02.2023.

u 12:00h

Jelena Petrović
1