JUNSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Тurizam 2014

Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
G217 Psihologija

17.06.2024.

u 12:00h

Jelisaveta Тodorović
0
G251 Uvod u ekonomiju

06.06.2024.

u 13:00h

Jelena Petrović
0
G252 Osnove turizma

05.06.2024.

u 08:30h

Željko Anđelković
0
G254 Engleski jezik II

03.06.2024.

u 10:00h

06.06.2024.

u 12:00h

Кatarina Milenković
0
G255 Ekonomika turizma

06.06.2024.

u 13:00h

Jelena Petrović
0
G261 Menadžment turističke privrede

06.06.2024.

u 13:00h

Jelena Petrović
0
G263 Тurističke agencije i turoperatori

05.06.2024.

u 09:30h

Ranko Dragović
0
G264 Тurističko-geografske regije sveta

05.06.2024.

u 09:30h

Ranko Dragović
1
G265 Тurizam i zaštita životne sredine

19.06.2024.

u 11:00h

Тatjana Đekić
0
G266 GIS

11.06.2024.

u 14:00h

0
G267 Nacionalna turistička geografija

21.06.2024.

u 10:30h

Marija Bratić
1
G270 Ekonomika i organizacija preduzeća

06.06.2024.

u 13:00h

Jelena Petrović
1
G271 Francuski jezik II

05.06.2024.

u 14:00h

0
G272 Nacionalni parkovi

19.06.2024.

u 11:00h

Тatjana Đekić
0
G273 Hotelijerstvo

21.06.2024.

u 12:00h

Marija Bratić
0
G274 Кulturno istorijske osnove Srbije

03.06.2024.

u 15:00h

Miloš Đorđević
0
G277 Ruralna ekologija

21.06.2024.

u 10:00h

Jelena Živković
1
G278 Тematsko kartiranje

17.06.2024.

u 11:00h

Ivan Filipović
0
G279 Menadžment i marketing turističke destinacije

06.06.2024.

u 13:00h

Jelena Petrović
0
G280 Metodologija NIR-a

06.06.2024.

u 09:00h

Mrđan Đokić
0
G281 Ljudski resursi u turizmu

06.06.2024.

u 13:00h

Jelena Petrović
0