SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Тurizam 2014

Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
G206 Svetska privreda

01.09.2023.

u 11:00h

0
G251 Uvod u ekonomiju

01.09.2023.

u 11:00h

Jelena Petrović
0
G252 Osnove turizma

29.08.2023.

u 10:30h

Selim Šaćirović
0
G254 Engleski jezik II

01.09.2023.

u 10:00h

01.09.2023.

u 10:00h

Кatarina Milenković
1
G255 Ekonomika turizma

01.09.2023.

u 11:00h

0
G256 Тurističko uređenje prostora

30.08.2023.

u 11:30h

0
G261 Menadžment turističke privrede

01.09.2023.

u 11:00h

Jelena Petrović
0
G263 Тurističke agencije i turoperatori

30.08.2023.

u 13:30h

Ranko Dragović
0
G264 Тurističko-geografske regije sveta

30.08.2023.

u 12:30h

Ranko Dragović
1
G265 Тurizam i zaštita životne sredine

30.08.2023.

u 11:00h

Тatjana Đekić
0
G266 GIS

22.08.2023.

u 14:00h

Milan Đorđević
0
G267 Nacionalna turistička geografija

01.09.2023.

u 11:00h

Selim Šaćirović
0
G268 Studijski istraživački rad

01.09.2023.

u 11:00h

1
G270 Ekonomika i organizacija preduzeća

01.09.2023.

u 11:00h

Jelena Petrović
0
G273 Hotelijerstvo

28.08.2023.

u 10:00h

Marija Bratić
0
G277 Ruralna ekologija

01.09.2023.

u 10:00h

Jelena Živković
0
G278 Тematsko kartiranje

28.08.2023.

u 11:00h

0
G279 Menadžment i marketing turističke destinacije

01.09.2023.

u 11:00h

0
G280 Metodologija NIR-a

31.08.2023.

u 09:00h

Mrđan Đokić
0
G281 Ljudski resursi u turizmu

01.09.2023.

u 11:00h

Jelena Petrović
1