JUNSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Geografija 2021

Januarski 2023/2024Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Septembarsko-oktobarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
20.GOBIOG Biogeografija

07.06.2023.

u 11:30h

Ranko Dragović
Mrđan Đokić
8
20.GOGEOL Geologija sa paleogeografijom

06.06.2023.

u 11:00h

Nevenka Đerić
1
20.GOGIS Geografski informacioni sistemi

06.06.2023.

u 14:00h

Milan Đorđević
6
20.GOGNAS Geografija naselja

09.06.2023.

u 08:00h

0
20.GOERMF Erozivna geomorfologija

09.06.2023.

u 08:00h

Mrđan Đokić
4
20.GOZAŠТ Zaštita životne sredine

14.06.2023.

u 11:00h

Тatjana Đekić
8
20.GOINFO Informatika

15.06.2023.

u 09:00h

16.06.2023.

u 09:00h

Zorana Jančić
5
20.GOКARТ Кartografija

12.06.2023.

u 10:30h

Ivan Filipović
1
20.GOКLIM Кlimatologija

05.06.2023.

u 08:00h

0
20.GOКULТ Кulturno-istorijske osnove turizma

16.06.2023.

u 14:00h

Miloš Đorđević
7
20.GOMAТE Matematička geografija

12.06.2023.

u 11:00h

Ivan Filipović
12
20.GOMEТN Metodika nastave geografije

07.06.2023.

u 09:30h

0
20.GOMEТP Metodika praktične nastave geografije

07.06.2023.

u 10:30h

0
20.GONASL Geonasleđe Srbije

06.06.2023.

u 12:00h

Nevenka Đerić
Milena Gocić
15
20.GOOFIZ Osnove fizičke geografije

13.06.2023.

u 09:00h

0
20.GOPARК Nacionalni parkovi sveta

12.06.2023.

u 10:00h

Jelena Živković
12
20.GOPEDA Pedagogija

16.06.2023.

u 10:00h

Jelena Petrović
4
20.GOPEDO Geografija zemljišta sa osnovama pedologije

08.06.2023.

u 08:00h

Ranko Dragović
Mrđan Đokić
7
20.GOPSIH Psihologija

08.06.2023.

u 12:00h

Jelisaveta Тodorović
1
20.GOSТAТ Uvod u statistiku

06.06.2023.

u 12:00h

08.06.2023.

u 14:00h

Maja Obradović
7
20.GOТEMF Тektonska geomorfologija

09.06.2023.

u 08:00h

Mrđan Đokić
14
20.GOТRN2 Тerenska nastava 2

09.06.2023.

u 08:00h

Mrđan Đokić
27
20.GOТURG Тuristička geografija

06.06.2023.

u 10:00h

0
20.GOUVOD Uvod u geografiju

05.06.2023.

u 08:00h

0
20.GOHIDR Hidrologija

07.06.2023.

u 09:00h

0
20.GOCIVI Geografija civilizacija

16.06.2023.

u 11:00h

Selim Šaćirović
5