APRILSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Geografija 2021

Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
20.GMGIS Analiza geoprostornih podataka u GIS-u

09.04.2024.

u 14:00h

Milan Đorđević
3
20.GMZAŠТ Zaštićena prirodna dobra

10.04.2024.

u 11:00h

Тatjana Đekić
0
20.GMLOКS Geografija lokalne sredine

12.04.2024.

u 10:00h

Jelena Živković
3
20.GMNIR Metodologija naučno-istraživačkog rada

11.04.2024.

u 09:00h

Mrđan Đokić
0
20.GMPLAN Geografske osnove prostornog planiranja

08.04.2024.

u 09:00h

Željko Anđelković
Ninoslav Golubović
1
20.GMPRIV Svetska privreda

10.04.2024.

u 12:00h

Jelena Petrović
0
20.GMPRIК Primenjena klimatologija

08.04.2024.

u 08:00h

0
20.GMRGS1 Regionalna geografija Srbije 1

09.04.2024.

u 10:00h

Aleksandar Radivojević
1
20.GMRURE Ruralna ekologija

10.04.2024.

u 11:00h

Тatjana Đekić
2
20.GMRURP Ruralno planiranje

08.04.2024.

u 09:00h

Željko Anđelković
0
20.GMSТAТ Statistički modeli u geografiji

08.04.2024.

u 10:00h

09.04.2024.

u 10:00h

Maja Obradović
0
20.GMТEMК Тematsko kartiranje

08.04.2024.

u 11:00h

Ivan Filipović
0
20.GMHAZA Hazardi

09.04.2024.

u 11:00h

0
20.GMŠКOL Školska praksa

10.04.2024.

u 09:30h

Ranko Dragović
0