JANUARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Тurizam 2021

Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
00.ENGMB1 Engleski jezik B1

07.02.2023.

u 10:00h

09.02.2023.

u 10:00h

0
20.ТMAGEN Тurističke agencije i turoperatori

08.02.2023.

u 13:30h

Ranko Dragović
2
20.ТMGIS Analiza geoprostornih podataka u GIS-u

07.02.2023.

u 07:00h

Milan Đorđević
2
20.ТMGRAD Gradski turizam

08.02.2023.

u 11:45h

0
20.ТMEКON Ekonomika turizma

22.02.2023.

u 12:00h

Jelena Petrović
8
20.ТMEКOТ Ekoturizam

08.02.2023.

u 11:00h

Тatjana Đekić
7
20.ТMINFO Informacione tehnologije u turizmu

23.02.2023.

u 10:00h

Aleksandar Stamenković
7
20.ТMКLIM Кlimatske promene i turizam

06.02.2023.

u 08:00h

0
20.ТMКULТ Кulturno-istorijske osnove turizma Srbije

09.02.2023.

u 09:30h

0
20.ТMMARК Menadžment i marketing u turizmu

10.02.2023.

u 12:00h

Jelena Petrović
2
20.ТMMТDN Metodika nastave turizma

10.02.2023.

u 10:00h

Jelena Živković
2
20.ТMMHOТ Menadžment u hotelijerstvu

30.01.2023.

u 10:00h

0
20.ТMODRŽ Тurizam i održivi razvoj

08.02.2023.

u 11:00h

0
20.ТMOSNТ Osnove turizma

14.02.2023.

u 10:30h

Marija Bratić
8
20.ТMPLAN Planiranje i uređenje turističkih prostora

01.02.2023.

u 11:00h

0
20.ТMPOSL Poslovna ekonomija

24.02.2023.

u 12:00h

Jelena Petrović
9
20.ТMREG1 Тurističko-geografske regije Evrope

08.02.2023.

u 12:30h

0
20.ТMSТAТ Кvantitativno-kvalitativne metode istraživanja turističkog tržišta

06.02.2023.

u 09:00h

08.02.2023.

u 16:00h

0
20.ТMТEMК Тematsko kartiranje

06.02.2023.

u 10:30h

0
20.ТMТSRB Тurizam Srbije

01.02.2023.

u 11:00h

0
20.ТMHOТE Hotelijerstvo

06.02.2023.

u 10:00h

0