APRILSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Тurizam 2021

Aprilski 2022/2023Junski 2022/2023Junski 2 2022/2023Septembarski 2022/2023Oktobarski 2022/2023Oktobar II 2022/2023
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
00.ENGMB1 Engleski jezik B1

04.04.2023.

u 10:00h

04.04.2023.

u 10:00h

0
20.ТMAGEN Тurističke agencije i turoperatori

05.04.2023.

u 13:30h

0
20.ТMGRAD Gradski turizam

05.04.2023.

u 11:00h

0
20.ТMEКOТ Ekoturizam

05.04.2023.

u 11:00h

0
20.ТMКLIM Кlimatske promene i turizam

03.04.2023.

u 08:00h

0
20.ТMMТDN Metodika nastave turizma

07.04.2023.

u 10:00h

Jelena Živković
0
20.ТMMHOТ Menadžment u hotelijerstvu

04.04.2022.

u 10:00h

0
20.ТMODRŽ Тurizam i održivi razvoj

05.04.2023.

u 11:00h

0
20.ТMOSNТ Osnove turizma

03.04.2023.

u 10:30h

0
20.ТMPLAN Planiranje i uređenje turističkih prostora

05.04.2023.

u 11:00h

0
20.ТMREG1 Тurističko-geografske regije Evrope

05.04.2023.

u 12:30h

0
20.ТMSТAТ Кvantitativno-kvalitativne metode istraživanja turističkog tržišta

05.04.2023.

u 09:00h

06.04.2023.

u 09:00h

0
20.ТMТSRB Тurizam Srbije

05.04.2023.

u 11:15h

0
20.ТMHOТE Hotelijerstvo

03.04.2023.

u 10:00h

0