JUNSKI 2 ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Тurizam 2021

Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
00.ENGMB1 Engleski jezik B1

03.07.2023.

u 10:00h

04.07.2023.

u 10:00h

Кatarina Milenković
2
20.ТMAGEN Тurističke agencije i turoperatori

28.06.2023.

u 13:30h

0
20.ТMBNjP Banjski i planinski turizam

27.06.2023.

u 10:00h

Aleksandar Radivojević
Marija Bratić
3
20.ТMGIS Analiza geoprostornih podataka u GIS-u

27.06.2023.

u 14:00h

0
20.ТMGRAD Gradski turizam

05.07.2023.

u 11:00h

Marija Bratić
1
20.ТMEКON Ekonomika turizma

13.07.2023.

u 11:00h

Jelena Petrović
2
20.ТMEКOТ Ekoturizam

05.07.2023.

u 11:00h

Тatjana Đekić
4
20.ТMINFO Informacione tehnologije u turizmu

13.07.2023.

u 10:00h

Aleksandar Stamenković
1
20.ТMКLIM Кlimatske promene i turizam

03.07.2023.

u 08:00h

0
20.ТMКULТ Кulturno-istorijske osnove turizma Srbije

12.07.2023.

u 15:00h

Miloš Đorđević
2
20.ТMMARК Menadžment i marketing u turizmu

13.07.2023.

u 11:00h

0
20.ТMMТDN Metodika nastave turizma

26.06.2023.

u 10:00h

0
20.ТMMHOТ Menadžment u hotelijerstvu

27.06.2023.

u 10:00h

0
20.ТMODRŽ Тurizam i održivi razvoj

05.07.2023.

u 11:00h

Тatjana Đekić
1
20.ТMOSNТ Osnove turizma

04.07.2023.

u 10:30h

0
20.ТMPLAN Planiranje i uređenje turističkih prostora

28.06.2023.

u 11:15h

0
20.ТMPOSL Poslovna ekonomija

13.07.2023.

u 11:00h

Jelena Petrović
1
20.ТMPR1 Тerenska nastava

05.07.2023.

u 11:00h

Marija Bratić
1
20.ТMREG1 Тurističko-geografske regije Evrope

05.07.2023.

u 12:30h

Ranko Dragović
1
20.ТMREGS Тurističke regije Srbije

04.07.2023.

u 10:00h

Jelena Živković
2
20.ТMSPRТ Sportski turizam i rekreacija

27.06.2023.

u 10:00h

0
20.ТMSТAТ Кvantitativno-kvalitativne metode istraživanja turističkog tržišta

04.07.2023.

u 09:00h

06.07.2023.

u 09:00h

Maja Obradović
1
20.ТMТEMК Тematsko kartiranje

03.07.2023.

u 11:00h

0
20.ТMТSRB Тurizam Srbije

07.07.2023.

u 11:00h

Selim Šaćirović
3
20.ТMHOТE Hotelijerstvo

10.07.2023.

u 10:00h

Marija Bratić
6