ŠifraNaziv predmetaSSPČasovi aktivne nastaveESPB
PVDONSIR
PRVA GODINA
1.IM-UI-11Teorija programskih jezika1O32108
2.IM-UI-12Kriptografski algoritmi1O32107
3.IM-UI-13Baze podataka1O32108
4. Predmet izbornog bloka 11IB    7
5.IM-UI-21Teorija algoritama, automata i jezika2O33008
6.IM-UI-22Teorija informacija i kodiranje2O32108
7. Predmet izbornog bloka 22IB    7
8. Predmet izbornog bloka 32IB    7
DRUGA GODINA
9.IM-UI-31Inteligentna obrada podataka3O32108
10. Predmet izbornog bloka 43IB    7
11.I-UI-SIR1Studijski istraživački rad 13O00097
12.IM-UI-41Multimedijalni informacioni sistemi4O32108
13. Predmet izbornog bloka 54IB    7
14.I-UI-SIR2Studijski istraživački rad 24O000107
15.I-UI-SPStručna/školska praksa3O00008
16.I-UI-MRMaster rad8
Ukupno ESPB bodova120
IZBORNA NASTAVA
Predmeti izbornog bloka 1:
1.IM-UI-I11Metodika programiranja1IB32007
2.IM-UI-I12Operaciona istraživanja1IB32007
3.IM-UI-I13Matematička logika1IB32007
Predmeti izbornog bloka 2:
1.IM-UI-I21Metodika elektronskog učenja2IB32007
2.IM-UI-I22Numerička optimizacija2IB32007
3.IM-UI-I23Testiranje i metrika softvera2IB32007
Predmeti izbornog bloka 3:
1.IM-UI-I31Napredni kurs iz računarskih arhitektura2IB21017
2.IM-UI-I32Kombinatorka i teorija grafova2IB32007
3.IM-UI-I33Računarska grafika 12IB32007
Predmeti izbornog bloka 4:
1.IM-UI-I41Statistički softver3IB32007
2.IM-UI-I42Fazi sistemi3IB32007
4.IM-UI-I43Digitalno procesiranje signala3IB32007
Predmeti izbornog bloka 5:
1.IM-UI-I51Sistemi zasnovani na znanju4IB32007
2.IM-UI-I52Teorija odlučivanja4IB32007
3.IM-UI-I53Procesiranje jezika primenom mašinskog učenja4IB30207
4.IM-UI-I54Duboke neuronske mreže4IB32107
4.IM-UI-I55Paralelno i distribuirano mašinsko učenje4IB32007
Časovi aktivne nastaveP – predavanja, V – vežbe, DON – drugi oblici nastave (laboratorijke vežbe, seminari i dr. u zavisnosti od specifičnosti studijskog programa), SIR – studijsko istraživački rad
SP (status predmeta): O – obavezni, IB – izborni blok