ŠifraNaziv predmetaSemestarStatus predmetaČasovi aktivne nastaveOstali časoviESPB
PVSIRDON
Prva godina
1.IM-UI-11Teorija programskih jezika1O320108
2.IM-UI-12Kriptografski algoritmi1O320107
3.IM-UI-13Baze podataka1O320108
4.IM-IB1Predmet izbornog bloka 11IB320007
5.IM-UI-21Teorija algoritama, automata i jezika2O330008
6.IM-UI-22Teorija informacija i kodiranje2O320108
7.IM-IB2Predmet izbornog bloka 22IB320007
8.IM-IB3Predmet izbornog bloka 32IB3(2)200(1)07
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 22.5  
Druga godina  
9.IM-UI-31Inteligentna obrada podataka3O320108
10.IM-IB4Predmet izbornog bloka 43IB320007
11.I-UI-SIR1Studijski istraživački rad 13O009007
12.IM-UI-41Multimedijalni informacioni sistemi4O320108
13.I-IDI5Predmet izbornog bloka 54IB320007
14.I-UI-SIR2Studijski istraživački rad 24O0010007
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 20.5  
     Ukupno=9(8.75)Ukupno = 6.25Ukupno = 9.5Ukupno = 1.5(1.75)  
Ukupno časova aktivne nastave u svim godinama studija  = 20.25  
15.I-UI-SPStručna/školska praksa3O 8
16.I-UI-MRMaster rad4O 8
Ukupno ESPB120

Izborna nastava

 ŠifraNaziv predmetaTipStatus predmetaČasovi aktivne nastaveESPB
PVSIRDON
Predmeti izbornog bloka 1.
1IM-UI-I11Metodika programiranjaTMI32007
2IM-UI-I12Operaciona istraživanjaNSI32007
3IM-UI-I13Matematička logikaNSI32007
Predmeti izbornog bloka 2.
1IM-UI-I21Metodika elektronskog učenjaTMI32007
2IM-UI-I22Numerička optimizacijaNSI32007
3IM-UI-I23Testiranje i metrika softveraSAI32007
Predmeti izbornog bloka 3.
1IM-UI-I31Napredni kurs iz računarskih arhitekturaSAI21107
2IM-UI-I32Kombinatorka i teorija grafovaNSI32007
3IM-UI-I33Računarska grafika 1SAI32007
Predmeti izbornog bloka 4.
1IM-UI-I41Statistički softverSAI32007
2IM-UI-I42Fazi sistemiNSI32007
4IM-UI-I43Digitalno procesiranje signala I32007
Predmeti izbornog bloka 5.
1IM-UI-I51Sistemi zasnovani na znanjuNSI32007
2IM-UI-I52Teorija odlučivanjaNSI32007
3IM-UI-I53Procesiranje jezika primenom mašinskog učenja I30027
4IM-UI-I54Duboke neuronske mreže I32017