Р.бр.

Шиф. Пред.

Назив предмета

Сем.

Број часова

ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА

1.

Х200Ц

Виши курс неорганске хемије

1

3+1+0+0+0

5

2.

Х201Ц

Одабрана поглавља органске хемије

1

3+2+0+0+0

5

3.

Х202Ц

Физичко-хемијски принципи инструменталне анализе

1

3+1+0+1+0

6

4.

Х203Ц

Методологија научно-истраживачког рада

1

2+2+0+0+0

4

5.

МХИБ1: ЕНГБ2/ХБОТЦ

Предмет изборног блока 1 (бира се 1 од 2)

1

2+1+0+0+0

2+2+0+0+0

4

6.

МХИБ2: Х212Ц/Х205Ц

Предмет изборног блока 2 (бира се 1 од 2)

1

2+0+0+1+0

2+0+0+1+0

5

7.

Х206Ц

Виши курс биохемије

2

2+0+0+2+0

5

8.

Х207Ц

Виши курс индустријске хемије

2

3+0+0+2+0

5

9.

Х208Ц

Виши курс физичке хемије

2

3+0+0+2+0

5

10.

Х209Ц

Примена савремених инструменталних метода у аналитичкој хемији

2

2+0+0+2+0

5

11.

МХИБ3: Х210Ц/Х211Ц

Предмет изборног блока 3 (бира се 1 од 2)

2

3+0+0+1+0

3+0+0+1+0

6

12.

МХИБ4: Х204Ц/Х213Ц

Предмет изборног блока 4 (бира се 1 од 2)

2

2+0+0+1+0

2+0+0+1+0

5

Укупно часова активне наставе

49-50

 

Укупно ЕСПБ

60

ДРУГА ГОДИНА

 

Х214Ц

Органска стереохемија

3

3+2+0+0+0

5

 

Х215Ц

Хемометрија

3

2+1+0+0+0

4

 

Х216Ц

Карактеризација неорганских једињења

3

3+2+0+0+0

5

 

Х217Ц

Стручна пракса

3

0+0+0+0+0

3

 

МХИБ5: Х218Ц/Х219Ц

Предмет изборног блока 5 (бира се 1 од 2)

3

3+0+0+1+0

3+0+0+1+0

6

 

МХИБ6: Х220Ц/Х221Ц

Предмет изборног блока 6 (бира се 1 од 2)

3

3+0+0+1+0

3+0+0+1+0

6

 

Х222Ц

Органске синтезе

4

3+0+0+4+0

8

 

Х223Ц

Рачунарска хемија

4

2+1+0+0+0

4

 

МХИБ7: Х224Ц/Х225Ц

Предмет изборног блока 7 (бира се 1 од 2)

4

3+0+0+1+0

3+0+0+1+0

6

 

Х226Ц

Виши курс инструменталних метода у органској хемији

4

3+2+0+0+0

5

 

Х227Ц

Студијски истраживачки рад

4

0+0+4+0+0

4

 

Х228Ц

Предмет мастер рада

4

0+0+1+0+0

2

 

Х229Ц

Мастер рад

4

0+0+0+0+2

2

Укупно часова активне наставе

45

60

Укупно ЕСПБ

120