Р.бр.

Шифра

Назив предмета

Б

Тип

Активна настава

Остали часови

ЕСПБ

П

В

СИР

ДОН

ПРВА ГОДИНА

1

XX.H200C

Виши курс неорганске хемије

1

НС

3.00

1.00

0.00

0.00

0.00

5.00

2

XX.H201C

Одабрана поглавља органске хемије

1

НС

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

5.00

3

XX.H202C

Физичко-хемијски принципи инструменталне анализе

1

ТМ

3.00

1.00

0.00

1.00

0.00

6.00

4

XX.H203C

Методологија научноистраживачког рада

1

ТМ

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

4.00

5

XX.MHIIB1

Изборни блок 1 (бира се 1 од 2)

1

2.00

1.00-

2.00

0.00

0.00

0.00

4.00

00.ENGB2

Енглески језик Б2

1

АО

2.00

1.00

0.00

0.00

0.00

4.00

XX.HBOTC

Ботаника

1

АО

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

4.00

6

XX.MHIIB2

Изборни блок 2 (бира се 1 од 2)

1

2.00

0.00

0.00

1.00

0.00

5.00

XX.H205C

Хемија воде и отпадних вода

1

СА

2.00

0.00

0.00

1.00

0.00

5.00

XX.H212C

Кинетика и катализа

1

СА

2.00

0.00

0.00

1.00

0.00

5.00

Укупно часова по виду наставе у блоку

15.00

7.00-

8.00

0.00

2.00

0.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку

24.00-25.00

29.00

Укупно часова наставе у блоку

24.00-25.00

7

XX.H206C

Виши курс биохемије

2

НС

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

5.00

8

XX.H207C

Виши курс индустријске хемије

2

НС

3.00

0.00

0.00

2.00

0.00

5.00

9

XX.H208C

Виши курс физичке хемије

2

НС

3.00

0.00

0.00

2.00

0.00

5.00

10

XX.H209C

Примена савремених инструменталних метода у аналитичкој хемији

2

СА

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

5.00

11

XX.MHIIB3

Изборни блок 3 (бира се 1 од 2)

2

3.00

0.00

0.00

1.00

0.00

6.00

XX.H210C

Геохемија

2

ТМ

3.00

0.00

0.00

1.00

0.00

6.00

XX.H211C

Биоаналитичка хемија

2

ТМ

3.00

0.00

0.00

1.00

0.00

6.00

12

XX.MHIIB4

Изборни блок 4 (бира се 1 од 2)

2

2.00

0.00

0.00

1.00

0.00

5.00

XX.H204C

Методе одвајања у хемији 2

2

ТМ

2.00

0.00

0.00

1.00

0.00

5.00

XX.H213C

Фитохемија

2

ТМ

2.00

0.00

0.00

1.00

0.00

5.00

Укупно часова по виду наставе у блоку

15.00

0.00

0.00

10.00

0.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку

25.00

31.00

Укупно часова наставе у блоку

25.00

Укупно часова по виду наставе у години

30.00

7.00-

8.00

0.00

12.00

0.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у години

49.00-50.00

60.00

Укупно часова наставе у години

49.00-50.00

ДРУГА ГОДИНА

13

XX.H214C

Органска стерохемија

3

НС

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

5.00

14

XX.H215C

Хемометрија

3

ТМ

2.00

1.00

0.00

0.00

0.00

4.00

15

XX.H216C

Карактеризација неорганских једињења

3

СА

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

5.00

16

XX.H217C

Стручна пракса

3

СА

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

3.00

17

XX.MHIIB5

Изборни блок 5 (бира се 1 од 2)

3

3.00

0.00

0.00

1.00

0.00

6.00

XX.H218C

Одабрана поглавља физичке хемије

3

НС

3.00

0.00

0.00

1.00

0.00

6.00

XX.H219C

Фармацеутска хемија

3

НС

3.00

0.00

0.00

1.00

0.00

6.00

18

XX.MHIIB6

Изборни блок 6 (бира се 1 од 2)

3

3.00

0.00

0.00

1.00

0.00

6.00

XX.H220C

Анализа токсичних супстанци

3

НС

3.00

0.00

0.00

1.00

0.00

6.00

XX.H221C

Механизми неорганских реакција

3

НС

3.00

0.00

0.00

1.00

0.00

6.00

Укупно часова по виду наставе у блоку

14.00

5.00

0.00

2.00

6.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку

21.00

29.00

Укупно часова наставе у блоку

27.00

Р.бр

.

Шифра

Назив предмета

Б

Тип

Активна настава

Остали часови

ЕСПБ

П

В

СИР

ДОН

19

XX.H222C

Органске синтезе

4

СА

3.00

0.00

0.00

4.00

0.00

8.00

20

XX.H223C

Рачунарска хемија

4

ТМ

2.00

1.00

0.00

0.00

0.00

4.00

21

XX.H226C

Виши курс инструменталних метода у органској хемији

4

НС

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

5.00

22

XX.H227C

Студијски истраживачки рад

4

СА

0.00

0.00

4.00

0.00

0.00

4.00

23

XX.H228C

Предмет мастер рада

4

СА

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

2.00

24

XX.MHIIB7

Изборни блок 7 (бира се 1 од 2)

4

3.00

0.00

0.00

1.00

0.00

6.00

XX.H224C

Хемија површина и колоидна хемија

4

СА

3.00

0.00

0.00

1.00

0.00

6.00

XX.H225C

Медицинска хемија

4

СА

3.00

0.00

0.00

1.00

0.00

6.00

25

XX.H229C

Мастер рад

4

СА

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

2.00

Укупно часова по виду наставе у блоку

11.00

3.00

5.00

5.00

2.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку

24.00

31.00

Укупно часова наставе у блоку

26.00

Укупно часова по виду наставе у години

25.00

8.00

5.00

7.00

8.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у години

45.00

60.00

Укупно часова наставе у години

53.00