Р.бр.

Шифра

Назив предмета

Б

Тип

Активна настава

Остали часови

ЕСПБ

П

В

СИР

ДОН

ПРВА ГОДИНА

1

M2.M1101

Теорија вероватноћа

1

НС

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

8.00

2

M2.M1102

Диференцијалне једначине и динамички системи

1

НС

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

8.00

3

M2.M1103

Теорија оператора

1

НС

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

4

M2.OMI1

Изборни предмет 1 (бира се 7 кредита )

1

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

M2.M1104

Основи Фуријеове анализе

1

ТМ

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

M2.M1105

Теорија фиксне тачке и примене

1

СА

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

M2.M1106

Математичка статистика

1

СА

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

Укупно часова по виду наставе у блоку

12.00

8.00

0.00

0.00

0.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку

20.00

30.00

Укупно часова наставе у блоку

20.00

5

M2.M1107

Алгебарске структуре

2

ТМ

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

8.00

6

M2.M1108

Нееуклидске геометрије

2

ТМ

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

7

M2.M1109

Парцијалне диференцијалне једначине

2

ТМ

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

8.00

8

M2.M1110

Комплексна анализа

2

НС

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

Укупно часова по виду наставе у блоку

12.00

8.00

0.00

0.00

0.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку

20.00

30.00

Укупно часова наставе у блоку

20.00

Укупно часова по виду наставе у години

24.00

16.00

0.00

0.00

0.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у години

40.00

60.00

Укупно часова наставе у години

40.00

ДРУГА ГОДИНА

9

M2.M1111

Диференцијална геометрија

3

НС

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

8.00

10

M2.M1112

Алгебарска топологија

3

ТМ

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

11

M2.OMI2

Изборни предмет 2 (бира се 8 кредита )

3

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

8.00

M2.M1113

Математичка логика

3

ТМ

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

8.00

M2.M1114

Мера и интеграција

3

НС

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

8.00

M2.M1115

Нумеричко решавање диференцијалних једначина

3

НС

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

8.00

12

M2.OMI3

Изборни предмет 3 (бира се 7 кредита )

3

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

M2.M1116

Теорија скупова

3

НС

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

M2.M1117

Банахове алгебре и спектри

3

НС

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

M2.M1118

Спектрална теорија графова

3

НС

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

Укупно часова по виду наставе у блоку

12.00

8.00

0.00

0.00

0.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку

20.00

30.00

Укупно часова наставе у блоку

20.00

13

M2.OMI4

Изборни предмет 4 (бира се 8 кредита )

4

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

8.00

M2.M1119

Стохастички процеси

4

НС

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

8.00

M2.M1120

Уопштени инверзи

4

НС

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

8.00

M2.M1121

Тензорски рачун

4

НС

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

8.00

14

M2.OMI5

Изборни предмет 5 (бира се 7 кредита )

4

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

M2.M1122

Мере некомпактности и примене

4

НС

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

M2.M1123

Комбинаторика

4

НС

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

M2.M1125

Стохастичка анализа

4

НС

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

M2.M1124

Теорија игара

4

ТМ

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

15

M2.M1151

Стручна пракса

4

СА

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

3.00

16

M2.M1152

Предмет завршног рада - студијски истраживачки рад

4

СА

0.00

0.00

10.00

0.00

0.00

4.00

17

M2.M1153

Мастер рад

4

СА

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

8.00

Укупно часова по виду наставе у блоку

6.00

4.00

10.00

0.00

8.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку

20.00

30.00

Укупно часова наставе у блоку

28.00

Укупно часова по виду наставе у години

18.00

12.00

10.00

0.00

8.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у години

40.00

60.00

Укупно часова наставе у години

48.00