Р.бр.

Шиф. Пред.

Назив предмета

Сем.

Број часова

ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА

1.

Х200Ц

Виши курс неорганске хемије

1

3+1+0+0+0

5

2.

Х230Ц

Виши курс органске хемије

1

3+1+0+0+0

5

 

3.

Х231Ц

Одабрана поглавља инструменталне анализе

1

3+0+0+2+0

5

4.

ПСИМАС

Психологија

1

2+2+0+0+0

6

5.

МХПИБ1: Х232Ц/ЕНГБ2

Предмет изборног блока 1 (бира се 1 од 2)

1

2+1+0+0+0

4

6.

МХПИБ2: Х233Ц/Х235Ц

Предмет изборног блока 2 (бира се 1 од 2)

1

3+1+0+0+0

7

7.

Х206Ц

Виши курс биохемије

2

2+0+0+2+0

5

8.

Х207Ц

Виши курс индустријске хемије

2

3+0+0+2+0

5

9.

Х208Ц

Виши курс физичке хемије

2

3+0+0+2+0

5

10.

МХПИБ3: Х241Ц/Х242Ц

Предмет изборног блока 3 (бира се 1 од 2)

2

3+1+0+1+0

3+1+0+1+0

7

11.

МХПИБ4: Х211Ц/Х234Ц

Предмет изборног блока 4 (бира се 1 од 2)

2

3+0+0+1+0

3+0+0+1+0

6

Укупно часова активне наставе

47

 

Укупно ЕСПБ

60

ДРУГА ГОДИНА

12.

Х236Ц

Методика наставе хемије 1

3

4+1+0+0+0

6

13.

Х237Ц

Школска пракса 1

3

3+3+0+0+0

5

14.

Х217Ц

Стручна пракса

3

0+0+0+0+6

3

15.

Х201Ц

Одабрана поглавља органске хемије

3

3+2+0+0+0

5

16.

ПЕДМАС

Педагогија

3

2+2+0+0+0

6

17.

МХПИБ5: Х219Ц/Х221Ц

Предмет изборног блока 5 (бира се 1 од 2)

3

3+0+0+1+0

6

18.

Х238Ц

Методика наставе хемије 2

4

3+0+0+0+0

4

19.

Х239Ц

Школска пракса 2

4

2+3+0+0+0

4

20.

Х243Ц

Школски огледи 1

4

2+0+0+1+0

4

21.

Х243Ц

Школски огледи 2

4

2+0+0+2+0

4

22.

МХПИБ6: Х204Ц/Х213Ц

Предмет изборног блока 6 (бира се 1 од 2)

4

2+0+0+1+0

5

23.

Х227Ц

Студијски истраживачки рад

4

0+0+4+0+0

4

24.

Х228Ц

Предмет мастер рада

4

0+0+1+0+0

2

25.

Х229Ц

Мастер рад

4

0+0+0+0+2

2

Укупно часова активне наставе

48

60

Укупно ЕСПБ

120