Р.бр.

Шифра

Назив предмета

Б

Тип

Активна настава

Остали часови

ЕСПБ

П

В

СИР

ДОН

ПРВА ГОДИНА

1

XX.H200C

Виши курс неорганске хемије

1

НС

3.00

1.00

0.00

0.00

0.00

5.00

2

00.PSIMAS

Психологија

1

АО

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

3

XX.H230C

Виши курс органске хемије

1

НС

3.00

1.00

0.00

0.00

0.00

5.00

4

XX.H231C

Одабрана поглавља инструменталне анализе

1

ТМ

3.00

0.00

0.00

2.00

0.00

5.00

5

XX.MHPIB1

Изборни блок 1 (бира се 1 од 2)

1

2.00

1.00

0.00

0.00

0.00

4.00

XX.H232C

Нобелове награде у хемији

1

АО

2.00

1.00

0.00

0.00

0.00

4.00

00.ENGB2

Енглески језик Б2

1

АО

2.00

1.00

0.00

0.00

0.00

4.00

6

XX.MHPIB2

Изборни блок 2 (бира се 1 од 2)

1

3.00

1.00

0.00

0.00

0.00

7.00

XX.H233C

Савремене методе учења хемије

1

АО

3.00

1.00

0.00

0.00

0.00

7.00

XX.H235C

Неорганска једињења у медицини и фармацији

1

АО

3.00

1.00

0.00

0.00

0.00

7.00

Укупно часова по виду наставе у блоку

16.00

6.00

0.00

2.00

0.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку

24.00

32.00

Укупно часова наставе у блоку

24.00

7

XX.H206C

Виши курс биохемије

2

НС

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

5.00

8

XX.H207C

Виши курс индустријске хемије

2

НС

3.00

0.00

0.00

2.00

0.00

5.00

9

XX.H208C

Виши курс физичке хемије

2

НС

3.00

0.00

0.00

2.00

0.00

5.00

10

XX.MHPIB3

Изборни блок 3 (бира се 1 од 2)

2

3.00

1.00

0.00

1.00

0.00

7.00

XX.H241C

Аналитичка зелена хемија

2

СА

3.00

1.00

0.00

1.00

0.00

7.00

XX.H242C

Хемија у свакодневици

2

СА

3.00

1.00

0.00

1.00

0.00

7.00

11

XX.MHPIB4

Изборни блок 4 (бира се 1 од 2)

2

3.00

0.00

0.00

1.00

0.00

6.00

XX.H211C

Биоаналитичка хемија

2

ТМ

3.00

0.00

0.00

1.00

0.00

6.00

XX.H234C

Мониторинг животне средине

2

ТМ

3.00

0.00

0.00

1.00

0.00

6.00

Укупно часова по виду наставе у блоку

14.00

1.00

0.00

8.00

0.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку

23.00

28.00

Укупно часова наставе у блоку

23.00

Укупно часова по виду наставе у години

30.00

7.00

0.00

10.00

0.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у години

47.00

60.00

Укупно часова наставе у години

47.00

ДРУГА ГОДИНА

12

XX.H236C

Методика наставе хемије 1.

3

НС

4.00

1.00

0.00

0.00

0.00

6.00

13

XX.H237C

Школска пракса 1.

3

СА

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

5.00

14

XX.H217C

Стручна пракса

3

СА

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

3.00

15

XX.H201C

Одабрана поглавља органске хемије

3

НС

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

5.00

16

XX.MHPIB5

Изборни блок 5 (бира се 1 од 2)

3

3.00

0.00

0.00

1.00

0.00

6.00

XX.H219C

Фармацеутска хемија

3

НС

3.00

0.00

0.00

1.00

0.00

6.00

XX.H221C

Механизми неорганских реакција

3

НС

3.00

0.00

0.00

1.00

0.00

6.00

17

00.PEDMA

S

Педагогија

3

АО

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

Укупно часова по виду наставе у блоку

15.00

8.00

0.00

1.00

6.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку

24.00

31.00

Укупно часова наставе у блоку

30.00

Р.бр.

Шифра

Назив предмета

Б

Тип

Активна настава

Остали часови

ЕСПБ

П

В

СИР

ДОН

18

XX.H238C

Методика наставе хемије 2.

4

НС

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.00

19

XX.H239C

Школска пракса 2.

4

СА

2.00

3.00

0.00

0.00

0.00

4.00

20

XX.H243C

Школски огледи 1.

4

СА

2.00

1.00

0.00

1.00

0.00

4.00

21

XX.H240C

Школски огледи 2.

4

СА

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

4.00

22

XX.MHPIB6

Изборни блок 6 (бира се 1 од 2)

4

2.00

0.00

0.00

1.00

0.00

5.00

XX.H204C

Методе одвајања у хемији 2

4

ТМ

2.00

0.00

0.00

1.00

0.00

5.00

XX.H213C

Фитохемија

4

ТМ

2.00

0.00

0.00

1.00

0.00

5.00

23

XX.H227C

Студијски истраживачки рад

4

СА

0.00

0.00

4.00

0.00

0.00

4.00

24

XX.H228C

Предмет мастер рада

4

СА

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

2.00

25

XX.H229C

Мастер рад

4

СА

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

2.00

Укупно часова по виду наставе у блоку

11.00

4.00

5.00

4.00

2.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку

24.00

29.00

Укупно часова наставе у блоку

26.00

Укупно часова по виду наставе у години

26.00

12.00

5.00

5.00

8.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у години

48.00

60.00

Укупно часова наставе у години

56.00