DECEMBARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Matematika 2014

Decembarski 2019/2020Januarski 2019/2020Aprilski 2019/2020Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020Septembarski 2019/2020Oktobarski 2019/2020Oktobar II 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
M103 Uvod u algebarske strukture

25.12.2019.

u 09:00h

27.12.2019.

u 09:00h

Milica Кolundžija
7
M105 Matematička analiza 2

21.12.2019.

u 09:00h

26.12.2019.

u 09:00h

Snežana Živković Zlatanović
3
M106 Elementarna matematika 2

24.12.2019.

u 09:00h

28.12.2019.

u 09:00h

Jelena Manojlović
6
M108 Analitička geometrija

23.12.2019.

u 09:00h

26.12.2019.

u 09:00h

Ljubica Velimirović
4
M153 Elementarna geometrija

23.12.2019.

u 09:00h

26.12.2019.

u 09:00h

Milan Zlatanović
4
M154 Metrički prostori i Riman–Stiltjesov integral

25.12.2019.

u 09:00h

26.12.2019.

u 09:00h

Dijana Mosić
1
M158 Istorija i filozofija matematike

25.12.2019.

u 09:00h

Miroslav Ćirić
0
M161 Programski paketi u nastavi matematike

26.12.2019.

u 09:00h

Jelena Milošević
0
M162 Metodi nacrtne geometrije

25.12.2019.

u 09:00h

Mića Stanković
0
M205 Matematička analiza 4

24.12.2019.

u 09:00h

26.12.2019.

u 09:00h

Dragan Đorđević
5
M206 Тeorija mera i integrala

25.12.2019.

u 09:00h

27.12.2019.

u 09:00h

Vladimir Rakočević
Milica Кolundžija
5
M207 Uvod u verovatnoću

21.12.2019.

u 09:00h

28.12.2019.

u 09:00h

Miljana Jovanović
4
M305 Uvod u diferencijalne jednačine

24.12.2019.

u 09:00h

28.12.2019.

u 09:00h

Jelena Manojlović
8
M306 Funkcionalna analiza

21.12.2019.

u 09:00h

26.12.2019.

u 09:00h

Vladimir Rakočević
Snežana Živković Zlatanović
3
O-01 Psihologija

26.12.2019.

u 15:00h

Jelisaveta Тodorović
2
O-02 Pedagogija

24.12.2019.

u 09:00h

Jelena Petrović
2
O-03 Engleski jezik

24.12.2019.

u 14:00h

Sonja Miletić
0
IO-I11 Elektronsko izdavaštvo

27.12.2019.

u 14:00h

28.12.2019.

u 09:00h

Aleksandar Stamenković
3
M163 Statističko modeliranje

24.12.2019.

u 09:00h

27.12.2019.

u 09:00h

Aleksandar Nastić
0