JUNSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Matematika 2014

Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020Septembarski 2019/2020Oktobarski 2019/2020Oktobar II 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
M101 Matematička logika i teorija skupova

18.06.2020.

u 09:00h

22.06.2020.

u 09:00h

Jelena Ignjatović
3
M102 Matematička analiza 1

19.06.2020.

u 09:00h

24.06.2020.

u 09:00h

Snežana Živković Zlatanović
9
M103 Uvod u algebarske strukture

27.06.2020.

u 09:00h

23.06.2020.

u 09:00h

Jovana Nikolov Radenković
35
M104 Тeorija brojeva i polinoma

17.06.2020.

u 09:00h

25.06.2020.

u 09:00h

Milica Кolundžija
15
M105 Matematička analiza 2

19.06.2020.

u 09:00h

26.06.2020.

u 09:00h

Snežana Živković Zlatanović
14
M106 Elementarna matematika 2

22.06.2020.

u 09:00h

29.06.2020.

u 09:00h

Jelena Manojlović
26
M107 Linearna algebra

20.06.2020.

u 09:00h

26.06.2020.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
13
M108 Analitička geometrija

20.06.2020.

u 09:00h

30.06.2020.

u 09:00h

Ljubica Velimirović
10
M151 Elementarna matematika 1

19.06.2020.

u 09:00h

26.06.2020.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
1
M152 Кonačno dimenzionalni vektorski prostori

18.06.2020.

u 09:00h

25.06.2020.

u 09:00h

Dijana Mosić
9
M153 Elementarna geometrija

20.06.2020.

u 09:00h

26.06.2020.

u 09:00h

Milan Zlatanović
9
M154 Metrički prostori i Riman–Stiltjesov integral

18.06.2020.

u 09:00h

25.06.2020.

u 09:00h

Dijana Mosić
1
M155 Finansijska matematika

22.06.2020.

u 09:00h

24.06.2020.

u 09:00h

Miljana Jovanović
6
M156 Uvod u programiranje

20.06.2020.

u 09:00h

24.06.2020.

u 09:00h

Vesna Veličković
3
M158 Istorija i filozofija matematike

25.06.2020.

u 09:00h

0
M161 Programski paketi u nastavi matematike

24.06.2020.

u 09:00h

Jelena Milošević
11
M162 Metodi nacrtne geometrije

27.06.2020.

u 09:00h

Mića Stanković
2
M201 Matematička analiza 3

22.06.2020.

u 09:00h

30.06.2020.

u 09:00h

Dragana Cvetković-Ilić
9
M202 Uvod u numeričku analizu

20.06.2020.

u 09:00h

29.06.2020.

u 09:00h

Dragana Cvetković-Ilić
14
M203 Geometrija

23.06.2020.

u 09:00h

27.06.2020.

u 09:00h

Mića Stanković
6
M205 Matematička analiza 4

17.06.2020.

u 09:00h

23.06.2020.

u 09:00h

Dragan Đorđević
6
M206 Тeorija mera i integrala

18.06.2020.

u 09:00h

25.06.2020.

u 09:00h

Vladimir Rakočević
Dragan Đorđević
4
M207 Uvod u verovatnoću

22.06.2020.

u 09:00h

24.06.2020.

u 09:00h

Miljana Jovanović
4
M301 Matematička statistika

19.06.2020.

u 09:00h

27.06.2020.

u 09:00h

Miroslav Ristić
7
M302 Uvod u kompleksnu analizu

18.06.2020.

u 09:00h

25.06.2020.

u 09:00h

Dijana Mosić
5
M303 Uvod u topologiju

17.06.2020.

u 09:00h

26.06.2020.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
4
M305 Uvod u diferencijalne jednačine

17.06.2020.

u 09:00h

30.06.2020.

u 09:00h

Jelena Manojlović
16
M306 Funkcionalna analiza

23.06.2020.

u 09:00h

26.06.2020.

u 09:00h

Vladimir Rakočević
Snežana Živković Zlatanović
8
O-01 Psihologija

23.06.2020.

u 12:00h

Jelisaveta Тodorović
19
O-02 Pedagogija

23.06.2020.

u 10:00h

Jelena Petrović
16
O-03 Engleski jezik

18.06.2020.

u 11:00h

18.06.2020.

u 11:00h

Nikola Тatar
3
IO-I11 Elektronsko izdavaštvo

20.06.2020.

u 09:00h

24.06.2020.

u 09:00h

Aleksandar Stamenković
24
M163 Statističko modeliranje

18.06.2020.

u 09:00h

29.06.2020.

u 09:00h

Aleksandar Nastić
0
O-04 Engleski jezik 1

18.06.2020.

u 10:00h

Sonja Miletić
0