JUNSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Matematika 2014

Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
M101 Matematička logika i teorija skupova

03.06.2024.

u 09:00h

18.06.2024.

u 09:00h

Dejan Ilić
0
M102 Matematička analiza 1

06.06.2024.

u 09:00h

14.06.2024.

u 09:00h

Snežana Živković Zlatanović
0
M103 Uvod u algebarske strukture

04.06.2024.

u 09:00h

19.06.2024.

u 09:00h

Jovana Nikolov Radenković
Jovana Milenković
0
M104 Тeorija brojeva i polinoma

10.06.2024.

u 09:00h

20.06.2024.

u 09:00h

Milica Кolundžija
0
M105 Matematička analiza 2

06.06.2024.

u 09:00h

21.06.2024.

u 09:00h

Snežana Živković Zlatanović
0
M106 Elementarna matematika 2

11.06.2024.

u 09:00h

19.06.2024.

u 09:00h

Jelena Manojlović
0
M107 Linearna algebra

04.06.2024.

u 09:00h

12.06.2024.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
0
M108 Analitička geometrija

07.06.2024.

u 09:00h

17.06.2024.

u 09:00h

Ljubica Velimirović
0
M151 Elementarna matematika 1

12.06.2024.

u 09:00h

14.06.2024.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
0
M152 Кonačno dimenzionalni vektorski prostori

06.06.2024.

u 09:00h

12.06.2024.

u 09:00h

Dijana Mosić
0
M153 Elementarna geometrija

07.06.2024.

u 09:00h

14.06.2024.

u 09:00h

Milan Zlatanović
0
M154 Metrički prostori i Riman–Stiltjesov integral

06.06.2024.

u 09:00h

12.06.2024.

u 09:00h

Dijana Mosić
0
M155 Finansijska matematika

07.06.2024.

u 09:00h

14.06.2024.

u 09:00h

Marija Кrstić
0
M158 Istorija i filozofija matematike

18.06.2024.

u 09:00h

Dejan Ilić
0
M161 Programski paketi u nastavi matematike

13.06.2024.

u 09:00h

0
M162 Metodi nacrtne geometrije

07.06.2024.

u 09:00h

13.06.2024.

u 09:00h

Mića Stanković
0
M201 Matematička analiza 3

04.06.2024.

u 09:00h

17.06.2024.

u 09:00h

Jelena Milošević
0
M202 Uvod u numeričku analizu

03.06.2024.

u 09:00h

13.06.2024.

u 09:00h

Marko Petković
0
M203 Geometrija

07.06.2024.

u 09:00h

17.06.2024.

u 09:00h

Mića Stanković
0
M205 Matematička analiza 4

05.06.2024.

u 09:00h

21.06.2024.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
M206 Тeorija mera i integrala

10.06.2024.

u 09:00h

20.06.2024.

u 09:00h

Milica Кolundžija
0
M207 Uvod u verovatnoću

11.06.2024.

u 09:00h

18.06.2024.

u 09:00h

Miljana Jovanović
0
M301 Matematička statistika

11.06.2024.

u 09:00h

19.06.2024.

u 09:30h

Miroslav Ristić
0
M302 Uvod u kompleksnu analizu

06.06.2024.

u 09:00h

12.06.2024.

u 09:00h

Dijana Mosić
0
M303 Uvod u topologiju

04.06.2024.

u 09:00h

14.06.2024.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
0
M305 Uvod u diferencijalne jednačine

10.06.2024.

u 09:00h

19.06.2024.

u 09:00h

Jelena Manojlović
0
M306 Funkcionalna analiza

03.06.2024.

u 09:00h

21.06.2024.

u 09:00h

Snežana Živković Zlatanović
0
O-01 Psihologija

17.06.2024.

u 12:00h

17.06.2024.

u 12:00h

Jelisaveta Тodorović
0
O-03 Engleski jezik

03.06.2024.

u 10:00h

06.06.2024.

u 12:00h

Кatarina Milenković
0
IO-I11 Elektronsko izdavaštvo

04.06.2024.

u 09:00h

18.06.2024.

u 09:00h

Aleksandar Stamenković
0
M163 Statističko modeliranje

05.06.2024.

u 09:00h

13.06.2024.

u 09:00h

Aleksandar Nastić
0
O-04 Engleski jezik 1

03.06.2024.

u 10:00h

06.06.2024.

u 12:00h

0