APRILSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Matematika 2014

Aprilski 2019/2020Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020Septembarski 2019/2020Oktobarski 2019/2020Oktobar II 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
M101 Matematička logika i teorija skupova

08.04.2020.

u 09:00h

11.04.2020.

u 09:00h

0
M156 Uvod u programiranje

07.04.2020.

u 09:00h

09.04.2020.

u 09:00h

0