SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Matematika 2014

Septembarski 2018/2019Oktobarski 2018/2019Oktobar II 2018/2019
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
M101 Matematička logika i teorija skupova

28.08.2019.

u 09:00h

05.09.2019.

u 09:00h

Jelena Ignjatović
0
M102 Matematička analiza 1

26.08.2019.

u 09:00h

02.09.2019.

u 09:00h

Snežana Živković Zlatanović
8
M103 Uvod u algebarske strukture

27.08.2019.

u 09:00h

04.09.2019.

u 09:00h

Snežana Ilić
9
M104 Тeorija brojeva i polinoma

05.09.2019.

u 09:00h

07.09.2019.

u 09:00h

Milica Кolundžija
12
M105 Matematička analiza 2

30.08.2019.

u 09:00h

10.09.2019.

u 09:00h

Snežana Živković Zlatanović
5
M106 Elementarna matematika 2

31.08.2019.

u 09:00h

09.09.2019.

u 09:00h

Jelena Manojlović
12
M107 Linearna algebra

29.08.2019.

u 09:00h

06.09.2019.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
10
M108 Analitička geometrija

02.09.2019.

u 09:00h

03.09.2019.

u 09:00h

Ljubica Velimirović
12
M151 Elementarna matematika 1

26.08.2019.

u 09:00h

03.09.2019.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
1
M152 Кonačno dimenzionalni vektorski prostori

30.08.2019.

u 09:00h

07.09.2019.

u 09:00h

Dijana Mosić
9
M153 Elementarna geometrija

02.09.2019.

u 09:00h

09.09.2019.

u 09:00h

Milan Zlatanović
14
M154 Metrički prostori i Riman–Stiltjesov integral

30.08.2019.

u 09:00h

07.09.2019.

u 09:00h

Dijana Mosić
1
M155 Finansijska matematika

27.08.2019.

u 09:00h

05.09.2019.

u 09:00h

0
M156 Uvod u programiranje

26.08.2019.

u 09:00h

09.09.2019.

u 14:00h

Vesna Veličković
0
M158 Istorija i filozofija matematike

10.09.2019.

u 09:00h

Miroslav Ćirić
2
M161 Programski paketi u nastavi matematike

09.09.2019.

u 09:00h

Jelena Milošević
6
M162 Metodi nacrtne geometrije

02.09.2019.

u 09:00h

04.09.2019.

u 09:00h

0
M201 Matematička analiza 3

27.08.2019.

u 09:00h

06.09.2019.

u 09:00h

Dragana Cvetković-Ilić
12
M202 Uvod u numeričku analizu

30.08.2019.

u 09:00h

09.09.2019.

u 09:00h

Dragana Cvetković-Ilić
11
M203 Geometrija

29.08.2019.

u 09:00h

04.09.2019.

u 09:00h

Mića Stanković
4
M205 Matematička analiza 4

28.08.2019.

u 09:00h

10.09.2019.

u 09:00h

Dragan Đorđević
11
M206 Тeorija mera i integrala

27.08.2019.

u 09:00h

02.09.2019.

u 09:00h

Vladimir Rakočević
Milica Кolundžija
7
M207 Uvod u verovatnoću

26.08.2019.

u 09:00h

05.09.2019.

u 09:00h

Miljana Jovanović
3
M301 Matematička statistika

04.09.2019.

u 09:00h

28.08.2019.

u 09:00h

Biljana Popović
10
M302 Uvod u kompleksnu analizu

30.08.2019.

u 09:00h

07.09.2019.

u 09:00h

Dijana Mosić
2
M303 Uvod u topologiju

29.08.2019.

u 09:00h

03.09.2019.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
5
M305 Uvod u diferencijalne jednačine

05.09.2019.

u 09:00h

Jelena Manojlović
10
M306 Funkcionalna analiza

30.08.2019.

u 09:00h

02.09.2019.

u 09:00h

Vladimir Rakočević
Snežana Živković Zlatanović
5
O-01 Psihologija

09.09.2019.

u 12:00h

Jelisaveta Тodorović
13
O-02 Pedagogija

03.09.2019.

u 10:00h

Jelena Petrović
7
O-03 Engleski jezik

30.08.2019.

u 09:00h

Sonja Miletić
0
IO-I11 Elektronsko izdavaštvo

05.09.2019.

u 09:00h

10.09.2019.

u 09:00h

Aleksandar Stamenković
23
M163 Statističko modeliranje

31.08.2019.

u 09:00h

0