JUNSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Matematika 2014

Junski 2021/2022Junski 2 2021/2022Septembarski 2021/2022Oktobarski 2021/2022Oktobar II 2021/2022
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
M101 Matematička logika i teorija skupova

17.06.2022.

u 09:00h

23.06.2022.

u 09:00h

Dejan Ilić
0
M102 Matematička analiza 1

13.06.2022.

u 09:00h

20.06.2022.

u 09:00h

Snežana Živković Zlatanović
0
M103 Uvod u algebarske strukture

15.06.2022.

u 09:00h

22.06.2022.

u 09:00h

Jovana Nikolov Radenković
0
M104 Тeorija brojeva i polinoma

13.06.2022.

u 09:00h

22.06.2022.

u 09:00h

Milica Кolundžija
0
M105 Matematička analiza 2

16.06.2022.

u 09:00h

23.06.2022.

u 09:00h

Snežana Živković Zlatanović
0
M106 Elementarna matematika 2

13.06.2022.

u 09:00h

17.06.2022.

u 09:00h

Jelena Manojlović
0
M107 Linearna algebra

10.06.2022.

u 09:00h

21.06.2022.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
0
M108 Analitička geometrija

11.06.2022.

u 09:00h

20.06.2022.

u 09:00h

Ljubica Velimirović
0
M151 Elementarna matematika 1

10.06.2022.

u 09:00h

21.06.2022.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
0
M152 Кonačno dimenzionalni vektorski prostori

13.06.2022.

u 09:00h

15.06.2022.

u 09:00h

Dijana Mosić
0
M153 Elementarna geometrija

11.06.2022.

u 09:00h

21.06.2022.

u 09:00h

Milan Zlatanović
0
M154 Metrički prostori i Riman–Stiltjesov integral

13.06.2022.

u 09:00h

15.06.2022.

u 09:00h

Dijana Mosić
0
M155 Finansijska matematika

13.06.2022.

u 09:00h

20.06.2022.

u 09:00h

Miljana Jovanović
0
M158 Istorija i filozofija matematike

23.06.2022.

u 09:00h

Dejan Ilić
0
M161 Programski paketi u nastavi matematike

21.06.2022.

u 09:00h

Jelena Milošević
0
M162 Metodi nacrtne geometrije

08.06.2022.

u 09:00h

22.06.2022.

u 09:00h

Mića Stanković
0
M201 Matematička analiza 3

15.06.2022.

u 09:00h

17.06.2022.

u 09:00h

Dragana Cvetković-Ilić
0
M202 Uvod u numeričku analizu

06.06.2022.

u 09:00h

23.06.2022.

u 09:00h

Dragana Cvetković-Ilić
0
M203 Geometrija

08.06.2022.

u 09:00h

22.06.2022.

u 09:00h

Mića Stanković
0
M205 Matematička analiza 4

10.06.2022.

u 09:00h

21.06.2022.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
M206 Тeorija mera i integrala

13.06.2022.

u 09:00h

22.06.2022.

u 09:00h

Vladimir Rakočević
Milica Кolundžija
0
M207 Uvod u verovatnoću

07.06.2022.

u 15:00h

20.06.2022.

u 09:00h

Miljana Jovanović
0
M301 Matematička statistika

06.06.2022.

u 09:00h

22.06.2022.

u 09:00h

Miroslav Ristić
0
M302 Uvod u kompleksnu analizu

13.06.2022.

u 09:00h

15.06.2022.

u 09:00h

Dijana Mosić
0
M303 Uvod u topologiju

10.06.2022.

u 09:00h

21.06.2022.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
0
M305 Uvod u diferencijalne jednačine

10.06.2022.

u 09:00h

20.06.2022.

u 09:00h

Jelena Manojlović
0
M306 Funkcionalna analiza

06.06.2022.

u 09:00h

20.06.2022.

u 09:00h

Vladimir Rakočević
Snežana Živković Zlatanović
0
O-01 Psihologija

13.06.2022.

u 10:00h

0
O-02 Pedagogija

14.06.2022.

u 09:00h

Jelena Petrović
0
O-03 Engleski jezik

10.06.2022.

u 10:00h

13.06.2022.

u 10:00h

0
M163 Statističko modeliranje

10.06.2022.

u 09:00h

17.06.2022.

u 09:00h

Aleksandar Nastić
0
O-04 Engleski jezik 1

10.06.2022.

u 12:00h

0