DECEMBARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Matematika 2014

Decembarski 2019/2020Januarski 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
M158 Istorija i filozofija matematike

25.12.2019.

u 09:00h

Miroslav Ćirić
0
IO-I11 Elektronsko izdavaštvo

27.12.2019.

u 14:00h

28.12.2019.

u 09:00h

Aleksandar Stamenković
0