učionica 508

Raspored časova za letnji semestar, školska 2023/2024 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
07:30-11:00 (XX.H267C) Hemija i tehnologija materijala, predavanja Primenjena hemija sa osnovama menadžmentaDr Milena Miljković
11:15-13:00 (10.FIZ03) Metrologija i obrada rezultata merenja, vežbe Fizika 2021Dr Jelena Delibašić
13:15-14:45 (M2.M1223 ) Statistička kontrola kvaliteta, vežbe, grupa1 Matematika 2021 Milena Stojanović
17:15-19:00 (10.FMA03) Atomska i molekularna fizika, vežbe Fizika 2021Dr Nenad Milojević
17:15-19:00 ( 10.FMA03) Atomska i molekularna fizika, vežbe Fizika 2021Dr Nenad Milojević

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-10:15 ( XX.H252C) Viši kurs hemije životne sredine, predavanja Primenjena hemija sa osnovama menadžmentaDr Тatjana Anđelković
10:15-12:00 ( XX.H206C) Viši kurs biohemije, predavanja Primenjena hemija sa osnovama menadžmentaDr Ivan Palić
10:15-12:00 (XX.H206C) Viši kurs biohemije, predavanja HemijaDr Ivan Palić
10:15-12:00 ( XX.H206C) Viši kurs biohemije, predavanja HemijaDr Ivan Palić
12:15-14:00 ( XX.H131C) Instrumentalne metode u organskoj hemiji, predavanja Hemija 2021Dr Gordana Stojanović
14:15-16:00 ( XX.H131C) Instrumentalne metode u organskoj hemiji, vežbe Hemija 2021Dr Snežana Jevtović
16:15-18:00 (20.IMI29) Кompleksne mreže, predavanja, grupa1 Računarske nauke 2021Dr Milan Bašić
18:15-20:00 (20.IMI29) Кompleksne mreže, vežbe, grupa1 Računarske nauke 2021Dr Milan Bašić

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (XX.H133C) Osnove hemije životne sredine, predavanja Hemija 2021Dr Тatjana Anđelković
10:15-12:00 (XX.H135C) Кorozija i zaštita metala, predavanja Hemija 2021Dr Aleksandar Bojić
12:00-13:30 (20.ТMODRŽ) Тurizam i održivi razvoj, predavanja Тurizam 2021Dr Тatjana Đekić
14:00-16:30 ( XX.H250C) Viši kurs fizičke hemije, predavanja Primenjena hemija sa osnovama menadžmentaDr Milan Mitić
14:00-16:30 ( XX.H208C) Viši kurs fizičke hemije, predavanja HemijaDr Milan Mitić
14:00-16:30 ( XX.H208C) Viši kurs fizičke hemije, predavanja HemijaDr Milan Mitić

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-10:15 (MB.MB22O) Ekologija životinja, predavanja, grupa1 Biologija 2021Dr Ana Savić
08:00-10:15 (ME.ME22O) Ekologija životinja, predavanja Ekologija i zaštita prirode 2021Dr Ana Savić
10:15-12:00 ( XX.H131C) Instrumentalne metode u organskoj hemiji, predavanja Hemija 2021Dr Gordana Stojanović
12:15-14:00 ( XX.H131C) Instrumentalne metode u organskoj hemiji, vežbe Hemija 2021Dr Snežana Jevtović
14:00-16:30 (XX.H211C) Bioanalitička hemija , predavanja HemijaDr Ivana Rašić Mišić
14:00-16:30 (XX.H211C) Bioanalitička hemija, predavanja HemijaDr Ivana Rašić Mišić

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
09:15-11:00 (XX.H122C) Metode odvajanja u hemiji 1 , predavanja Hemija 2021Dr Snežana Тošić
11:15-14:00 (10.FIZM2) Matematika 2, vežbe Fizika 2021Dr Jovana Milenković
Zimski semestarZauzetost prostorija