JUNSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Biologija 2021

Junski 2021/2022Junski 2 2021/2022Septembarski 2021/2022Oktobarski 2021/2022Oktobar II 2021/2022
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
00.ENGA2 Engleski jezik A2

10.06.2022.

u 10:00h

10.06.2022.

u 14:00h

Кatarina Milenković
1
00.ENGB1 Engleski jezik B1

10.06.2022.

u 10:00h

10.06.2022.

u 14:00h

Кatarina Milenković
10
OB.OB11O Hemija

20.06.2022.

u 09:00h

22.06.2022.

u 09:00h

Dragan Đorđević
Snežana Jevtović
4
OB.OB12O Fizika za biologe

13.06.2022.

u 12:00h

Dragoljub Dimitrijević
9
OB.OB13O Morfologija i anatomija biljaka

14.06.2022.

u 10:00h

15.06.2022.

u 09:00h

Marina Jušković
11
OB.OB14O Zoologija beskičmenjaka 1

16.06.2022.

u 10:00h

20.06.2022.

u 12:00h

Marijana Ilić Milošević
11
OB.OB151 Istorija i filozofija biologije

15.06.2022.

u 11:00h

Тatjana Mihajilov-Кrstev
Nataša Joković
2
OB.OB21O Biologija ćelije

14.06.2022.

u 10:00h

16.06.2022.

u 12:00h

Perica Vasiljević
6
OB.OB22O Zoologija beskičmenjaka 2

21.06.2022.

u 12:00h

22.06.2022.

u 12:00h

Vladimir Žikić
12
OB.OB23O Algologija i mikologija

13.06.2022.

u 12:00h

17.06.2022.

u 10:00h

Тatjana Mihajilov-Кrstev
7
OB.OB242 Matematika u biologiji

15.06.2022.

u 09:00h

Marija Кrstić
1
OB.OB243 Osnovi astrobiologije

23.06.2022.

u 13:00h

Milan Milošević
22
OB.OB41O Sistematika i filogenija biljaka

17.06.2022.

u 10:00h

21.06.2022.

u 12:00h

0