JANUARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Biologija 2021, modul Molekularna biologija i fiziologija

Januarski 2023/2024Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
MM.MM12O Molekularna biologija prokariota

07.02.2024.

u 11:00h

Zorica Stojanović-Radić
Тatjana Mihajilov-Кrstev
4
MM.MM13O Molekularna genetika

08.02.2024.

u 11:00h

Vladimir Cvetković
7
MM.MM141 Кultura biljnih ćelija

14.02.2024.

u 10:00h

0
MM.MM142 Кultura animalnih ćelija

08.02.2024.

u 10:00h

12.02.2024.

u 10:00h

0
MM.MM143 Eksperimentalna molekularna biologija

08.02.2024.

u 10:00h

Тatjana Mitrović
11
MM.MM151 Forenzička biologija

09.02.2024.

u 10:00h

Vladimir Žikić
Vladimir Cvetković
12
MM.MM152 Eksperimentalna hematologija

08.02.2024.

u 12:00h

12.02.2024.

u 12:00h

Perica Vasiljević
3
MM.MM241 Endokrinologija

12.02.2024.

u 13:00h

Jelena Vitorović
4
MM.MM251 Humana genetika

08.02.2024.

u 10:00h

0
MB.MB11O Metodologija naučno-istraživačkog rada

12.02.2024.

u 12:00h

13.02.2024.

u 12:00h

Zorica Stojanović-Radić
16
MB.MB143 Mikrobiologija hrane

08.02.2024.

u 12:00h

Nataša Joković
1
MB.MB151 Eksperimentalna biohemija

08.02.2024.

u 10:00h

Тatjana Mitrović
1
MB.MB21O Biologija čoveka

12.02.2024.

u 11:00h

Jelena Vitorović
Dragana Stojadinović
5
MB.MB251 Lekovite biljke

09.02.2024.

u 08:00h

12.02.2024.

u 10:00h

0
MB.MB31O Тeorija organske evolucije

08.02.2024.

u 10:00h

09.02.2024.

u 10:00h

Dragana Stojadinović
8
MB.MB331 Biohemijska sistematika biljaka

24.01.2024.

u 12:00h

26.01.2024.

u 10:00h

Zorica Mitić
3
MB.MB333 Medicinska mikrobiologija

05.02.2024.

u 12:00h

06.02.2024.

u 12:00h

Zorica Stojanović-Radić
4
MB.MB352 Genotoksikologija

08.02.2024.

u 12:00h

Vladimir Cvetković
2
MM.MM32O Molekularna fiziologija

07.02.2024.

u 10:00h

12.02.2024.

u 11:00h

Perica Vasiljević
Jelena Vitorović
3
MM.MM33O Biotehnologija

08.02.2024.

u 11:00h

Тatjana Mitrović
Nataša Joković
5
MM.MM341 Biohemija i fiziologija mikroorganizama

07.02.2024.

u 13:00h

0
MM.MM342 Ekofiziologija

13.02.2024.

u 10:00h

0
MM.MM351 Molekularna evolucija

08.02.2024.

u 10:00h

09.02.2024.

u 10:00h

0
MM.MM352 Osnovi bioinformatike

08.02.2024.

u 11:00h

08.02.2024.

u 12:00h

Тatjana Mitrović
12