JANUARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Biologija 2021, modul Molekularna biologija i fiziologija

Januarski 2022/2023Aprilski 2022/2023Junski 2022/2023Junski 2 2022/2023
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
MM.MM13O Molekularna genetika

06.02.2023.

u 10:00h

07.02.2023.

u 10:00h

Vladimir Cvetković
1
MM.MM141 Кultura biljnih ćelija

08.02.2023.

u 11:00h

Dragana Stojičić
0
MM.MM142 Кultura animalnih ćelija

06.02.2023.

u 14:00h

25.01.2023.

u 10:00h

07.02.2023.

u 13:00h

Perica Vasiljević
3
MM.MM143 Eksperimentalna molekularna biologija

09.02.2023.

u 10:00h

Тatjana Mitrović
10
MM.MM151 Forenzička biologija

07.02.2023.

u 10:00h

07.02.2023.

u 12:00h

Vladimir Žikić
Vladimir Cvetković
6
MM.MM152 Eksperimentalna hematologija

06.02.2023.

u 16:00h

07.02.2023.

u 11:00h

Perica Vasiljević
2
MM.MM22O Molekularna biologija eukariota

09.02.2023.

u 10:00h

Тatjana Mitrović
1
MM.MM252 Osnovi genetičkog inženjerstva i biotehnologije

09.02.2023.

u 10:00h

Тatjana Mitrović
2
MB.MB11O Metodologija naučno-istraživačkog rada

14.02.2023.

u 14:00h

Zorica Stojanović-Radić
11
MB.MB143 Mikrobiologija hrane

09.02.2023.

u 12:00h

Nataša Joković
1
MB.MB21O Biologija čoveka

09.02.2023.

u 13:30h

Jelena Vitorović
Dragana Stojadinović
3
MB.MB251 Lekovite biljke

23.02.2023.

u 12:00h

24.02.2023.

u 12:00h

Zorica Mitić
0
MB.MB31O Тeorija organske evolucije

03.02.2023.

u 10:00h

06.02.2023.

u 10:00h

Dragana Stojadinović
0
MB.MB333 Medicinska mikrobiologija

11.02.2023.

u 12:00h

Zorica Stojanović-Radić
3
MM.MM32O Molekularna fiziologija

06.02.2023.

u 12:00h

07.02.2023.

u 10:00h

Perica Vasiljević
Jelena Vitorović
0
MM.MM33O Biotehnologija

09.02.2023.

u 11:00h

Тatjana Mitrović
Nataša Joković
6
MM.MM341 Biohemija i fiziologija mikroorganizama

08.02.2023.

u 13:00h

Тatjana Mihajilov-Кrstev
Nataša Joković
3
MM.MM352 Osnovi bioinformatike

06.02.2023.

u 10:00h

06.02.2023.

u 10:00h

Тatjana Mitrović
6