DECEMBARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Biologija 2021, modul Molekularna biologija i fiziologija

Decembarski 2023/2024Majski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
MM.MM141 Кultura biljnih ćelija

27.12.2023.

u 10:00h

0
MM.MM22O Molekularna biologija eukariota

26.12.2023.

u 10:00h

Тatjana Mitrović
2
MM.MM23O Molekularna biologija i biotehnologija biljaka

26.12.2023.

u 11:00h

Svetlana Тošić
3
MM.MM241 Endokrinologija

27.12.2023.

u 12:30h

0
MM.MM251 Humana genetika

26.12.2024.

u 10:00h

0
MM.MM252 Osnovi genetičkog inženjerstva i biotehnologije

26.12.2023.

u 10:00h

0
MB.MB21O Biologija čoveka

27.12.2023.

u 10:00h

Jelena Vitorović
Dragana Stojadinović
2
MB.MB251 Lekovite biljke

27.12.2023.

u 12:00h

28.12.2023.

u 10:00h

0