JUNSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Fizika 2014, modul Primenjena fizika

Januarski 2022/2023Aprilski 2022/2023Junski 2022/2023Junski 2 2022/2023
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
Op-5 Numeričke metode u fizici

30.06.2023.

u 14:00h

0
Pr-01 Fizička elektronika

21.06.2023.

u 14:00h

0
Pr-02 Atomska i molekularna fizika

30.06.2023.

u 09:00h

0
Pr-05 Fizika elementarnih čestica

13.06.2023.

u 14:00h

0
Pr-10 Radijaciona fizika

05.06.2023.

u 14:00h

0
Pr-11 Elektrodinamika

19.06.2023.

u 09:00h

0
Pr-12 Metodika nastave fizike

19.06.2023.

u 14:00h

0
Pr-13 Statistička fizika

26.06.2023.

u 09:00h

0
Pr-14 Modelovanje i simulacija fizičkih sistema

22.06.2023.

u 09:00h

0
Pr-16 Fizika u školi

16.06.2023.

u 16:00h

0
Pr-17 Metodika rešavanja računskih zadataka

12.06.2023.

u 14:00h

0
Pr-18 Osnove astrofizike

21.06.2023.

u 09:00h

0
Pr-19 Fizika lasera

21.06.2023.

u 16:00h

0
Pr-20 Istorija i filozofija fizike

17.06.2023.

u 09:00h

0
Pr-21 Školska praksa

09.06.2023.

u 09:00h

0
Pr-6 Тeorijska mehanika

22.06.2023.

u 09:00h

0
Pr-7 Pedagogija

23.06.2023.

u 09:00h

0
Pr-8 Кvantna mehanika

27.06.2023.

u 09:00h

0
Pr-9 Numeričke metode u fizici

30.06.2023.

u 14:00h

0
F-209 Fizika čvrstog stanja

07.06.2023.

u 09:00h

0
F-209 Fizika čvrstog stanja

07.06.2023.

u 09:00h

0
F-210 Osnove fizike plazme

06.06.2023.

u 09:00h

0
F-212 Fizička i tehnička merenja

28.06.2023.

u 09:00h

0
F-214 Elektronika

29.06.2023.

u 09:00h

0
F-215 Savremene metode eksperimentalne fizike

20.06.2023.

u 14:00h

0
F-216 Osnove fizike jonizovanih gasova

20.06.2023.

u 09:00h

0
F-239 Osnove energetike

30.06.2023.

u 14:00h

0
F-242 Plazmene i laserske tehnologije

20.06.2023.

u 14:00h

0
F-244 Nuklearna medicinska fizika

22.06.2023.

u 09:00h

0
F-246 Optoelektronika

09.06.2023.

u 09:00h

0