OKTOBARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Fizika 2014

Junski 2021/2022Junski 2 2021/2022Septembarski 2021/2022Oktobarski 2021/2022Oktobar II 2021/2022
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
G135 Pedagogija

20.09.2022.

u 09:00h

0
IF-01 Osnove računarstva

08.09.2022.

u 09:00h

13.09.2022.

u 14:00h

0
F-101 Mehanika

08.09.2022.

u 09:00h

0
F-102 Metrologija i obrada rezultata merenja

14.09.2022.

u 09:00h

0
F-103 Тermodinamika i molekularna fizika

12.09.2022.

u 09:00h

0
F-104 Elektromagnetizam

20.09.2022.

u 09:00h

0
F-105 Programiranje u fizici

13.09.2022.

u 09:00h

0
F-105 Osnove matematičke fizike

15.09.2022.

u 09:00h

0
F-106 Optika

08.09.2022.

u 09:00h

0
F-107 Osnove teorijske mehanike

13.09.2022.

u 09:00h

0
F-108 Matematička fizika

12.09.2022.

u 09:00h

0
F-109 Osnove statističke fizike

20.09.2022.

u 09:00h

0
F-110 Osnove atomske i molekularne fizike

12.09.2022.

u 09:00h

0
F-111 Eksperimentalne metode u fizici

15.09.2022.

u 09:00h

0
F-112 Osnove elektrodinamike

09.09.2022.

u 09:00h

0
F-113 Osnove kvantne mehanike

16.09.2022.

u 09:00h

0
F-114 Osnove fizike čvrstog stanja

08.09.2022.

u 09:00h

0
F-115 Nuklearna fizika

14.09.2022.

u 09:00h

0
F-116 Laboratorijski praktikum 1

07.09.2022.

u 09:00h

0
F-117 Laboratorijski praktikum 2

07.09.2022.

u 09:00h

0
F-118 Laboratorijski praktikum 3

16.09.2022.

u 09:00h

0
F-119 Laboratorijski praktikum 4

08.09.2022.

u 09:00h

0
F-120 Fizika atmosfere

13.09.2022.

u 09:00h

0
F-121 Oscilacije i talasi

15.09.2022.

u 09:00h

0
F-122 Uvod u kosmologiju

07.09.2022.

u 09:00h

0
F-123 Fizika životne sredine

12.09.2022.

u 09:00h

0
F-124 Specijalna teorija relativnosti

13.09.2022.

u 09:00h

0
F-125 Fizički izvori štetnosti

15.09.2022.

u 09:00h

0
F-126 Osnove biofizike

07.09.2022.

u 09:00h

0