JUNSKI 2 ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Fizika 2021

Aprilski 2022/2023Junski 2022/2023Junski 2 2022/2023
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
10.FIZ23 Osnove elektrodinamike

26.06.2023.

u 09:00h

0
10.FIZ28 Eksperimentalne metode u fizici

28.06.2023.

u 09:00h

0
00.ENGA2 Engleski jezik A2

27.06.2023.

u 09:00h

0
00.PSI Psihologija

28.06.2023.

u 09:00h

30.06.2023.

u 09:00h

0
10.FIZ01 Mehanika

28.06.2023.

u 09:00h

0
10.FIZ03 Metrologija i obrada rezultata merenja

01.07.2023.

u 09:00h

0
10.FIZ04 Laboratorijski praktikum 1

26.06.2023.

u 09:00h

0
10.FIZ06 Тermodinamika i molekularna fizika

04.07.2023.

u 09:00h

0
10.FIZ08 Programiranje u fizici

07.07.2023.

u 09:00h

0
10.FIZ09 Laboratorijski praktikum 2

03.07.2023.

u 09:00h

Vesna Manić
0
10.FIZ11 Elektromagnetizam

03.07.2023.

u 12:00h

0
10.FIZ13 Osnove matematičke fizike

05.07.2023.

u 09:00h

0
10.FIZ14 Laboratorijski praktikum 3

27.06.2023.

u 09:00h

0
10.FIZ16 Optika

28.06.2023.

u 09:00h

0
10.FIZ17 Osnove teorijske mehanike

30.06.2023.

u 12:00h

0
10.FIZ18 Laboratorijski praktikum 4

08.07.2023.

u 09:00h

0
10.FIZ22 Osnove statističke fizike

30.06.2023.

u 12:00h

0
10.FIZ26 Osnove kvantne mehanike

29.06.2023.

u 09:00h

0
10.FIZ27 Osnove fizike čvrstog stanja

01.07.2023.

u 09:00h

0
10.FIZI31 Osnove biofizike

07.07.2023.

u 10:00h

0
10.FIZI41 Matematička fizika

04.07.2023.

u 09:00h

0
10.FIZI52 Oscilacije i talasi

03.07.2023.

u 09:00h

0
10.FIZI63 Fizički izvori zagađenja životne sredine

03.07.2023.

u 09:00h

0
10.FIZI72 Fizika atmosfere

27.06.2023.

u 09:00h

0
10.FIZI82 Uvod u kosmologiju

07.07.2023.

u 09:00h

0
10.FIZM1 Matematika 1

27.06.2023.

u 09:00h

30.06.2023.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0
10.FIZM2 Matematika 2

29.06.2023.

u 09:00h

05.07.2023.

u 09:00h

Jovana Nikolov Radenković
0
10.FIZM3 Matematika 3

26.06.2023.

u 10:00h

01.07.2023.

u 09:00h

Dejan Ilić
0
10.FIZM4 Matematika 4

29.06.2023.

u 09:00h

06.07.2023.

u 09:00h

Dragana Cvetković-Ilić
0
10.FIZR1 Osnove računarstva

29.06.2023.

u 09:00h

0
10.FIZH1 Hemija

08.07.2023.

u 10:00h

0