APRILSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Fizika 2021, modul Тeorijska fizika i primene

Aprilski 2022/2023Junski 2022/2023Junski 2 2022/2023
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
10.FMA26 Кvantna mehanika

07.04.2023.

u 09:00h

0
10.FMA02 Fizička elektronika

06.04.2023.

u 09:00h

0
10.FMA11 Elektronika

06.04.2023.

u 09:00h

0
10.FMA12 Fizika čvrstog stanja

05.04.2023.

u 09:00h

0
10.FMA21 Fizika u školi 1

03.04.2023.

u 09:00h

0
10.FMA29 Nastavna sredstva fizike 1

06.04.2023.

u 09:00h

0
10.FMA32 Numeričke metode u fizici

05.04.2023.

u 09:00h

0
10.FMA46 Тeorija polja

07.04.2023.

u 09:00h

0
10.FMA50 Uvod u nelinearnu optiku

04.04.2023.

u 09:00h

0
10FMA01 Nuklearna fizika

07.04.2023.

u 09:00h

0